Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Sinodas >  2013-11-05 16:40:04
A+ A- print this pagePristatytas šeimai skirtos neeilinės Vyskupų Sinodo asamblėjos parengiamasis dokumentasKaip žinoma, popiežius Pranciškus sušaukė neeilinę Vyskupų Sinodo asamblėją, kuri vyks ateinančių metų spalio mėnesį ir bus skirta šeimos evangelizavimui ir šeimos problematikai bendrame evangelizacijos kontekste. Jau beveik prieš mėnesį, spalio 7-8 dienomis Vatikane vyko Vyskupų Sinodo generalinio sekretoriato posėdis, kuriame dalyvavo ir popiežius Pranciškus. Šio posėdžio metu buvo suredaguotas būsimam Sinodo susirinkimui skirtas parengiamasis dokumentas, kuris buvo išsiųstas visoms Vyskupų konferencijoms.

Šį antradienį Vatikano spaudos salėje buvo surengtas šio dokumento pristatymas. Spaudos konferencijoje kalbėjo Vyskupų Sinodo generalinis sekretorius arkiv. Lorenzo Baldisseri, būsimos Sinodo asamblėjos relatorius kard. Peter Erdo ir jos specialusis sekretorius arkiv. Bruno Forte.

Arkivyskupas Baldisseri, neseniai popiežiaus Pranciškaus paskirtas Vyskupų Sinodo generaliniu sekretoriumi, trumpai priminė šeimai skirtos neeilinės Sinodo asamblėjos sušaukimo aplinkybes. Po vienuolikos mėnesių Vatikane vyksianti Vyskupų Sinodo asamblėja atsilieps ne tik į konkrečius iššūkius, su kuriais šiuo metu susiduriama šeimos sielovados sferoje, bet taip pat ji bus bandymas peržiūrėti paties Sinodo darbo metodiką, padaryti lankstesnę pačią Vyskupų Sinodo instituciją, kad ji geriau įkūnytų Vatikano II Susirinkimo ypatingai pabrėžtą visų pasaulio vyskupų kolegialumą.

Po Vyskupų Sinodo generalinio sekretoriaus kalbėję kardinolas Erdo ir arkivyskupas Forte, Popiežiaus paskirti būsimosios šeimai skirtos Sinodo asamblėjos vadovais, pristatė parengiamąjį dokumentą. Visoms vyskupų konferencijoms išsiųstas būsimos Sinodo asamblėjos parengiamasis dokumentas susideda iš trijų dalių. Pirmoje dalyje bendrais bruožais apžvelgiami pastaruoju metu vykę socialiniai ir kultūriniai pasikeitimai ir jų poveikis šeimos gyvenimui ir jos statusui bei sampratai. Antroje dalyje primenama ką Bažnyčia skelbia apie šeimą remdamasi prigimtiniu moraliniu įstatymu ir Apreiškimu. Trečioji dokumento dalis – tai klausimynas, į kurį Vyskupų konferencijos prašomos atsakyti iki ateinančių metų sausio pabaigos.

Klausimyną sudaro devynios teminės grupės. Pirmiausia klausiama ar tikintieji vyskupijų, dekanatų, parapijų, vietinių bendruomenių mastu yra susipažinę su tuo ką Šventasis Raštas ir Bažnyčios mokymas skelbia apie šeimą. Su kokiais sunkumais susiduriama skelbiant šį mokymą, kokios konkrečios vietinės kliūtys trukdo jam pasklisti. Kita klausimų grupė liečia natūralaus moralinio įstatymo suvokimą ir jo vaidmenį vietiniu mastu galiojančiuose įstatymuos. Viena klausimyno dalis skirta šeimos evangelizavimui, tikėjimo perdavimui iš kartos į kartą šeimos viduje, taip pat šeimai kaip evangelizuotojai. Dalis klausimų liečia vadinamąsias laisvas sąjungas ar civilines santuokas: teiraujamasi ar pakrikštytieji suvokia, kad tokios sugyvenimo formos nusižengia sakramentinei santuokos sampratai, ar jie jaučia poreikį savo padėtį keisti, ar jie teiraujasi apie Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentus, ar vietinių bendruomenių vadovai turi pasiūlymų kaip palengvinti Santuokos negaliojimo tyrimo procedūras, ar vietinėse bendruomenėse vykdoma speciali sielovada skirta netaisyklingose santuokose gyvenantiems asmenims. Atskirta grupė klausimų liečia tokiose sąjungose gyvenančių porų vaikų religinį auklėjimą ir sielovadą. Atskira klausimų grupė skirta tos pačios lyties asmenų sąjungoms, jų norui palaikyti ryšius su bažnytine bendruomene, Bažnyčios santykiui su šiais asmenimis ir laikysenai tokių sąjungų propagavimo akivaizdoje. Vienas klausimyno dalis skirta šeimos pašaukimui perduoti gyvybę. Dar vienoje kalbama šeimą kaip gyvenimo tikėjimu ir tikėjimo brandinimo aplinką. Galiausiai paskutiniame klausimyno skyriuje raginama pristatyti kitas vietiniu mastus iškylančias svarbias problemas, kurioms, pasak vietinių Bažnyčių ganytojų, reikalingas skubus sprendimas.

Kaip pažymėjo antradienio rytą spaudos konferencijoje kalbėjęs Vyskupų Sinodo generalinis sekretorius arkiv. Lorenzo Baldisseri, atsakymų į klausimyną bus laukiama iki sausio pabaigos. Vasarį numatytas naujas Sinodo sekretoriato posėdis ir jame, pagal gautus atsakymus, bus tęsiami pasirengimai kitų metų spalį vyksiančiai Sinodo asamblėjai. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising