SākumlapaVatikāna Radio
Vatikāna Radio   
Citas valodas  

     Sākumlapa > Baznīca  >  2013-11-16 17:59:38
A+ A- print this pageCilvēka lūgšana ir Dieva vājība„Cilvēka lūgšana ir Dieva vājība,” sestdien Svētajā Misē apgalvoja pāvests Francisks. Dievkalpojumā Svētās Martas nama kapelā piedalījās Vatikāna bazilikas kanoniķi. Koncelebrantu vidū bija arī bazilikas arhipriesteris, kardināls Andželo Komastri. Homīlijas centrā bija Evaņģēlija lasījums, kurā Jēzus aicina lūgties nemitējoties. Viņš stāsta līdzību par atraitni, kas neatlaidīgi, dienu un nakti lūdz netaisnīgam tiesnesim viņu aizstāvēt. Pāvests apgalvoja, ka Dievs dara taisnību saviem izredzētajiem, kas dienu un nakti sauc uz Viņu, kā tas notika arī ar Izraēļa tautu, ko Mozus veda ārā no Ēģiptes.

Kad Dievs sauc Mozu, Viņš tam saka: „Es dzirdēju savas tautas raudāšanu un vaimanas”. „Kungs klausās. Viņš sirdī dzirdēja savu izredzēto ciešanas”, teica pāvests. Viņš uzsvēra:

„Tas ir Dieva spēks. Un kas ir cilvēku spēks? Kāds spēks piemīt cilvēkam? Viņam ir dots atraitnes spēks: klauvēt pie Dieva sirds, klauvēt, lūgt, vaimanāt par daudzām problēmām, ciešanām, un lūgt Kungam atbrīvošanu no šīm ciešanām, no šiem grēkiem, no šīm problēmām. Cilvēka spēks ir lūgšana, un pazemīga cilvēka lūgšanas ir arī Dieva vājība. Kungs ir vājš tikai tajā: Viņš ir vājš pret savas tautas lūgšanu”.

Pāvests paskaidroja, ka Dieva spēka kulminācija ir Vārda iemiesošanās. Vēršoties pie Svētā Pētera bazilikas kanoniķiem, pāvests atgādināja, ka viņu darbs ir klauvēt pie Dieva sirds, lūgties, lūgt Kungu par Dieva tautu. Svētā Pētera bazilikas kanoniķi dievnamā, kas atrodas vistuvāk pāvestam, un kurā plūst visas pasaules lūgšanas, šīs lūgšanas savāc un stāda Kungam priekšā. „Šī ir universālā kalpošana, Baznīcas kalpošana,” teica Francisks bazilikā kalpojošajiem priesteriem. Viņš tiem pateicās, izmantojot jau minēto līdzību par neatlaidīgo atraitni:

„Jūs esat kā atraitne: lūdzaties, prasāt, klauvējat pie Dieva sirds durvīm katru dienu. Un atraitne klauvēja dienu un nakti, viņa bija drosmīga. Kungs uzklausa savas tautas lūgšanu. Šai lomā lūgt Kungu par daudzām Baznīcas, cilvēces, visu vajadzībām jūs esat privileģēti Dieva tautas pārstāvji. Pateicos jums par šo darbu! Vienmēr atcerēsimies, ka Dievam piemīt spēks, kad Viņš vēlas visu izmainīt. Viņš spēj visu pārveidot no jauna, bet Viņam piemīt arī kāda vājība: mūsu lūgšana. Jūsu universālā lūgšana tuvu pāvestam Svētā Pētera bazilikā. Paldies par šo kalpojumu un tādā veidā ejiet uz priekšu Baznīcas labā!”

I. Šteinerte/VR

Tekstu izmantošanas gadījumā atsauce uz Vatikāna radio obligāta
Share


Par mums Raidījumu laiks Rakstīt redakcijai VR produkcija Saites Citas valodas Svētais Krēsls Vatikāns Pāvesta liturģiskie dievkalpojumi
Visas tiesības aizsargātas.© Webmaster / Atsauksmes / Lietošanas noteikumi / Reklāma