Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Cirkev >  2013-11-20 19:56:42
A+ A- print this pageSvätý Otec sa zajtra stretne s klauzúrnymi sestrami na AventíneUž zajtra, v podvečer o 17. hod., pápež František navštívi kláštor kamaldulských klauzúrnych sestier na Aventínskom pahorku v Ríme (Kláštor sv. Antona, opáta). Návšteva sa uskutoční pri príležitosti zajtrajšieho Svetového dňa klauzúrnych rehoľníkov a rehoľných sestier a končiaceho sa Roka viery. Katolícka cirkev si na deň Obetovania Panny Márie pripomína deň pro Orantibus už od 21. novembra 1953. Tento deň venoval klauzúrnym rehoľníkom a rehoľným sestrám na celom svete pápež Pius XII. Veriaci sú v tento deň povzbudzovaní k tomu, aby vzdávali vďaku Pánovi za dar kontemplatívneho života a osobitne za všetkých ľudí, ktorí odpovedali na pozvanie k tomuto povolaniu, a ktorí sa nepretržite modlia za budovanie Božieho kráľovstva.
Svätého Otca zajtra v kláštore privíta opátka, sestra Michela Porcellatová. V kostole ho bude očakávať 21 rehoľných sestier. Pápež František s nimi zotrvá dlhší čas v spoločnej modlitbe, ktorou budú spievané vešpery podľa kamaldulskej reguly a pri eucharistickej adorácii. Potom bude nasledovať súkromné stretnutie s celou komunitou.

Komunita kamaldulských klauzúrnych sestier bola založená v Ríme v 18. storočí. Pridržiava sa Regule sv. Benedikta s jej konštitúciami a tiež kamaldulskej tradície. História kamaldulských klauzúrnych sestier je spojená s Kamaldulskou kongregáciou, ktorej zakladateľom je svätý Romuald, pustovník.
Kamaldulské klauzúrne sestry žijú v kláštoroch sui juris, ktoré spadajú pod osobitný dohľad diecézneho biskupa v súlade so všeobecným právom a pod generálneho priora Kamaldulskej kongregácie Rádu sv. Benedikta. Klauzúrna sestra žije v kláštore zjednotená v láske so svojimi sestrami a vedená poslušnosťou reguly, a v duchu tradície neprestajne realizuje svoje povolanie. Opiera sa pritom o jednoduchosť, samotu a bratstvo. Charakteristickým prvkom kamaldulskej tradície je jednota kláštornej rodiny v trojitom dobre: kláštor – samota – evangelium paganorum (ohlasovanie evanjelia pohanom).

Najtradičnejším prejavom prítomnosti kamaldulských rehoľníkov a rehoľníčok vo svete je „pohostinnosť“, ktorá podľa ich reguly nezahŕňa len poskytovanie materiálnej pomoci tým, ktorí navštevujú spoločenstvo, ale tiež poskytovanie duchovného pokrmu v spoločenstve lásky a v stretnutí sa s Božím slovom. Horlivosť pre lásku vedie rehoľné sestry k horlivosti pochopiť duchovné potreby ľudí navštevujúcich komunitu a tiež k tomu, aby dokázali horlivo odpovedať na potreby Cirkvi a sveta, ako to prislúcha životu v kláštornom zasvätení. Kamaldulský Kláštor sv. Antona v Ríme, verný svojej regule, spravuje jedáleň, v ktorej od pondelka do soboty poskytuje obed chudobným. –mf–
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising