HONLAPVatikáni Rádió
Vatikáni Rádió   
más nyelvek  

     Honlap > Egyház >  2013-11-09 15:11:04
A+ a- print this pageA hét szentje – Arkadiusz Nocoń atya sorozata: november 10-e Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító kötelező emléknapja„Az Egyház egységének doktora” és „az alamizsna doktora”, az első pápa, akit a Szent Péter bazilikába temettek, és az első, akit az utókor a „Nagy” jelzővel illetett 400 körül született Rómában, 461. november 10-én halt meg ugyanott.

1754-ben XIV. Benedek pápa egyházdoktorrá avatta. Ereklyéi Rómában a Szent Péter bazilikában találhatók. A zenészek és énekesek védőszentje.

Annak ellenére, hogy az ókori Egyház egyik legkiemelkedőbb alakja, családjáról és kora fiatalságáról nagyon keveset tudunk. Feltételezhetően tehetős családból származott, mert nagyon jó nevelésben részesült és rövid időn belül vált ismert személyiséggé Rómában. Kiemelkedő tudományos képzettsége és diplomatikus tehetsége miatt a pápa sok fontos ügyet bízott rá. Rendkívüli láng elméjűségén túl kimagaslott az erények gyakorlásában. Cassian Szent János a „római Egyház ékességének” nevezte őt.

Miután 440-ben pápává választották, nemcsak a hit buzgó védelmezőjeként ismerhette meg őt a világ, hanem népének elszánt támogatójaként is, 452-ben tárgyalásokkal védte meg Rómát a hunok ostroma elől. Halhatatlan hírnevén túl napjainkig megmaradt százhetven levele és kilencvenhét szentbeszéde, amelyeket a római népnek mondott különböző ünnepek alkalmával. Közülük a leghíresebb a karácsonyi szentbeszéde, amelyben csodálatos módon beszél a Jézus Krisztus általi megváltásból fakadó keresztény méltóságról.

Részlet a karácsonyi szentbeszédből:

Ismerd föl méltóságod, keresztény, aki részese lettél az isteni természetnek. Vesd el végleg régi aljasságod elfajzott szokásait és ne térj vissza hozzájuk. Emlékezz, milyen Főnek és milyen Testnek vagy a tagja. Ne feledd, hogy erőnek-erejével lettél kiszakítva a sötétség hatalmából és lettél bevezetve a világosságra és az isteni királyságba. A keresztség által a Szentlélek temploma lettél, ne űzd ki őt szívedből méltatlan életeddel, és ne térj vissza újra a sátán rabságába, mert Krisztus vére volt érted a fizetség.* * *


Nagy Szent Leó húszéves pontifikátusa Európa és az Egyház történelmének egy átmeneti korszakára esett. A Római birodalom nyugati fele a barbárok állandó támadásának volt kitéve, Kelet pedig a maga útját járta egyre inkább eltávolodva Rómától. Nyugat helyzetét még jobban nehezítette a különböző eretnek vallási irányzatok megjelenése – mint például a manicheusok, pelágiánusok, nesztoriánusok, monofiziták –, amelyek veszélyeztették az igaz hit tisztaságát. Leó pápa számára ebben a helyzetben elsődleges fontosságú feladat volt az Egyház egységének megőrzése mind területi, mind tanbeli téren. Többek között emiatt is hívta össze a Khalkedóni egyetemes zsinatot 451-ben, amelyen felolvasták Jézus Krisztus isteni és emberi természetéről szóló, híres levelét, az ún. Tomus ad Flavianum-ot, amelynek tanítását a zsinati atyák egyhangúan elfogadtak. A levél felolvasását gyakran olyan felkiáltásokkal szakították félbe, mint „ez az Atyák hite”, „ez az Apostolok hite” vagy „Péter szólt Leó által”, amellyel nemcsak a pápai tanítás iránti elismerésüket, hanem Róma püspöke primátusának elfogadását is kifejezték..


„Ahogy Szent Ágoston a Kegyelem doktorának számít az Egyházban, Szent Cirill pedig a Megtestesülés doktorának, úgy Nagy Szent Leót mindenki az Egyház egysége doktorának tekinti. Tekintélyének köszönhetően Szent Péter széke nemcsak a római zsinatok püspökeinek tiszteletét és megbecsülését vívta ki, hanem a Khalkedónban összegyűlt több mint ötszáz keleti püspök elismerését is”. (XXIII. János)


* * *

A hit és az Egyház egységének buzgó védelmezője népének fáradhatatlan védelmezője is volt, különösen pedig az elnyomottaké és a legszegényebbeké olyan szinten, hogy az utókor az „alamizsna doktorának” is nevezte őt. „Leljük örömünket az irgalmasság cselekedeteiben – mondta egy prédikációjában –, teljünk el ezzel az örökkévalóságra felkészítő táplálékkal. Engedjük megtapasztalni emberi együttérzésünket a betegekkel, a szenvedés ágyához láncoltakkal, a rokkantakkal, a mellőzöttekkel, az árvákkal és az özvegyekkel” (40. prédikáció).

„Semmire sem jó a test éheztetése, ha a lelked nem kiált az igazságtalanság ellen, zabolátlan nyelved pedig nem szűnik meg rágalmazni” (42. prédikáció).***


Amikor 461. november 10-én meghalt, a régi Szent Péter bazilika előcsarnokába temették el. Sírját azonban olyan sokan látogatták, hogy négyszer is át kellett helyezni másik helyre. Ereklyéi jelenleg a Santa Maria della Colonna kápolnában nyugszanak. Ő volt az első pápa, akit a Szent Péter bazilikába temettek, és akinek az utókor a „Nagy” jelzőt adta.
__________________________
Istenünk, te sohasem engeded meg, hogy a pokol hatalma erőt vegyen Egyházadon, amelyet erős, apostoli sziklára építettél. Kérünk, add meg Egyházadnak, hogy Nagy Szent Leó pápa közbenjárására igazságodban szilárdan megmaradjon, és folytonosan békében éljen. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön-örökké. Ámen.


Lengyelből fordította: Szemere János atya

Megoszt


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések