Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Cirkev >  2013-11-29 19:33:06
A+ A- print this pagePápež v piatkovej homílii: Kresťan zmýšľa hlavou, srdcom a dušouVatikán 29. novembra 2013 - Kresťan zmýšľa podľa Boha, preto odmieta myslenie uniformné - povedal okrem iného pápež František pri dnešnej rannej svätej omši v Dome sv. Marty. Pán učil svojich učeníkov, aby porozumeli „znameniam časov“, znameniam, ktoré farizeji nedokázali pochopiť. Svätý Otec vyšiel z dnešného evanjelia (Lk 21, 29-33) a pozastavil sa pri pojme „zmýšľať po kresťansky“. Tí, čo nasledujú Ježiša, neuvažujú len hlavou, ale aj srdcom a dušou. V opačnom prípade nemôžu pochopiť znamenia doby, nemôžu pochopiť kráčanie Boha dejinami:

V evanjeliu sa Ježiš nehneval, ale predstieral hnev, keď učeníci nechápali veci. Tým z Emauz hovorí: «Vy nechápaví a ťarbaví srdcom.» Kto nechápe Božie veci, je takýmto človekom. Pán chce, aby sme chápali, čo sa deje, čo sa deje v mojom srdci, čo sa deje v mojom živote, čo sa deje vo svete, v histórii... Čo znamená to, čo sa deje teraz? To sú znamenia časov! Na rozdiel od toho nám duch sveta dáva ďalšie návrhy, pretože duch sveta tu nechce ľud, ale chce masu bez myslenia, bez slobody.“

Duch sveta „chce, aby sme išli cestou uniformity“, ale ako upozorňuje svätý Pavol, duch sveta s nami zaobchádza, akoby sme nemali schopnosť myslieť sami za seba, chová sa k nám ako k neslobodným ľuďom:

„Uniformné myslenie, myslenie rovnaké, myslenie slabošské, myslenie tak veľmi rozšírené. Duch sveta nechce, aby sme sa pýtali pred Bohom: ‚Prečo to, prečo tamto, prečo sa to stalo?‘ Alebo nám navrhuje svojvoľné myslenie podľa vlastnej chuti: ‚Myslím tak, ako sa mi páči. Čo hovoria druhí, to je ich vec.‘ - Duchu sveta sa nepáči to, čo žiada od nás Ježiš: slobodné myslenie, myslenie mužov a žien, ktorí Božím ľudom. Práve v tomto spočíva spása! Spomeňte si na prorokov... Nebol si mojím ľudom, teraz ti hovorím ľud môj‘ – toto hovorí Pán. A v tomto je spása: aby sme boli ľudom, slobodným Božím ľudom.“

„Ježiš od nás žiada, aby sme mysleli slobodne, aby sme premýšľali a chápali, čo sa deje.“ Pravda, my sami to nedokážeme! Potrebujeme pomoc od Pána pre pochopenie znamení času. „Duch Svätý nám dáva tento dar – inteligenciu pre pochopenie, aby mi nemuseli iní hovoriť, čo sa to deje“:

„Ktorá jecesta, čo chce Pán? Vždy s duchom poznania, aby sme pochopili znamenia doby. Je pekné požiadať Pána Ježiša o túto milosť, aby nám zoslal Ducha poznania, aby sme nemali nedostatočné, uniformné zmýšľanie, zmýšľanie podľa svojej vlastnej chuti. Aby sme zmýšľali len podľa Boha. Zmýšľali podľa rozumu, srdca a duše. Aby sme s týmto poznaním, ktoré je darom Ducha Svätého, chápali význam vecí a chápali znamenia čias.“
Toto je teda milosť, povedal Svätý Otec v závere, ktorú si musíme dnes vyprosovať od Pána: „Schopnosť, ktorú nám dáva Duch“, aby „ sme pochopili znamenia doby“. –jk–
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising