Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-11-09 14:19:19
A+ A- print this pageLaterano bazilikos – visų katalikų katedros – dedikavimo šventėLapkričio 9 d. Bažnyčios liturginis kalendorius minėjo Romos Laterano Švenčiausiojo Išganytojo, Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono Evangelisto bazilikos pašventinimo metinių šventę. Ją švenčia visa Bažnyčia, nes Laterano bazilika, Romos vyskupo katedra, laikoma viso pasaulio bažnyčių motina ir galva - Sacrosancta lateranensis ecclesia omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput.

Laterano bazilika yra visų miesto ir pasaulio bažnyčių galva ir motina todėl, kad ji yra popiežiaus – Romos vyskupo ir apaštalo Petro įpėdinio katedra. Laterano bazilika taip pat yra pirma oficialiai iškilmingai pašventinta bažnyčia, po to kai ketvirtojo amžiaus pradžioje imperatorius Konstantinas panaikino krikščionių persekiojimus.

Imperatoriaus Konstantino pastatydintą baziliką, 324 m. lapkričio 9 d. iškilmingai pašventino popiežius Silvestras. Nuo to laiko iki pat mūsų dienų ši bazilika yra Romos vyskupų katedra. Prie jos buvusiuose rūmuose popiežiai gyveno iki keturioliktojo amžiaus. Po vadinamosios Avinjono tremties, tai yra kelių iš Prancūzijos kilusių popiežių sprendimo savo sostinę perkelti į pietinės Prancūzijos Avinjono miestą, 1378 m. sostui grįžus į Romą, popiežiai įsikūrė jau ne Laterane, bet prie Šv. Petro bazilikos. Tačiau Laterano bazilika ir toliau išsaugojo Romos vyskupo katedros ir svarbiausios bažnyčios statusą.

Savo, kaip Romos vyskupo, katedros dedikavimo šventę popiežius Pranciškus paminėjo privačiai aukotomis Mišiomis Vatikano šv. Mortos namų koplyčioje. Mišiose dalyvavusiems savo bendradarbiams sakytoje trumpoje homilijoje Šventasis Tėvas paminėjo tris ikonas, apie kurias kalba šios šventės Žodžio liturgijos skaitiniai. Pirmoji ikona tai Bažnyčios gyvenimą palaikančios malonės simbolis – iš šventyklos tekantis gyvybės vanduo, apie kurį kalbama skaitinyje iš pranašo Ezekielio knygos ir 45 psalmėje; antroji ikona tai bažnyčios pamatas Jėzus Kristus, apie kurį kalbama antrajame skaitinyje iš šv. Pauliaus Pirmojo laiško korintiečiams; trečioji ikona – tai šventyklos išvalymas, prekeivių išvarymas iš jos, apie kurį kalba šios dienos Evangelijos. Popiežius Pranciškus kvietė melstis, kad visada iš Bažnyčios tekėtų malonių upė, kad ji būtų ištikima savo statytojui ir pamatui Jėzui Kristui, kad jos nariai vis iš naujo atsiverstų į Jėzų. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising