Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Artimo meilė ir Solidarumas  >  2013-11-09 14:20:34
A+ A- print this pagePopiežius priėmė ligonius globojančią savanorių organizaciją (+video)Šeštadienį popiežius Pranciškus susitiko su septyniais tūkstančiai žmonių – ligonių ir savanorių, priklausančių savo veiklos 110 metines mininčiai italų katalikų organizacijai, organizuojančiai ligonių piligrimines keliones. Ši organizacija vadinama akronimu UNITALSI. Tai santrumpa ilgo itališko pavadinimo, kurį būtų galima išversti maždaug šitaip: Italų nacionalinė sąjunga ligonių kelionėms į Lurdą ir tarptautines šventoves. Organizacijos savanoriai, kaip sako pavadinimas, rengia ligonių ir neįgaliųjų piligrimines keliones, o taip pat juos globoja ir slaugo namuose.

Sveikindamas UNITALSI narius ir jų globojamus ligonius, Popiežius pirmiausia atkreipė dėmesį į šiandieninį kultūrinį ir socialinį kontekstą, kuriame vyrauja nuomonė, kad kūno negalę, fizinį žmogaus nepajėgumą, reikia slėpti, nustumti į pakraštį. Jūsų organizacija, - kreipėsi popiežius Pranciškus, - yra pašaukta būti pranašiškas ženklas, prieštaraujantis tai supasaulėjusiai nežmoniškai logikai. Jūs padedate būti ligoniams pilnateisiais visuomenės ir Bažnyčios gyvenimo dalyviais. Ši veikla labai svarbi ir Bažnyčios sielovadinei misijai. Jos dėka ne tik pasieka sergančius žmones Evangelijos žinia, bet jie patys tampa evangelizuotojais.

Popiežius kreipėsi ir į ligonius: sergantys broliai ir seserys, jūs nesate tik tie, kuriems reikia solidarumo, kurių labui daromi artimo meilės darbai, bet ir jūsų patys aktyviai dalyvaujate Bažnyčios misijoje. Jūsų liudijimas dažnai tylus, bet labai iškalbingas – jūs vienijate savo kentėjimus su nukryžiuotojo Kristaus kančia už pasaulio išganymą. Dėl to jūs esate labai brangus Bažnyčios turtas.

Šią savanorių organizaciją prieš 110 metų įkūrė nepagydomai sergantis ir iš nevilties tikėjimą praradęs turtingos romiečių šeimos sūnus Giovanni Battista Tomassi. Dėl savo ligos praradęs gyvenimo prasmę, jis prisidėjo prie maldininkų grupės, keliaujančios į Lurdo šventovę, norėdamas tenai – prie apsireiškimo grotos, kunigų ir tikinčiųjų akivaizdoje demonstratyviai nusižudyti. Vis dėlto įvyko stebuklas, nors jis ir nepasveiko, tačiau atgavo viltį; suprato, kad ir gyvenimas invalido vežimėlyje yra prasmingas. Ten pat Lurde, visų akivaizdoje, ji ištraukė savo slėptą revolverį ir atiduodamas jį ligonių grupę lydėjusiam vyskupui, pasakė: “Imkite šitą ginklą; Marija nugalėjo”. Po šio nepaprasto išgyvenimo sugrįžęs į Italiją, savo pastangomis ir savo lėšomis Giovanni Battista Tomassi įkūrė, dabar jau 110 metų veikiančią ligonius globojančią organizaciją. (Vatikano radijas)

Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising