Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-11-11 17:05:34
A+ A- print this pageMirė kardinolas Domenico Bartolucci, kompozitorius ir ilgametis Šv. Petro bazilikos Siksto kapelos dirigentasPirmadienio rytą, būdamas 96 metų amžiaus, pas Viešpatį iškeliavo kardinolas Domenico Bartolucci, kompozitorius ir ilgametis Šv. Petro bazilikos Siksto kapelos dirigentas.
Kardinolas D. Bartolucci gimė 1917 m. gegužės 7 d. San Lorenzo vietovėje, Florencijos apylinkėse. Baigęs pradinę mokyklą, įstojo į seminariją, kur šalia teologijos studijų pasišventė muzikai. Netrukus Florencijoje jam buvo pavesta vargonais akomponuoti giedojimą katedroje, tada jis pradėjo rašyti ir savo pirmuosius muzikinius veikalus.

1939 m. įšventintas į kunigus ir tais pačiais metais ėmė vadovauti Florencijos konservatorijos orkestrui, o 1942 m. pabaigoje persikėlė į Romą, siekdamas įgyti gilesnių žinių apie sakralinę muziką. Neužilgo paskirtas Laterano šv. Jono bazilikos kapelos vicedirektoriumi, vėliau tapo Didžiosios Marijos bazilikos kapelos maestro ir Popiežiškojo sakralinės muzikos instituto dėstytoju. 1956 m. Pijus XII jį paskyrė nuolatiniu Siksto kapelos vadovu, ir šias pareigas jis ėjo iki 1997 m.

Domenico Bartolucci daugiau kaip keturis dešimtmečius vadovavo Popiežiaus muzikos kapelai (Siksto kapela), dirigavo svarbiausioms popiežių liturginėms apeigoms nuo Pijaus XII iki Jono Pauliaus II pontifikatų. Per tuos metus jis skatino ir koncertinę Siksto kapelos veiklą, nes tai pasak jo buvo ypatingas evangelizavimo būdas. Kardinolas dėstė ir valstybinėje Šv. Cecilijos konservatorijoje ir Popiežiškajame sakralinės muzikos institute. Buvo pagerbtas Italijos ir tarptautinėmis premijomis, apdovanojimais. Jis paliko nemažą muzikinės kūrybos paveldą, kuris viršija 40 tomų. Siekiant išsaugoti ir skleisti žymų D. Bartolucci muzikinį palikimą, kardinolo 85-ojo jubiliejaus proga buvo įsteigtas jo vardo fondas. Jam priklausė ir tuometinis kardinolas Josephas Ratzingeris. Benediktas XVI paskyrė kardinolu per 2010 m. lapkričio 20 d. konsistoriją.

Popiežius Pranciškus kardinolo artimiesiems, bendradarbiams ir Florencijos vyskupijos tikintiesiems pasiuntė telegramą, kurioje rašo, jog reiškia gilią užuojautą, su meile galvodamas apie šį brangų kunigą, garsų kompozitorių ir muziką, kuris vykdė savo ilgą ir intensyvią tarnystę per sakralinę muziką, gimstančią iš tikėjimo ir išreiškiančią tikėjimą. „Prisimenu su dėkingumu jo vaisingą veiklą. Karštai meldžiuosi Viešpačiui, kad užtariant Mergelei Marijai, priimtų šį dosnų tarną ir žymų Bažnyčios žmogų į amžino džiaugsmo ir ramybės buveinę. Nuoširdžiai teikiu savo apaštališkąjį palaiminimą visiems liūdintiems dėl jo iškeliavimo“.

Mirus kardinolui Bartolucci, kardinolų kolegiją sudaro 200 kardinolų, tarp jų 109 elektoriai.(Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising