Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Náboženstvá a dialóg  >  2013-11-19 19:50:59
A+ A- print this pageKardinál Tauran v Medzinárodnom centre pre medzináboženský dialóg vo ViedniKardinál Jean-Louis Tauran, predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg, vystúpil v pondelok 18. novembra 2013 vo Viedni na otváracom zasadnutí Medzinárodného centra pre medzináboženský a kultúrny dialóg kráľa Abdullaha. Centrum bolo založené Saudskou Arábiou, Španielskom a Rakúskom, Svätá stolica má v ňom úlohu pozorovateľa.

Dvojdňová konferencia s témou „Predstavy o druhých“ si kládla za cieľ podnietiť záujem generácie mladých ľudí o to, aby mali objektívny, úctivý a správny obraz o sebe samých. V tejto perspektíve budú v priebehu nasledujúcich troch rokov preberané tri otázky: Pre rok 2013 je to e téma „Obraz o tom druhom“, pričom dôraz je kladený na vzdelávanie. Vo Viedni boli preto medzi 500 delegátmi prítomní ministri školstva z asi 90 krajín. Ďalší ročník konferencie bude venovaný komunikačným prostriedkom a posledný v roku 2015 bude zameraný na internet.

„Medzináboženský dialóg“ povedal kardinál Tauran „nás naučí byť pozornými, nepodávať negatívny obraz o iných náboženstvách na miestach ako školy a univerzity, prostredníctvom masmédií, ale najmä v náboženských prejavoch. Dialóg nás učí neznižovať náboženské presvedčenie druhých, najmä v ich neprítomnosti. Učí nás uvažovať o rozmanitosti vo všetkých jej aspektoch, či už etnických, kultúrnych alebo názorových, ako o bohatstve, nie ako o hrozbe.“

Francúzsky kardinál pripomenul, že v centre záujmu musí byť ľudská osoba. Muži a ženy majú byť predmetom pozornosti politických a náboženských vodcov. „Každý z nás je občan a veriaci, nie občan, alebo veriaci. Každý z nás patrí do rovnakej ľudskej rodiny. To znamená, že zdieľame rovnakú dôstojnosť, že sme konfrontovaní s rovnakými problémami, s rovnakými právami, ktoré užívame a že sme vyzvaní, aby sme plnili rovnaké povinnosti.“

Vychádzajúc z tohto kontextu zástupca Svätej stolice na tomto fóre poukázal na „inteligenciu srdca“ ako na protiklad k znevažovaniu ľudskej dôstojnosti. Ako povedal, „inteligencia srdca“ nás podnecuje k úcte k tomu, čo Boh koná v každom človeku a aby sme si vážili tajomstvo, ktorým každý človek je. Varoval tiež pred strachom či povýšenectvom. Aj k prekonaniu kultúrnych a náboženských predsudkov dospejeme vďaka načúvaniu srdcom, ktoré je rovnako podstatou dialógu.
„Ak sa zaoberáme predstavami o druhých, znamená to tiež pohľad do vlastného vnútra. Musíme sa zbaviť uzavretosti pred tým, čo je nové a pravdivé. Pozrieť na druhého tiež znamená, že prijmeme možnosť diskusie o vlastnej viere a že budeme svedčiť o tejto viere. Premýšľať o druhom takisto znamená schopnosť spolupráce s ľuďmi dobrej vôle pre spoločné dobro – povedal kardinál Tauran v závere svojho príhovoru na pôde Medzinárodného centra pre medzináboženský a kultúrny dialóg v rakúskom hlavnom meste. –jk–
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising