HemsidaVatikanradion
Vatikanradion   
more languages  

     Hemsida > Audienser och angelus >  2014-01-01 12:21:17
A+ A- Skriv ut"Vårt gemensamma öde gör oss människor till bröder och systrar" Påvens bön om fred på årets första dag(01.01.2014) Efter påvens mässa i Peterskyrkan väntade en stor skara troende på honom på Petersplatsen för årets första Angelusbön. Den första januari infaller världsdagen för bön om fred, och påvens ord under sin reflektion denna morgon hade freden som tema. Årets fredsbudskap bygger på behovet av broderskap, och till detta återkom påven.

I händerna på Maria, Frälsarens Moder, lägger vi med filialt förtroende våra förhoppningar. Hennes moderskap omfattar alla människor, och därför anförtror vi henne vårt rop om fred till de folk som är förtryckta av krig och våld, så att modet ta upp en dialog och försonas vinner över frestelsen att hämnas, över arrogansen och korruptionen. Vi ber henne att evangeliets broderskap, som kyrkan proklamerar och vittnar om, ska tala till varje samvete och bryta ner de murar som hindrar fienderna att se att de är bröder.

Temat för världsdagen för fred är "Broderskap, grunden och vägen till fred". I mina företrädares spår, utvecklar jag temat i mitt budskap. Som kärna är övertygelsen om att vi alla är barn till vår himmelske Fader, att vi är en del av samma mänskliga familj och att vi delar ett gemensamt öde. Därmed har var och en ansvar att arbeta för att världen blir en gemenskap av bröder som respekterar och accepterar varandra och deras olikheter, och tar hand om varandra. Vi är också kallade till att vara medvetna om det våld och de orättvisor som finns i många delar av världen och att de inte lämnar oss likgiltiga: allas engagemang behövs för att bygga ett mer rättvist och mänskligt samhälle.

Från varje hörn av jorden höjer de troende idag sin bön till Herren om fredens gåva och förmågan att sprida den överallt. Må Herren på denna årets första dag hjälpa oss alla att ta in på fredens och rättvisans väg. Må den Helige Ande som verkar i hjärtat, upplösa vår slutenhet och hårdhet, och väcka vår ömhet inför Jesusbarnet. Freden kräver styrkan att vara ömma, den icke våldsamma kraften i sanningen och kärleken.

Jag önskar er alla ett år av fred i Guds nåd och med Maria Guds Moders beskydd!
Dela

Vilka är vi? Tider och program Skriv till redaktionen Vatikanradions produktion Länkar Andra språk Heliga Stolen Vatikanstaten Påveceremonier
Innehållet på sidan är under copyright ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Reklam