HomeRadio Vatican
Vatican Radio   
alte limbi  

     Home > Tineri >  2013-11-13 17:15:40
A+ A- Tipăreşte PaginaDe la Benedict la Francisc: al 241-lea an academic la Universitatea Pontificală "Lateranum"RV 13 nov 2013. La Universitatea Pontificală Lateranum din Roma cursurile anului academic, al 241-lea de la înfiinţare, au început anul acesta pe 7 octombrie. Cu toate acestea, se obişnuieşte ca inaugurarea solemnă să aibă loc câteva săptămâni mai târziu.

Astfel, miercuri, 13 noiembrie, a avut loc inaugurarea festivă a anului academic al universităţii „Lateranum”. În manifestările prevăzute, sub genericul „Dies Academicus”, a fost şi „Lecţia Magistrală”, ţinută anul acesta de cardinalul Joseph Zen Ze-Kiun, episcop emerit de Hong Kong, care a vorbit studenţilor din Cetatea Eternă pe tema: „Ideea de universitate pe scena internaţională”.

„Invitaţia adresată cardinalului Zen”, a explicat rectorul universităţii, mons. Enrico dal Covolo, „reflectă pe deplin munca din aceşti ani, menită să transforme din ce în ce mai mult universitatea Papei într-un spaţiu de sinteză şi relaţie între credinţă şi raţiune, între cei care cred şi cei care nu cred. Cardinalul Zen, neobosit luptător pentru libertatea şi unitatea Bisericii Catolice din China, este un mărturisitor privilegiat al credinţei şi al acelei culturi de pace şi dialog care formează bazele noii evanghelizări”.

În cadrul „Lecţiei Magistrale”, card. Zen a insistat pe necesitatea unei formări integrale a persoanei, care să meargă dincolo de transmiterea unui barem de noţioni pentru a pune accentul pe înţelepciune şi cunoaştere. „Universitatea”, a spus prelatul, „este un spaţiu privilegiat al unei formări care nu este doar ştiinţifică şi culturală, dar este mai ales umană”. Invitatul a subliniat în acest sens rolul universităţilor catolice, care – a afirmat – nu trebuie doar să propună şi să pună în circulaţie valorile catolice dar şi să transmită o metodă care se bazează pe împărtăşirea acestora şi pe conceptul de «educaţie liberală» în sensul pe care l-a dat Fericitul John Henry Newman, şi anume „un proces deschis faţă de lume şi bazat pe o sinteză între disciplinele de studiu”.

Cât priveşte libertatea religioasă în China, card. Zen şi-a exprimat speranţa ca Papa Francisc să continue pe aceeaşi cale de claritate şi înţelegere întreprinsă de Papa Benedict al XVI-lea. Pe de altă parte, a mai spus prelatul din Extremul Orient, este de dorit ca la deschiderea Bisericii să corespundă disponibilitatea autorităţilor chineze.

La rândul său, în salutul de la ceremonia de inaugurare a Anului Academic, cardinalul vicar Agostino Vallini, mare cancelar al Universităţii Pontificale „Lateranum”, a adresat studenţilor o îndoită urare: „Lăsaţi-vă stimulaţi în mod viguros de mărturia Papei Benedict al XVI-lea şi a Papei Francisc” şi „însuşiţi-vă curajul lor de a merge în prezenţa Domnului, de a construi comunitatea bisericească şi de a mărturisi profetic unica credinţă în Domnul cel viu”.

Cardinalul Vallini a subliniat mai întâi valoarea istorică a „evenimentelor bisericeşti cu totul aparte”, pe care le-am trăit la nivel universal în primele luni ale anului în curs, precum retragerea Papei Benedict şi alegerea Papei Francisc. Aceste evenimente, a spus cardinalul, au marcat puternic viaţa Bisericii şi reprezintă un adevărat „moment de har”.

Care sunt, însă, consecinţele acestor evenimente bisericeşti asupra activităţii universitare şi de cercetare? Papa Benedict, a reluat cardinalul vicar, „ne-a lăsat fiecăruia dintre noi, printre altele, o mare învăţătură, aceea de a fi căutători ai adevărului”. Munca educativă, caracteristică unui centru universitar, constă în „a face vizibilă, până la evidenţă, angajarea pentru adevăr în diferitele ramuri ale cunoaşterii şi în a-i însoţi pe studenţi în cultivarea virtuţilor necesare căutării adevărului: libertatea interioară, purificarea minţii de orice prejudecată, tenacitate în activitatea de cercetare. Din păcate – a observat card. Vallini – teologia suferă astăzi de gândirea slabă care domneşte în domeniul filosofic, în timp ce este necesară o bază filosofică solidă” pentru a aborda adevărurile de credinţă cu un limbaj inteligibil lumii contemporane”.

De la Papa Francisc, cardinalul vicar a subliniat cele trei verbe comentate la predica Sfintei Liturghii celebrată în Capela Sixtină a doua zi după ce a fost ales la conducerea Bisericii Catolice: a merge, a construi şi a mărturisi. Aceste cuvinte, a remarcat prelatul, arată tot atâtea căi importante pe care o comunitate universitară poate să le parcurgă. Universitatea, în viziunea cardinalului Vallini, este o autentică „palestră în care unul se antrenează pentru viaţă”. Pentru aceasta, „provocările aduse credinţei şi caracterului rezonabil al acesteia, oferă oportunităţi interesante pentru elaborarea unor noi categorii în domeniul cunoaşterii teologice”.

Subliniind, în fine, reciprocitatea dintre a crede şi inteligenţa credinţei, card. Vallini a spus că „între aceste două dimensiuni există o unitate profundă şi de nedesfăcut”.

A mărturisi cu bucurie şi curaj apartenenţa la Cristos şi a şti să o justifici, este una din îndatoririle oricărui student de la universităţile pontificale. De aici, concluzia discursului prezentat miercuri de card. Vallini la inaugurarea anului academic al Universităţii Lateranum: „Finalitatea ultimă a universităţii pontificale este să pregătească, să însoţească şi să motiveze persoanele care, prin inteligenţa credinţei trăite, să ştie să dea cont de speranţa din inima lor, pentru a ieşi din orizontul propriu şi a merge în lume cu ardoare apostolică”.

(rv – A. Dancă)
Trimiteți


Cine suntem Orar programe Scrie redactiei Productie RV Linkuri Alte limbi Sfântul Scaun Cetatea Vaticanului Celebrari liturgice ale Papei
Conţinutul acestui site este protejat de Copyright ©. Webmaster / Referinţe / Condiţii legale / Pentru publicitate