Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Audiencie a Anjel Pána >  2013-11-20 14:44:50
A+ A- print this pageOdpustenie hriechov a moc kľúčov – téma dnešnej katechézy pápeža Františka„Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: «Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.»“ (Jn 20,22-23) Z tohto evanjeliového citátu dnes vychádzal pápež František vo svojej katechéze, prostredníctvom ktorej sa prihovoril pútnikom na Námestí sv. Petra, vrátane niekoľkých skupín zo Slovenska.
Svätý Otec dnes nadviazal na minulotýždňovú katechézu o odpustení hriechov s odkazom na krst, keď sa zameral na tzv. moc kľúčov, ktoré sú biblickým obrazom poslania, ktoré Ježiš zveril apoštolom. Pripomenul tiež, že hlavnú úlohu pri odpúšťaní hriechov zohráva Duch Svätý, ktorý prináša Božie odpustenie skrze Ježišove rany. „Silou týchto rán sú nám naše hriechy odpustené,“ dodal pápež František. Ako však povedal, Cirkev je strážkyňou moci kľúčov“ a nie „ich vlastníčkou“, keďže je služobníčkou milosrdenstva. V poslednom bode katechézy sa pápež František zameral na kňazov, ktorých nazval nástrojom k odpusteniu hriechov.

Po pozdravoch pútnikov vo viacerých jazykoch dnes z úst pápeža Františka zazneli aj dva apely. Prvý z nich sa týkal zajtrajšieho sviatku Obetovania Panny Márie, počas ktorého si Katolícka cirkev pripomenie deň pro Orantibus, venovaný klauzúrnym rehoľníkom a rehoľným sestrám na celom svete (Svetový deň klauzúrnych rehoľníkov a rehoľných sestier): „Je to vhodná príležitosť na vzdanie vďaky Pánovi za dar toľkých ľudí, ktorí sa v kláštoroch a pustovniach zasväcujú Bohu v modlitbe a účinnom tichu. Vzdávajme vďaku Pánovi za svedectvá klauzúrneho života a nedopusťme, aby týmto našim bratom a sestrám chýbala naša duchovná a materiálna podpora, aby tak mohli vykonávať svoje dôležité poslanie.

Ďalší apel sa týkal udalosti spojenej s nasledujúcim piatkom:

„OSN otvorí 22. novembra Medzinárodný rok vidieckej rodiny, ktorého zámerom je tiež zdôrazniť, že v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka je rodina činiteľom, ktorý sa vyznačuje úctou ku stvorenstvu a pozornosťou ku konkrétnym potrebám. Aj v oblasti práce je rodina vzorom bratstva prostredníctvom prežívania skúsenosti jednoty a solidarity medzi všetkými jej členmi, s väčšou citlivosťou voči tým, ktorí najviac potrebujú starostlivosť či pomoc, zamedzujúc vzniku prípadných sociálnych konfliktov. Z týchto dôvodov vyjadrujem svoju spokojnosť s takouto užitočnou iniciatívou, a zároveň dúfam, že prispeje k doceneniu nevyčísliteľného prínosu rodiny pre ekonomický, sociálny, kultúrny a morálny rast, v jednote kresťanov."

Na konci audiencie pápež pozdravil mladých, chorých či mladomanželov a spomenul si tiež na zosnulých, ktorých si pripomíname v mesiaci november. V závere vyzval k modlitbám za obete cyklónu, ktorý v pondelok zasiahol Sardíniu: „Modlime sa za nich a ich rodiny a buďme solidárnymi s tými, ktorí utrpeli škody. Pomodlime sa najprv v tichosti a potom spoločne prosme Pannu Máriu, aby požehnala a pomohla všetkým bratom a sestrám na Sardínii.“ Potom nasledovala spoločná modlitba pápeža Františka s pútnikmi. –mf–

Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising