Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-11-07 09:27:30
A+ A- print this pageArkivyskupo Sigito Tamkevičiaus jubiliejusLapkričio 7 d. Kauno arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui SJ sukako 75 metai. Jubiliejaus išvakarėse, lapkričio 6 d., savo ganytoją pasveikino arkivyskupijos kunigai, dalyvavę nuolatinio ugdymo konferencijoje. Konferencijai vadovavo Arkivyskupas. Pranešimą dvasininkams apie 10 palaimingos kunigiškosios tarnystės principų skaitė arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas. Konferencijos pabaigoje kunigai nuoširdžiai pasveikino Arkivyskupą gražaus amžiaus jubiliejaus proga, linkėdami Dievo palaimos sugiedojo „Ilgiausių metų“.

Pirmojoje konferencijos dalyje arkivyskupas su broliais kunigais pasidalijo žinia apie ką tik išleistą savo atsiminimų knygą „Viešpats mano šviesa“ ir paskaitė jos ištraukų, ypač tų, kuriose atsispindi, kaip nelengvai, tačiau viltingai buvo kuriamas bažnytinis gyvenimas arkivyskupijoje, kas džiugino širdį ar kokie rūpesčiai kėlė nerimą ypač žvelgiant į kunigų gyvenimą, jų kunigiškąjį uolumą ar jo stoką. Ganytojas citavo atsiminimų žodžius, kuriais jis dėkoja Dievui už padovanotą gyvenimą, už savo gyvenimo kelyje sutiktus žmones – kunigus, vienuolius, pasauliečius, su kuriais dirbo ir kurių tikėjimas ir meilė, paties žodžiais tariant, jam buvo didelė atrama.

„Arkivyskupo liudijimas mums skamba kaip pavyzdys ir įkvėpimas. Juk vyskupo tarnystės užduotis – kurti bendrystę Bažnyčioje“, – sakė pradėdamas antrąją konferencijos dalį vysk. dr. K. Kėvalas. Vėliau ganytojas, remdamasis JAV teologų mintimis, pasidalijo su kunigais 10-čia principų, kuriais vadovaudamiesi galėtų geriau atlikti kunigiškąją tarnystę, per rūpesčius, darbus nepamirštų kunigystės esmės. Šių principų pagrindas – tai malda kaip bendrystė su Dievu ir bendrystė su kitais.

* * *

Arkiv. Sigito Tamkevičiaus jubiliejaus proga pradėjo veikti Kauno arkivyskupijos puslapis socialiniame tinklapyje facebook! (www.facebook.com/kaunoarkivyskupija).

* * *

Sekmadienį, lapkričio 10 d., 15 val. Kauno katedroje iškilmingose šv. Mišiose bus dėkojama Dievui už arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus 75 metų amžiaus jubiliejų; po Mišių vyks šventinis minėjimas Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje. Lapkričio 13 d., 12 val. šia proga bus aukojamos Mišios Šiluvos bazilikoje.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising