HONLAPVatikáni Rádió
Vatikáni Rádió   
más nyelvek  

     Honlap > Egyház >  2013-11-01 14:20:33
A+ a- print this page"Szentek éjszakája": Zenével, tanúságtételekkel és imádsággal élték meg Mindenszentek vigíliáját az olasz egyházmegyékbenA november elsejét megelőző éjszakán Olaszország-szerte számos egyházi kezdeményezés közül választhattak a fiatalok, hogy keresztény módon éljék meg az ünnepet, az egyre terjedő Halloween sötét szokása helyett.

A "Szentek éjszakáján" közös zenélésre, imára és szentségimádásra hívták a fiatal katolikusokat az olasz egyházmegyékben. Róma, Torino, Velence, Pistoia és más városok is csatlakoztak a kezdeményezéshez, amelynek célja, hogy a Mindenszenteket megelőző éjszakán a fiatalok az Evangélium örömhírével a szívükben fényt hozzanak a terjedő sötétség kultúrájába. Ezen az ünnepen egyre gyakrabban beszélnek a halálról, ahelyett, hogy az életre helyeznék a hangsúlyt.

A szentség fogalmát ezzel szemben a katolikusok más távlatból közelítik meg: szent az, akit Isten teremtett és kegyelme által képessé tette arra, hogy életet teremtsen a keresztény hivatás különböző formái szerint. Ez az éjszaka tehát alkalom arra, hogy megerősítsük a teremtett élet szépségét - magyarázta a Vatikáni Rádiónak Luca Ramello atya, a torinói főegyházmegye ifjúságpasztorációs vezetője.

Rómában a Don Orione színházban könnyűzenei koncertet és szentségimádást tartottak, két ismert olasz boldog alakján keresztül mutatva be az életszentség pozitív példáját.
Olaszországban október 31-ről november elsejére virradó éjszaka sok gyermeket látni, akik szellemnek, vámpírnak öltözve kopogtatnak a felnőttek ajtaján egy kis édességért. Ha így nézzük, egészen ártalmatlan dolognak látszik, akár játék is lehetne. Ez azonban csak a látszat - szögezi le Francesco d'Orazio, a palestrinai egyházmegyében megtartott "Szentek éjszakájának" a felelőse.

Valójában egy olyan kultúráról van szó, amelyet mi igyekszünk föltartóztatni: a sötét erők kultúrája helyett az élet és a fény kultúráját akarjuk újra felkínálni az embereknek. Mi, keresztények hisszük, hogy a halál után van egy másik élet, tehát nem bolyongunk ezen a világon békét keresve, mint ahogy ezt a Halloween kultúrája szeretné ránk erőltetni. Mi tudjuk, hogy a halál után feltámadunk Jézussal együtt.

Két teljesen különböző üzenetről van tehát szó: a Halloween a világban szétszóródott bolygó lelkekről üzen, amit részben az üzleti érdekek is táplálnak, ez azonban nem elfogadható azok számára, akik az Úr útját választották.

Vajon miért segítik egyre jobban a fiatalokat október 31-e keresztény megélésében? - a Vatikáni Rádió erről Carlo Climati újságírót kérdezte, aki a római Európai Egyetem kommunikációs műhelyének igazgatója. Szerinte ennek az az oka, hogy egyre inkább tudatosul a Halloween problémája, ami egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Nem pusztán olyan ünnepről van szó, amit egyfajta farsangként foghatunk föl.

A veszély abban rejlik, hogy az okkultizmus világához közelít minket. Halloween környékén a diszkókban virágzanak az ezoterikus témájú estek, ahol a fiatalok nemcsak táncolnak, hanem varázslókkal és kártyajósokkal találkozhatnak. Egy nagyon veszélyes koktélról van szó, hiszen ma a kommunikáció hiányától szenvedő, széthullott családokból érkező fiatalok elveszítették a biztos vonatkozási pontokat, és könnyebben fogékonnyá válnak az okkultizmus, a sátánizmus világa iránt, amelyek kitöltik a lelkükben tátongó űrt.

Ezért fontosak ezek a keresztény kezdeményezések, amelyek a fényt mutatják fel a sötétséggel szemben, és segítenek visszanyerni Mindenszentek és Halottak napja ünnepének igazi hagyományát - mondta még a Vatikáni Rádiónak Carlo Climati újságíró.
Mindenszentek az idei évtől Magyarországon is újra kötelező egyházi ünnep lett, tehát a hívek számára kötelező a szentmisén való részvétel.

November 1-jén közös napon ünnepeljük az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg.
Keleten már 380-ban megülték ezt az ünnepet, minden vértanúról megemlékezve.

A nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác pápának köszönhetően került be, aki – miután megkapta a pogány istenek tiszteletére épült római Pantheont – 609. május 13-án Mária és az Összes Vértanúk tiszteletére szentelte fel. III. Gergely pápa (731–741) kiszélesítette az ünneplendők körét: a „Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek” emléknapjává tette mindenszentek ünnepét. November 1-jére IV. Gergely pápa (827–844) döntése értelmében került az ünnep.

„Mindenható örök Isten, ki megadtad nekünk, hogy egy napon ünnepelhessük minden szented dicsőségét, arra kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven áraszd reánk irgalmasságodat” – hangzik fel az ünnepi mise könyörgése mindenszentekkor. E szavakkal a már mennybe jutott, üdvözült hívek közösségének, a diadalmas egyháznak a közbenjárását kéri a földön élő lelkeket egybefogó küzdő egyház.

(gá)
Megoszt


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések