Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-11-08 09:21:21
A+ A- print this pageArkivyskupą S. Tamkevičių jubiliejaus proga sveikino bažnytinių institucijų darbuotojaiLapkričio 7-osios popietę 75-ojo gimtadienio proga pasveikinti savo ganytojo arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus į arkivyskupijos kuriją Kaune gausiai susirinko kurijos darbuotojai, bažnytinių institucijų, bendruomenių ir kitų organizacijų, draugijų vadovai bei atstovai.

Savo bendradarbius, jų geras iniciatyvas visada sveikinantis, o radęs progą nuolat gražiai atsiliepiantis apie jų pasišventimą Bažnyčiai savo pasiaukojamais darbais, ganytojas šiandien pats sulaukė daugybės nuoširdžių sveikinimų ir palinkėjimų. Ganytojui linkėta sveikatos, Dievo palaimos, dėkota už optimizmą, kurį arkivyskupas nuolat skleidžia savo aplinkoje, už tėviškai tvirtą laikyseną, kuri palaiko visų viltį ir drąsina.

Bažnytinės institucijos, organizacijos labai šiltai, išradingai ir nuotaikingai sveikino ganytoją, pradžiugindamos ir visus dalyvavusius šventėje – ją vedęs arkivyskupijos augziliaras vysk. Kęstutis Kėvalas pavadino tai tikro šeimos džiaugsmo ir bendrystės švente.

Ganytojui skirtomis smuikeliais pagriežtomis melodijomis šventę pradėjo jaunų šeimų – Sužadėtinių rengimo Santuokai savanorių – vaikai. Muzikinį sveikinimą – giesmę – ganytojui skyrė Kauno kunigų seminarijos bendruomenė, tikybos mokytojų ir katechetų vardu giesme pasveikino Šančių vidurinės mokyklos merginų ansamblis. Už rūpestį ir palaikymą arkivyskupui dėkojo Šeimos, Katechetikos centrai, arkivyskupijos ir Lietuvos Caritas, VDU Katalikų teologijos fakulteto, Marijos radijo, Bažnytinio meno muziejaus, Šiluvos Jono Pauliaus II namų vadovai ir darbuotojai. Jaunimo centro darbuotojai visus sujaudino sudainuodami pokario partizanų dainą. Šventės dalyvius į padėkos Viešpačiui šokį sujungė arkivyskupą sveikinusi „Gyvųjų akmenų“ bendruomenė.

Nuoširdžiai dėkodamas, kaip sakė, ištikimiesiems savo bendradarbiams, kurių, arkivyskupo žodžiais tariant, galėtų pavydėti bet kurios institucijos Lietuvoje, ganytojas didžiausiu turtu savo 75-erių metų gyvenimo kelionėje pavadino žmones. Jų, kaip pabrėžė, sutiko daug ir gerų – nuo pat vaikystės metų, vėliau mokantis mokykloje, seminarijoje, tarnaujant parapijose, leidžiant „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“, dabar jų daug ir gerų supa atliekant arkivyskupo tarnystę.

„Esate man be galo brangūs. Žmonės – didžiulė Dievo dovana, kurią gavau iš Jo rankų. Be galo džiaugiasi širdis dėl jūsų pastangų ir darbų. Sergu jūsų rūpesčiais, nors gal ne visada pajėgiu atsiliepti į kiekvieno jūsų troškimus“, – sakė ganytojas, dėkodamas už meilę ir tarnavimą, nesavanaudiškumą, idealizmą. Sykiu trumpai prisimindamas nelengvą institucijų kūrimąsi arkivyskupijoje pirmaisiais Nepriklausomybės metais, arkivyskupas pasidžiaugė, jog dabar daugeliui institucijų ir organizacijų bereikia toliau sėkmingai gyvuoti ir augti.

„Ilgiausių metų“ ganytojui sugiedoję šventės dalyviai vėliau buvo jo palaiminti ir pakviesti dar pabendrauti prie vaišių stalo.

* * *

Arkivyskupą Sigitą Tamkevičių jubiliejaus proga šiandien pasveikino ir LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė. „Ačiū Jums už nuoširdžią ir ištikimą tarnystę Lietuvai ir Katalikų Bažnyčiai, dalijimąsi išmintimi, nuolatinį rūpinimąsi tikinčiųjų ir Lietuvos ateitimi“, – be kita ko, rašoma Prezidentės atsiųstame sveikinime.

„Per Jūsų ganytojo tarnystę atgimė ir sustiprėjo Kauno arkivyskupija“, – savo sveikinime pabrėžė LR Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius. – Dėkoju už Jūsų reikšmingą veiklą visuomenės gyvenime, už pagarbos šeimai ir gyvybei stiprinimą, už katalikiškojo ugdymo puoselėjimą, už atvirumą ir darnų dialogą su valstybe.“

* * *

Padėkos šv. Mišios už arkivyskupo jubiliejų – lapkričio 10 d., sekmadienį, 15 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje, lapkričio 13 d. , trečiadienį, 12 val. – Šiluvos bazilikoje.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising