Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2014-01-03 17:24:44
A+ A- print this pageJėzuitai pradėjo savo ordino atkūrimo jubiliejaus minėjimąPenktadienį popiežiui Pranciškui švenčiant Švenčiausiojo Jėzaus Vardo šventę su jėzuitų bendruomene to paties vardo motininėje ordino bažnyčioje prasidėjo ir 200 metų jubiliejaus nuo jėzuitų ordino atkūrimo atminimo metai.

1773 metais popiežius Klemensas XIV savo bule „Dominus ac Redemptor“ nurodė panaikinti jėzuitų ordiną, paaiškindamas, kad tai daro dėl visos krikščionijos taikos. Antiklerikalinė propaganda tuosyk vaizdavo jėzuitus kaip piktus ir klastingus sąmokslininkus, kurių reikia atsikratyti. Šiandien žinome, kad nusiteikimas prieš jėzuitus buvo gerokai sudėtingesnis. Vieni norėjo jų turto, kiti negalėjo toleruoti jėzuitų teologijos ar disciplinos, treti norėjo sunaikinti jų interesams trukdančią jėzuitų įtaką, ketvirti jėzuitų nemėgo dėl asmeninių priežasčių, kaip kad įtakingoji Madame de Pompadour, Prancūzijos karaliaus Liudviko XV meilužė, po to, kai jėzuitai atsisakė atrasti „išeitį“, kuri jai leistų palaikyti santykius su karaliumi ir tuo pačiu gauti išrišimą ir viešai priimti Komuniją.

Jėzuitai pakluso popiežiaus nurodymui ir uždarė savo namus visose šalyse. Tačiau neišnyko: viena vertus, jėzuitų dvasingumas išliko neformaliame lygyje. Antra vertus, Rusijos, Prūsijos ir Dviejų Sicilijų karalystės valdovai patys prašė popiežiaus, kad jų šalyse jėzuitams suteiktų išimtį ir leistų gyvuoti: jiems ypač reikėjo jėzuitų talentų ir kompetencijų švietimo srityje.

Praėjus kelioms dešimtims metų ir iš esmės pasikeitus Europos socialiniam ir politiniam veidui, 1814 metais popiežius Pijus VII atkūrė jėzuitų ordiną. Pasak amžininkų, ta proga rugpjūčio 7 dieną popiežius apsilankė „Jėzaus“ bažnyčioje, toje pačioje, kurioje lankėsi Pranciškus šį penktadienį, ir prie Ignaco altoriaus aukojo šventąsias Mišias, dalyvaujant apie 100 senų jėzuitų. Vienoje iš koplyčių buvo perskaityta ordino atkūrimo bulė „Sollecitudo omnium ecclesiarum“.

Atkūrus ordiną jam priklausė apie 600 narių. Tai nedidelis skaičius, žinant, kad jėzuitai buvo viena didžiausių vienuoliškųjų kongregacijų, kita vertus, ne taip ir mažai, žinant, kad buvo uždrausta būti jėzuitu. Beje, istorinės ir religinės aplinkybės lėmė, kad tuo pačiu laikotarpiu Rusija liepė išvykti jėzuitams. Jėzuitai palengva grįžo į savo buvusius namus ir kūrė naujus. Šiandien tai vėl viena iš didžiausių vyrų kongregacijų, duodanti labai daug gero visai Bažnyčiai.

Ordino atkūrimo jubiliejui jėzuitai jau ruošiasi seniai. Jėzuitų ordino vyresnysis t. Adolfas Nicolas 2012 metų sausio 1-ąją dieną kreipėsi į visus kitus ordino vyresniuosius, prašydamas pradėti pasiruošimą jubiliejui ir dar kartą pakartojo šį prašymą visiems jėzuitams skirtame laiške 2013 metų lapkričio mėnesį.
Pastarajame laiške t. Nicolas pažymėjo, kad jubiliejus pasitarnaus savo istorijos pažinimui ir dvasiniam atsinaujinimui. Jis rašo, jog „2014-ieji bus svarbūs mūsų Draugijos istorijos studijoms. Daug kur pasaulyje suplanuotos studijos, publikacijos, susitikimai ir akademinės konferencijos, kurios skleis platesnį pažinimą ir supratimą apie sudėtingą Draugijos panaikinimo ir atkūrimo tikrovę: įvykius, priežastis, svarbiausius veikėjus ir pasekmes. Esu dėkingas už visą jau atliktą darbą ir linkiu, kad šis svarbus istorinio ieškojimo darbas tęstųsi ir po 2014 metų. Visi žinome, kad atmintis ir tapatybė yra giliai susiję tarpusavyje. Kuo labiau atsimename savo istoriją ir ją geriau pažįstame, tuo geriau suprantame save pačius ir savo, kaip apaštalinio kūno Bažnyčioje tapatybę. Tuo pat metu prašau, kad 2014 metų eigoje istorinės studijos būtų gilinamos asmeninėje ir bendruomeninėje maldoje, apmąstyme“.
Jėzaus Draugijos vyresnysis priminė šv. Ignaco taisyklę: prašyti vidinio gauto gėrio pažinimo malonės, kad galėtų mylėti ir tarnauti Dievui visuose dalykuose. Jis taip pat pabrėžė, kad dėkojimas Dievui už Draugijos gyvavimą neturi tapti didžiavimusi ar puikybe dėl išorinių dalykų, priešingai, reikia vengti bet kokio triumfalizmo. Sausio 3 dieną prasidėjęs 200 metų Jėzaus Draugijos atkūrimo jubiliejus baigsis rugsėjo 27 dieną, tą pačią, kurią 1540 metais Jėzaus Draugija gavo oficialų pripažinimą iš popiežiaus Pauliaus III. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising