SākumlapaVatikāna Radio
Vatikāna Radio   
Citas valodas  

     Sākumlapa > Baznīca  >  2014-01-01 14:34:37
A+ A- print this pageLai Marija palīdz izdzīvot ticību caur priecīgu Evaņģēlija sludināšanu«Mūsu ticības ceļš ir nesaraujami saistīts ar Mariju no brīža, kad pie krusta mirstošais Jēzus atdeva viņu mums par māti. «Lūk, tava Māte» – šiem vārdiem ir testamentāra vērtība. Dieva Māte ir arī mūsu Māte! Stundā, kurā mācekļu ticība mazinājās daudzo grūtību un neziņas dēļ, Jēzus deva mums Mariju, kura pirmā ieticēja un kura nekad nepārstāja ticēt. Viņa kļuva par mūsu māti brīdī, kad zaudēja savu Dēlu. Viņas ievainotā sirds izpletās, lai pieņemtu visus cilvēkus, labos un ļaunos, un mīlētu tā, kā tos mīlēja Jēzus» – sprediķī teica Francisks. Jaunavas Marijas, Dieva Mātes, svētkos pāvests vadīja svinīgu dievkalpojumu. Svētā Pētera bazilikā sapulcējās vairāki tūkstoši ticīgo no daudzām valstīm. Klātesoši bija arī Svētā Krēsla diplomātisko misiju pārstāvji. «Pestītāja Māte stiprina mūsu ticību, dzīves aicinājumu un misiju. Viņa ar savu pazemības un atvērtības Dieva gribai piemēru palīdz mums izdzīvot ticību caur priecīgu Evaņģēlija sludināšanu. Viņa ir Dieva tautas cerības un patiesā prieka avots. Uzticēsim Marijai savu ticības ceļu, mūsu sirds ilgas, mūsu vajadzības, visas pasaules vajadzības, īpaši ilgas pēc taisnīguma un miera» – aicināja pāvests.

Ticīgo lūgšanā, kas nolasīta itāļu, ķīniešu, spāņu, arābu un portugāļu valodā, tika aizlūgts par vispārējo Baznīcu, mieru pasaulē, sievietēm un mātēm, kuras aicinātas pieņemt un aizsargāt dzīvību, Dieva tautu, lai tā neaizmirstu par mūžīgo dzīvi.

Svētais tēvs atgādināja, ka 1. janvārī tiek atzīmēta Pasaules miera diena. Šogad tās devīze: «Brālība – miera pamats un ceļš». «Katrs cilvēks dziļi savā sirdī ilgojas, lai viņa dzīve būtu patiesi piepildīta. Tai skaitā viņā mīt dziļas slāpes pēc brālības» – vēstījumā Pasaules miera dienā raksta Francisks. Viņš novēl visiem cilvēkiem un tautām prieka un cerības pilnu dzīvi, un norāda, ka slāpes pēc brālības mudina mūs veidot vienotības saikni ar citiem. Cilvēki, kuri dzīvo mums visapkārt, nav mūsu ienaidnieki vai konkurenti, bet brāļi, kurus esam aicināti pieņemt un mīlēt,» – lasām vēstījumā.

1. janvāra pusdienlaikā no Apustuliskās pils loga pāvests uzrunāja laukumā sapulcējušos ticīgos un skaitīja lūgšanu «Kunga eņģelis». «Dārgie brāļi un māsas, Jaunā gada sākumā novēlu jums mieru un visu labo. Mans novēlējums ir Baznīcas, kristieša novēlējums. Tas nav saistīts ar mazliet maģisku jauna cikla sākumu – skaidroja Francisks. – Mēs zinām, ka vēstures centrā ir Jēzus Kristus, kas ir iemiesojies, cietis, nomiris un augšāmcēlies, ka tai ir beigas – Dieva valstība, miera, taisnīguma, brīvības un mīlestības valstība; un tai ir arī spēks, kas to virza uz mērķi – Svētais Gars. Šis Gars ir mīlestības spēks, kas padarīja auglīgu Jaunavas Marijas klēpi, un tas ir tas pats Gars, kas iedzīvina miera veidotāju projektus. Šodien satiekas divi ceļi – Dieva Mātes svētki un Pasaules miera diena. Pirms astoņām dienām dzirdējām eņģeļu priecīgo vēsti: «Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes cilvēkiem», un to šodien pieņemam no Jēzus Mātes, kura «paturēja prātā visus šos vārdus, pārdomādama tos savā sirdī» (Lk 2.19).

Pēc lūgšanas «Kunga eņģelis» pāvests pateicās Itālijas Republikas prezidentam Džordžo Napolitano par apsveikumu Jaunajā gadā, kā arī apsveica Itālijas Bīskapu konferences, Caritas un apvienības Pax Christi rīkotā miera gājiena dalībniekus. Svētais tēvs pateicās kustības «Ģimeņu mīlestība» pārstāvjiem par lūgšanām, kas Svētā Pētera laukumā ilga visu nakti. Sirsnīgus vārdus viņš veltīja arī «Sternsinger» – «Zvaigznes dziesminiekiem» – t.i., bērniem un pusaudžiem, kas Vācijā un Austrijā apmeklē mājas, nesot visiem Jēzus svētību un vācot ziedojumus saviem trūcīgajiem vienaudžiem.

S. Krivteža / VR

Tekstu izmantošanas gadījumā atsauce uz Vatikāna Radio obligāta
Share


Par mums Raidījumu laiks Rakstīt redakcijai VR produkcija Saites Citas valodas Svētais Krēsls Vatikāns Pāvesta liturģiskie dievkalpojumi
Visas tiesības aizsargātas.© Webmaster / Atsauksmes / Lietošanas noteikumi / Reklāma