Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Politika  >  2013-11-13 16:42:51
A+ A- print this pagePristatyta kardinolo T. Bertone knyga „Popiežiškoji diplomatija globalizuotame pasaulyje“Vatikano diplomatija deda pastangas, kad „tarptautiniuose santykiuose atgimtų moralinė dimensija, kuri leidžia žmonijai kartu gyventi ir eiti į priekį”. Tai popiežiaus Pranciškaus žodžiai, parašyti kardinolo Tarcisio Bertone knygos „Popiežiškoji diplomatija globalizuotame pasaulyje“ įvade. Ką tik baigusio Vatikano valstybės sekretoriaus tarnybą kardinolo knyga, kurią išleido Vatikano leidykla, buvo pristatyta Vatikane antradienį, lapkričio 12 dieną, dalyvaujant Šventojo Sosto sekretoriui santykiams su valstybėmis arkivyskupui Dominique
Mamberti, buvusiam Europos parlamento pirmininkui ir Adenauerio fondo prezidentui Hans-Gert Poettering, tarptautinės teisės docentui ir knygos kuratoriui prof. Vincenzo Buonomo. Susitikimą moderavo t. Federico Lombardi SJ, Šventojo Sosto spaudos salės direktorius.

Spaudos konferencijoje kardinolas T. Bertone citavo popiežiaus Pranciškaus įvade išsakytus žodžius, kad negatyvios ir paralyžiuojančios globalizacijos akivaizdoje diplomatijos užduotis – atkurti jos pranašišką dimensiją, pabrėždamas, kad Valstybės sekretoriaus diplomatinė veikla negali neturėti pastoracinio pobūdžio. Jis paminėjo, kad savo knygoje apžvelgia kai kuriuos „to turtingo ir nerimastingo septynmečio“ aspektus. Kalbėdamas apie savo, kaip Valstybės sekretoriaus vaidmenį, kardinolas T. Bertone sako: „Manau, kad Valstybės sekretoriaus funkcija, kuri kyla iš senos ir ypatingos tradicijos, po Vatikano II Susirinkimo pasikeitusi ir nutolusi nuo vadinamos „popiežiaus monarchijos“, yra būti bendradarbiu, konsultantu ir ištikimu įrankiu vykdant misiją, kuri ateina iš aukštybių ir įsikūnija skirtingose bei ypatingose Šv. Petro įpėdinio asmenybėse“. Savo kalbą kardinolas baigė nuoširdžiu sveikinimu jo pareigas perimančiam arkivyskupui P. Parolinui, kuris jau ateinantį šeštadienį bus Romoje.

Arkivysk. D. Mamberti apibūdina leidinį kaip „organišką rinkinį, kuris paliečia kai kurias esmines Šventojo Sosto diplomatinės tarnybos temas, tačiau taip pat orientuojasi į savitus bruožus pagrindinių asmenų, figūruojančių šioje veikloje – nuo popiežiaus iki jo atstovų”, apimdamas popiežiaus Benedikto XVI ir šiek tiek pristatydamas popiežiaus Pranciškaus pontifikatus. Paminėdamas tęstinumą, Šventojo Sosto sekretorius santykiams su valstybėmis kalba apie Benedikto XVI pontifikato būdingus bruožus, kurį T. Bertone lydėjo kaip Valstybės sekretorius: tai veikla už taiką ir prieš dvasinį skurdą, aktualios temos, atveriančios daugelį svarbių klausimų, pvz. religinė laisvė, santykis tarp tikėjimo ir proto, pozityvus pasaulietiškumas. Kartu neapleidžiant genetinio Bažnyčios paveldo – Evangelijos skelbimo. „Šis leidinys dar kartą patvirtina, kad diplomatinė Šventojo Sosto veikla visuomet orientuota į pozityvų gėrį. Nėra negatyvaus žvilgsnio į žmogų ir tikrovę, net kai keliami klausimai apie tam tikras vertybes, nėra principingai neigiama, priešingai, stengiamasi sukelti pasitikėjimą, įkvėpti krikščionišką viltį, kuri kaip primena Popiežius Pranciškus, nėra paprasčiausias optimizmas“, - sakė arkiv. D. Mamberti.

Hans-Gert Poettering, buvęs Europos parlamento pirmininkas, pabrėžė, kad kardinolas T. Bertone labiau nei kiti Kurijoje rūpinosi dėl Europos integracijos. Jis prisiminė pal. Jono Pauliaus II žodžius, kuriuos popiežius išsakė jam viename laiške: „Tvirtos, bendros etikos nebuvimas visuomet buvo prielaida silpnai demokratijai. Jei Europa nori būti autentiškai demokratiška, turi integruotis, vadovaudamasi šiuo požiūriu, ir pripažinti religijai, kartu ir Bažnyčiai, visuomeninį vaidmenį, kurį ji įgyvendina. Tik Europa, turinti tvirtą religinę, moralinę ir kultūrinę tapatybę, gali atsiverti kitiems konstruktyviu ir taikiu būdu“.

„Norėčiau, kad Katalikų Bažnyčia, kuri yra ir mano Bažnyčia, palaikytų Europos vienybę – to laukiu iš jos. Žmogaus orumas yra viena svarbiausių Katalikų Bažnyčios vertybių. Ar kurioje nors pasaulio dalyje yra labiau gerbiamas žmogaus orumas nei Europos Sąjungoje?“, - klausė jis. Kalbėdamas apie globalizaciją – tai kita tema, paliesta knygoje – H. G. Poettering pamini, kad Popiežius Pranciškus „skatina solidarumo etiką, kuri turėtų būti mūsų vedliu globalioje veikloje“.

Tėvas F. Lombardi apibendrino, kad pristatomas leidinys suteikia naują progą įvertinti kardinolo T. Bertone veiklą ir padėkoti už svarbų, dosnų darbavimąsi Bažnyčios labui, ypač už Valstybės sekretoriaus tarnystę. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising