Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-12-13 09:23:38
A+ A- print this pageVilniaus arkivyskupijos kunigų susitikime kalbėta apie „Evangelii gaudium“Gruodžio 11 d. Vilniaus arkivyskupijos Trinapolio rekolekcijų namuose vyko arkivyskupijos kunigų susirinkimas, kuriame dalyvavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Vilniaus arkivyskupo augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis ir kunigai iš įvairių arkivyskupijos parapijų. Susirinkimas prasidėjo Dienine Valandų liturgijos malda.

Vilniaus arkivyskupo augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis pristatė popiežiaus Pranciškaus pirmąją apaštalinę adhortaciją „Evangelii Gaudium" („Evangelijos džiaugsmas“). Šis popiežiaus dokumentas, parašytas remiantis evangelizacijos temą plėtojusio Vyskupų sinodo darbo išvadomis, pasirodė baigiantis Tikėjimo metams. Popiežius atkreipia dėmesį, kad Evangelijos džiaugsmas pripildo širdį ir gyvenimą tų, kurie savo tikėjimu yra sutikę Jėzų. Kai žmogus gyvena santykyje su Dievu, negali neskelbti Evangelijos. Todėl popiežius ragina atnaujinti santykį su Kristumi. Evangelijos džiaugsmas – priešprieša šių dienų pasaulio liūdesiui, patogumui, egoizmui, malonumų ieškojimui. Šis džiaugsmas susijęs su dosnumu, troškimu daryti gera, rūpintis vargšais. Popiežiaus matytas tikras džiaugsmas tarp paprastų, neturtingų žmonių arba tų, kurie išdrįsta dalytis savo gėrybėmis. Dokumente pabrėžiamas kvietimas eiti pas vargšus, ligonius, esančius gyvenimo paraštėse, neturinčius kuo atsilyginti, nelikti su Evangelijos žinia tik tarp savo bičiulių, turtingų žmonių. Evangelijos džiaugsmas kyla, kai Žodžio sėkla sėjama visiems ir keliaujama toliau. Todėl svarbu plėtoti misijinę sielovadą, kuri apimtų ir atstumtus žmones. Bažnyčia auga patraukimo keliu, nes Evangelija traukia. Reikalinga apsvarstyti tikslus ir priemones kaip skelbti Evangeliją. Atkreipiamas dėmesys, kad skelbėjai neturi keliauti vieni, o bendradarbiauti, dalintis patirtimi ir įžvalgomis, nešti visą Evangeliją, kurios turinys nekinta, nors keičiasi skelbimo formos. Todėl galima peržiūrėti kai kurias tradicijas, kurios dabar atgyvenusios ir neveiksmingos, nepasiekia tikslo. Bažnyčios mokymas – sudėtingas ir ne visiems lengvai suprantamas, turi būti aiškinamas su gailestingumu ir kantrybe tiek, kiek gali žmogus priimti, tai svarbu ypač klausykloje bendraujant su žmonėmis. Tikėjimo kelionėje visada išlieka kryžiaus ir tamsos aspektas. Atviros šventovės – tai Bažnyčios atvirumo ženklas, kad maldos vietos visada priima žmones, eina pas visus. Bažnyčia – tai ne malonės kontrolierė, muitinė, o Tėvo namai, kuriuose vietos yra visiems. Eucharistija – ne premija tobuliesiems, bet vaistas ir maistas silpniesiems. Šiame apaštaliniame paraginime popiežius taria NE neteisingai ekonomikai, vartotojiškumui, galios troškimui, naujam pinigo stabui, savanaudiškam gėrybių kaupimui, individualizmui, reliatyvizmui, tarpusavio karams, dvasingumui pagal šio pasaulio dvasią, kai ieškoma asmeninės naudos, gero įvaizdžio, savo statuso įtvirtinimo. Katalikų ganytojas ištaria TAIP misionieriškam dvasingumui, gyvam tarpasmeniniam santykiui, pagarba žmogui. Atkreipiamas dėmesys į didesnį pasauliečių dalyvavimą Bažnyčios gyvenime, jų įtaka visuomenėms. Kunigo tarnystė – dėl Dievo tautos. Popiežius atkreipia kunigų dėmesį į homilijas, kad jos turi būti trumpos, paruoštos, įeiti į visą Eucharistijos liturgijos kontekstą. Evangelijos skelbimo džiaugsmas taip pat kyla iš asmeninės maldos, dvasinio gyvenimo, tuomet labiau Kristus parodomas žmonėms.

Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas padėkojo visiems, prisidėjusiems rengiant Tikėjimo metų renginius. Ganytojas taip pat išreiškė padėką už solidarumą renkant aukas Filipinams, nukentėjusiems nuo stichinės nelaimės, paragino III Advento sekmadienio rinkliavą skirti „Caritas“ reikalams. „Caritas“ atliekama tarnystė – Bažnyčios misijos dalis, svarbu rūpintis ne tik savo poreikiais, bet ir padėti vargstantiems, to mokyti žmones, dalytis net tuomet, kai tai kelia nepatogumų. Arkivyskupas priminė apie Bažnytinio paveldo muziejuje atidarytą parodą „Šilkas ir auksas“, paragino apie parapijoje vykstančius renginius rašyti Vilniaus arkivyskupijos komunikacijos skyriui el. paštu komunikacija@vilnensis.lt tam, kad kurijos interneto tinklapyje paskelbta informacija pasiektų kuo daugiau žmonių, būtų žinoma, kas vyksta parapijos gyvenime. Metines ataskaitas apie 2013 metų parapijos sielovadą reikėtų atsiųsti arkivyskupijos kurijos kancleriui iki 2014 m. vasario 1 d.

Kunigų susirinkimas baigėsi bendrais pietumis, per kuriuos Arkivyskupas visiems kunigams linkėjo gražių ateinančių švenčių, ištvermės tarnystėse.

Kitas kunigų susirinkimas numatomas Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje sausio 8 d.

vilnius.lcn.lt
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising