Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Cirkev >  2013-11-19 12:04:05
A+ A- print this pagePožehnanie Svätého Otca pre Slovenské kolégium i celý slovenský národPri príležitosti osláv 50. výročia založenia Slovenského ústavu v Ríme, arcibiskup Beniamino Stella, prefekt Kongregácie pre klérus, odovzdal rektorovi Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda Mons. Vladimírovi Stahovcovi pozdrav a požehnanie Svätého Otca, ktoré prostredníctvom Štátneho sekretariátu zaslal pre všetkých prítomných na slávnosti, ale aj pre „celý drahý slovenský národ“. Tlačová kancelária KBS publikovala preklad talianskeho pozdravu v plnom znení:

Jeho Excelencii
Beniaminovi Stellovi,
prefektovi Kongregácie pre klérus

Pri príležitosti 50. výročia založenia Ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, blahoslaveným Jánom Pavlom II. povýšeného na Pápežské kolégium, v súvislosti s Veľkým jubileom, keď cirkevné spoločenstvo na Slovensku oslavuje 1150 rokov evanjelizácie svätými bratmi zo Solúna, Najvyšší Veľkňaz František sa duchovne zúčastňuje na spoločnej radosti a v spomienke prináša svoje blahoželania, vyjadrujúc živé ocenenie za veľkodušnú a bohatú prácu počas mnohých rokov vo formácii kňazov v srdci Katolíckej cirkvi, blízko sídla nástupcu apoštola Petra.

Jeho Svätosť pripomína, že pri tejto radostnej oslave je vhodné obnoviť duchovný zápal a predsavzatia stálej vernosti Kristovi a lásky k Cirkvi, a keď žiada vytrvalosť v modlitbe za jeho Petrovu službu, zároveň zvoláva hojnosť darov Ducha Božieho, aby táto starostlivá ustanovizeň mohla pokračovať vo svojom vzácnom diele pre rast cirkevného spoločenstva a občianskej spoločnosti.

S týmito želaniami Svätý Otec zvoláva nebeskú ochranu Panny Márie a svätých Cyrila a Metoda a z celého srdca udeľuje Vašej Excelencii, Mons. Vladimírovi Stahovcovi, rektorovi Kolégia, biskupom, prítomným kňazom a všetkým účastným eucharistickej slávnosti láskavé apoštolské požehnanie, ktoré veľmi rád rozširuje na celý drahý slovenský národ.

Arcibiskup Pietro Parolin
Štátny sekretár Jeho Svätosti
Vatikán 17. novembra 2013

(Obr.: Prefekt Kongregácie pre klérus arcibiskup Beniamino Stella pri slávnosti v Pápežskom slovenskom kolégiu)
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising