Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Spravodlivosť a pokoj >  2013-11-08 20:12:26
A+ A- print this pagePápež František: Vzorom pre cirkevných sudcov je obraz Dobrého pastieraVatikán 8. novembra - Dnes napoludnie v Klementínskej sále pápež František prijal účastníkov plenárneho stretnutia Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry. Apoštolská signatúra, ktorá plní v Cirkvi funkciu najvyššieho odvolacieho súdu, mala v Ríme svoje plenárne zasadnutie v dňoch 6. – 8. novembra. Medzi viac ako päťdesiatkou jeho účastníkov bol aj bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý je sudcom Najvyššieho Tribunálu Apoštolskej signatúry od roku 2009. Do tejto funkcie ho menoval pápež Benedikt XVI. na päťročné obdobie. Aktuálne plenárne stretnutie bolo zamerané na tému podporovania účinnej obrany manželského zväzku v kánonických procesoch na dokázanie nulity manželstva.

Svätý Otec vo svojom príhovore sudcom Najvyššieho tribunálu pripomenul, že ich aktivita má napomáhať cirkevným tribunálom, ktorých poslaním je poskytovať adekvátnu odpoveď veriacim, ktorí sa obracajú na cirkevné súdy, aby dosiahli spravodlivé rozhodnutie.“ Vyzdvihol ďalej dôležitosť témy ich stretnutia, a to pre veľký význam funkcie obhajcu zväzku, osobitne v kauzách nulity manželstva: „Je totiž nevyhnutné, aby mohol účinne plniť jemu prislúchajúcu úlohu, aby uľahčil dosiahnutie pravdy v záverečnom súdnom výroku, v záujme pastoračného dobra stránok kauzy. Ďalej pápež citoval inštrukciu Dignitas connubii, podľa ktorej prítomnosť obhajcu zväzku a jeho vstupovanie do procesu sú povinné v celom jeho priebehu. Pripomenul aj perspektívu II. vatikánskeho koncilu: „Druhý vatikánsky koncil definoval Cirkev ako spoločenstvo. V tejto perspektíve je potrebné vnímať službu obhajcu zväzku, ako aj zvažovanie, ktoré je mu vyhradené, v úctivom a pozornom dialógu.“

Na záver pápež František pripomenul, že tí, ktorí pracujú v službe cirkevného súdnictva, „konajú v mene Cirkvi a sú súčasťou Cirkvi. Preto je potrebné vždy udržať živým prepojenie medzi činnosťou Cirkvi, ktorá evanjelizuje, a činnosťou Cirkvi, ktorá vysluhuje spravodlivosť. Služba spravodlivosti patrí k povinnostiam apoštolského života: vyžaduje si, aby bola vykonávaná s pohľadom upriameným na obraz Dobrého pastiera, ktorý sa skláňa k ovečke, ktorá sa stratila a je zranená.“ -jb-
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising