Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Vatikánske dokumenty  >  2013-11-29 10:09:42
A+ A- print this pageEvangelii gaudium v stručnom súhrneKým sa objaví oficiálny slovenský preklad novej apoštolskej exhortácie pápeža Františka Radosť evanjelia, priblížime si jej myšlienky v zostručnenej podobe. Postupne prejdeme jednotlivými kapitolami dokumentu: 1. „Misijná transformácia Cirkvi“, 2. „V kríze komunitného úsilia“, 3. „Ohlasovanie evanjelia“, 4. „Sociálny rozmer evanjelizácie“, 5. „Evanjelizátori s Duchom“. Začneme pohľadom na úvod dokumentu.


Svoju apoštolskú exhortáciu pápež František začína týmito slovami: „Radosť evanjelia napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Ježišom. Tí, čo prijímajú jeho spásu, sú oslobodení od hriechu, od smútku, od vnútornej prázdnoty, od izolovanosti. S Ježišom Kristom sa vždy rodí a znovuzroďuje radosť. V tejto exhortácii sa chcem obrátiť na veriacich kresťanov, aby som ich pozval na novú etapu evanjelizácie, vyznačujúcu sa touto radosťou, a ukázal cesty pre napredovanie Cirkvi v najbližších rokoch.“ (1) Veľkým rizikom pre súčasný svet, preniknutý konzumizmom, je upadnutie do individualistickej skleslosti. „Toto je veľmi reálne nebezpečenstvo aj pre veriacich,“ hovorí Svätý Otec. (2). „Sú kresťania, ktorí, ako sa zdá, majú štýl Pôstu bez Veľkej noci“ (6). Upozorňuje, že ten, kto evanjelizuje, nesmie mať „tvár ako na pohrebe“ (10) a všetkých vzápätí pozýva „znovunadobudnúť sviežosť evanjelia“, nachádzať „nové cesty“ a „kreatívne metódy“ (11). Nadviazaním na učenie exhortácie Evangelii nuntiandi Pavla VI. kladie František opätovne do centra „Ježiša Krista, prvého a najväčšieho evanjelizátora“, ktorý nás dnes všetkých volá, aby sme s ním mali účasť na diele spásy (12). Od „čisto udržiavajúcej“ pastorácie je podľa neho potrebné prejsť k pastorácii cieľavedome misijnej“ (15). Vysvetľuje, že v exhortácii „zberá ovocie prác synody“ (16) a pridáva ďalšie vlastné myšlienky. Zámerne sa však nechce vyjadrovať ku všetkému: „Nepovažujem za vhodné, aby pápež nahrádzal miestne biskupské zbory pri posudzovaní všetkých otázok, ktoré sa objavujú v rámci ich oblasti. V tomto zmysle upozorňujem na nutnosť pokračovať v zdravej decentralizácii“ (16). Nasledujúcich sedem tém, obsiahnutých v piatich kapitolách exhortácie, tvorí základné piliere vízie pápeža Františka o novej evanjelizácii: reforma Cirkvi vedúca k misijnej aktivite; pokušenia, ktorým musia čeliť pastorační pracovníci; Cirkev chápaná ako celok Božieho ľudu, ktorý evanjelizuje; homília a jej príprava; sociálne začlenenie chudobných; pokoj a sociálny dialóg; duchovné motivácie pre misijnú aktivitu.“ (17) Úvod k piatim kapitolám exhortácie František uzatvára citátom sv. Pavla: «Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!» (Flp 4,4). –jb–
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising