Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-11-12 09:15:16
A+ A- print this pageKonferencija „Bažnyčios ir visuomenės santykiai Lietuvoje“2013 m. lapkričio 7–8 dienomis Kaune, Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje – muziejuje, adresas - S. Daukanto g. 25, III aukšte esančioje salėje vyko tarpdalykinė mokslinė konferencija „Bažnyčios ir visuomenės santykiai Lietuvoje“, kuri buvo skirta 600-osioms Žemaičių Krikšto metinėms paminėti. Konferenciją surengė Vytauto Didžiojo universitetas, Humanitarinių mokslų fakulteto klasteris „Bažnyčios santykiai su valstybe ir visuomene Lietuvoje“.

Konferencija buvo pradėta lapkričio 7-osios rytą dalyvių registracija, po kurios visus susirinkusius pasveikino šių namų šeimininkas, Prezidento V. Adamkaus bibliotekos – muziejaus direktorius ir VDU profesorė dr. Vaida Kamuntavičienė. Sveikinimuose nuskambėjo palinkėjimas, kad mokslinė konferencija atneštų gausių vaisių ir joje būtų darbinga nuotaika.

I-oje konferencijos sekcijoje, kurios tema - Žemaičių krikšto atspindžiai, moderatoriaus pareigas vykdė doc. dr. Artūras Grickevičius. Apie žemaičių kontaktus su krikščionybe ir jų apkrikštijimo bandymus iki 1413 m. išsamų pranešimą skaitė Vilniaus universitete studijuojantis Tadas Snuviškis. Prof. dr. Stephen C. Rowell, iš Lietuvos istorijos instituto, savo pranešime pateikė daug ir įdomių naujų duomenų apie Bažnyčios ir Lietuvos tarną Medininkų vyskupą Martyną III. Prof. dr. Vaida Kamuntavičienė, iš Vytauto Didžiojo universiteto, nagrinėjo Kauno šv. Mikalojaus bažnyčios fundavimo situaciją ir perskaitė pranešimą – „Kauno Šv. Mikalojaus bažnyčios fundatorių paieška: kelių dokumentų tyrimas“. Klaipėdos universiteto doc. dr. Vacys Vaivada nagrinėjo christianizacijos plėtrą Žemaitijoje XVI a. ir tą jis darė remdamasis asmenvardžių ir asmenvardinių vietovardžių duomenimis Telšių valsčiaus teritorijoje.

Antroje tos dienos konferencijos dalyje darbą moderavo doc. dr. Vacys Vaivada. Pranešimą – „Pažaislio bažnyčios kupolo daugiafigūrės freskos ikonografija kamaldulių vienuolyno visumos kontekste“ skaitė VDU prof. habil. dr. Laima Šinkūnaitė. Apie Martyno Mažvydo testamento liudininkus kalbėjo istorikas iš Klaipėdos Dainius Elertas. Doc. dr. Artūras Grickevičius nagrinėjo Žemaičių vyskupijos kunigų seminarijos perkėlimo į Kauną (1864–1866 m.) aplinkybes. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos dėstytojas kan. relig. m. mgr., teol. lic. Andriejus Sabaliauskas skaitė pranešimą – „Žvilgsnis į žemaičių krikščioniškumą ir bažnytiškumą Žemaičių Krikšto 600 metų istorinio kelio kontekste“. VDU prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas nagrinėjo temą – „Žemaičių Krikštas ir Žemaičių Kalvarijos kalnai, kas sietino ir bendro?“.

II-oje sekcijoje, kurios darbą moderavo prof. dr. Vaida Kamuntavičienė, buvo kalbama apie kasdieninį gyvenimą ir meną Bažnyčios erdvėse. Konferencijoje buvo perkaitytas Vilniaus ir Lietuvos edukologijos universitetų prof. dr. Domininko Burbos pranešimas – „XVIII a. vidurio bajorų gyvenimo LDK sostinėje peripetijos Vilniaus katedros kanauninko Jono Dominyko Lopacinskio korespondencijoje“. Po visų pranešimų vyko aktyvi mokslinė diskusija, buvo dalinamasi įžvalgomis ir pastebėjimais.

Lapkričio 8, antrąją konferencijos dieną, III – joje sekcijoje buvo svarstoma Krikščionybės raida XX a. Lietuvoje. Sekcijoje darbą moderavo dr. Ilona Strumickienė. Dr. Arūnas Baublys, iš Klaipėdos universiteto, kalbėjo apie Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios ir Lietuvos valstybės santykius 1918–1940 m. Sinodo nutarimų šviesoje. Inga Puidokienė iš VDU nagrinėjo Lietuvos evangelikų liuteronų religinį gyvenimą 1918–1940 m. Dainius Sobeckis iš Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos perskaitė pranešimą apie transfigūracijos proceso sampratą netradicinio krikščioniškos kilmės religingumo sąmonėje.

Toliau konferencijos darbą moderavo Inga Puidokienė. Pranešimą tema: „Visuomenė be civilinės metrikacijos (1918–1940 m.): išeitys ir pasekmės“ perskaitė dr. Regina Laukaitytė, iš Lietuvos istorijos instituto. Lietuvos istorijos institute ir Lietuvos edukologijos universitete dirbantis dr. Arūnas Svarauskas nagrinėjo temą: „Bažnyčia, krikščionys demokratai ir katalikų dvasininkų veiksnys Lietuvos politiniame gyvenime 1918–1940 m.“. Dr. Danutė Stakeliūnaitė iš VDU nagrinėjo XX a. pirmos pusės Lietuvos politinę situaciją savo pranešime: „Šiandien per daug aišku, kad visi žmonės netelpa po Bažnyčios stogu“ (M. Krupavičius). Apie galimybes silpninti krikščionių demokratų ir valstiečių liaudininkų priešpriešą Lietuvoje 1918–1926 m.“. Mindaugas Balkus, atstovavęs Vytauto Didžiojo universitetą, nagrinėjo Kauno bažnyčių lietuvėjimo procesą ir jo komplikacijos XX a. 3-ajame dešimtmetyje.

Toliau konferenciją moderavo dr. Danutė Stakeliūnaitė. Toje konferencijos dalyje pranešimą apie pastoracijos specifiką Kauno seserų benediktinių vienuolyne 1940-1944 m. skaitė Aušra Vasiliauskaitė (s. Gabrielė OSB),Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė. Įdomų pasakojimą apie Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejaus minėjimą lietuvių išeivijoje pateikė dr. Ilona Strumickienė iš VDU. Emmanuelio Levino kitoniškumo sąvokos reinterpretaciją Jono Pauliaus II kelionės į Baltijos šalis kalbose aptarė dr. Moreno Bonda, taip pat atstovavęs VDU.

Po dvi dienas trukusios konferencijos, baigiantis antrajai dienai, vyko intensyvios diskusijos įvairiomis temomis. Po diskusijų Mokslinė tarpadalykinė konferencija buvo iškilmingai uždaryta. Puikiai surengta konferencija belieka pasidžiaugti ir dėkoti moksliniam komitetui - pirmininkei prof. dr. Vaidai Kamuntavičienei bei nariams: dr. Moreno Bondai, doc. dr. Artūrui Grickevičiui, doc. dr. Pranui Janauskui, prof. habil. dr. Alfonsui Motuzai, kan. prof. habil. dr. Kęstučiui Žemaičiui. Taip pat didžiulį įdirbį į pasirengimą Konferencijai įdėjo organizacinis komitetas: pirmininkė - Inga Puidokienė bei nariai: Jolanta Kontrimaitė, dr. Danutė Stakeliūnaitė, dr. Ilona Strumickienė, s. Gabrielė – Aušra Vasiliauskaitė ir dr. Aušra Vasiliauskienė.

Ši tarpdalykinė mokslinė konferencija – dar vienas puikus renginys, skirtas Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus paminėjimui. Džiugu, kad šį kartą jis vyko Kaune ir buvo suorganizuotas VDU mokslininkų. Mokslininkų iš visos Lietuvos pranešimuose buvo gvildenamos aktualios temos, atspindėta istorinė tikrovė, nagrinėti Bažnyčios ir Valstybės santykių Lietuvoje įvairūs aspektai. Džiugi žinia, kad konferencijoje skaityti pranešimai laikui bėgant bus išspausdinti VDU Teologijos fakulteto leidžiamame moksliniame žurnale “Soter”. Žemaičių Krikšto jubiliejaus minėjimui tebesitęsiant iki 2017 metų, reikia tikėtis, jog tokių naudingų visuomenei mokslinių konferencijų bus surengta dar ne viena.

Vatikano radijui kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising