Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Audiencijos ir vidudienio malda >  2013-12-06 16:50:46
A+ A- print this pagePopiežius priėmė Tarptautinę teologijos komisiją (+video)Penktadienį popiežius Pranciškus susitiko su trimis dešimtimis teologų, sudarančių prie Tikėjimo mokymo kongregacijos veikiančią Tarptautinę teologijos komisiją. Pasveikinęs į šiomis dienomis vykstančią kasmetinę sesiją susirinkusius teologus ir teologes, taip pat audiencijoje dalyvavusį komisijos pirmininką – Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektą arkiv. Gerhardą Müllerį, šia proga pasakytoje neilgoje kalboje Popiežius Komentavo Komisijos šiemetinės sesijos temą: „Monoteizmo ir smurto santykiai“.

Apreiškimas skelbia, kad Dievas yra Geroji Naujiena žmogui. Dievas niekada nekelia grėsmės. Taip pat ir tikėjimas į triskart šventą Dievą niekada negali būti smurto šaltinis. Priešingai, tikėjimo racionalumas jam pačiam suteikia universalumą, padaro jį pajėgų vienyti geros valios žmones. Dievo galutinis apreiškimas Jėzuje Kristuje padaro iš viso neįmanomą bet kokį smurtą Dievo vardu. Jėzus Kristus būtent smurto atmetimu, savąja gėrio pergale prieš blogį, ant kryžiaus pralietu savo krauju sutaikino žmones su Dievu ir tarp savęs.

Savo kalboje Popiežius palietė ir kitą Dievo meilės žmogui aspektą, išreikštą Bažnyčios socialiniame mokyme. Skelbdama krikščionišką socialinį mokymą, pirmiausia pati Bažnyčia privalo gyventi pagal solidarumo ir brolystės vertybes. Broliški krikščionių santykiai, valdžios vykdymas suprantamas kaip tarnavimas, dalijimasis su vargšais – šie bruožai, krikščionių bendruomenei būdingi nuo pat jos gyvavimo pradžios – gali ir privalo būti pavyzdys visų žmonių bendruomenių santykiams, nuo šeimos iki visos visuomenės.

Savo kalboje Tarptautinei teologijos komisijai popiežius Pranciškus taip pat paminėjo teologų atsakomybę ir jų pareigą visą laiką jausti savo priklausymą Bažnyčiai. Visa Dievo tauta yra pranašų tauta. Šventoji Dvasia visai Bažnyčiai yra suteikusi tikėjimo jausmą, kuris yra tarsi dvasinis instinktas, padedantis Bažnyčios nariams mąstyti kartu su Bažnyčia ir atpažinti kas suderinama ir kas ne su tikrąją Evangelijos dvasia. Šis tikėjimo jausmas neturi būti painiojamas su sociologiniais daugumos kriterijais. Jūsų užduotis, - sakė Popiežius teologams, - padėti atpažinti autentiško tikėjimo jausmo apraiškas. Bažnyčios mokymas, savo ruožtu, visada turi būti dėmesingas tam ką, per tas apraiškas, Dvasia kalba Bažnyčioms. (Vatikano radijas)

Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising