Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Audiencijos ir vidudienio malda >  2013-12-07 17:13:16
A+ A- print this pagePopiežiaus audiencija Popiežiškajai pasauliečių tarybai (+video)Gruodžio 5-7 dienomis Vatikane vyko Popiežiškosios pasauliečių tarybos plenarinė sesija. Jos tema buvo „Kristaus skelbimas skaitmeninėje eroje“. Šeštadienio ryte sesijos dalyvius priėmė popiežius Pranciškus, kuris savo kalboje pažymėjo, kad kalbant apie veikimą skaitmeniniame pasaulyje, kalbama apie veikimą ypač tarpe jaunuolių, kuriems skaitmeninis tinklas jau yra tapęs natūralia aplinka.

Internetas yra plačiai paplitęs, kompleksiškas ir nuolat evoliucionuojantis, nuolat iš naujo primenantis klausimą apie tikėjimo ir kultūros santykį. Per pirmuosius krikščioniškos eros amžius, - kalbėjo popiežius, - Bažnyčia norėjo konfrontuotis su išskirtiniu graikų kultūros palikimu. Susidurdami su giliomis filosofijomis ir ypatingos vertės ugdymo metodu, apimančiuose ir pagoniškus elementus, (Bažnyčios) Tėvai neužsidarė, iš kitos pusės, nepasidavė kompromisui su tomis idėjomis, kurios kontrastavo tikėjimui. Jie mokėjo atpažinti ir asimiliuoti aukščiausias sąvokas, perkeisdami jas Dievo Žodžio šviesoje, pagal apaštalo Pauliaus patarimą: „Visa ištirkite ir, kas gera, palaikykite“. Kalbant apie interneto tinklo galimybes ir pavojus, taip pat reikia „visa ištirti“, suprantant, kad tikrai atrasime padirbtų monetų, pavojingų iliuzijų ir spąstų. Tačiau, vedami Šventosios Dvasios, atrasime vertingas galimybes vesti žmones link šviesaus Viešpaties veido.

Tarp skaitmeninės komunikacijos teikiamų galimybių vertingiausia yra, anot popiežiaus, Evangelijos skelbimas. Žinoma, yra nepakankama įgyti technologines kompetencijas, nors šios yra svarbios. Pirmiausia tai yra realių moterų ir vyrų sutikimas, dažnai sužeistų ir pasimetusių, kad pasiūlytume jiems tikrus pagrindus vilčiai. Skelbimui reikia autentiškų ir tiesioginių žmogiškų ryšių, kurie vestų prie susitikimo su Viešpačiu. Todėl interneto nepakanka, technologijos yra nepakankamos. Bet tuo nenorima pasakyti, kad Bažnyčios buvimas skaitmeninėje erdvėje yra nenaudingas, priešingai, yra būtina būti, su evangeliniu nusiteikimu, ten, kur daugybė, ypač jaunimas, gyvena tarsi gyvenimo aplinkoje, žadinti neužgniaužiamus širdies klausimus apie egzistencijos prasmę ir nurodyti kelią, kuris veda link To, Kuris yra atsakymas, dieviškasis Gailestingumas tapęs kūnu, Viešpaties Jėzaus.

Brangūs bičiuliai, Bažnyčia visada yra kelyje, ieško naujų kelių Evangelijos skelbimui. Pasauliečių tikinčiųjų parama ir liudijimas kasdien yra vis būtinesni. Pavedu Popiežiškąją pasauliečių tarybą švelniam ir motiniškam palaimintosios Mergelės Marijos užtarimui, jus laimindamas iš visos širdies, - sakė popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)


Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising