HONLAPVatikáni Rádió
Vatikáni Rádió   
más nyelvek  

     Honlap > Egyház >  2014-01-11 15:38:47
A+ a- print this pageMegkezdődött a Krisztus Légiója Kongregáció rendkívüli nagykáptalanja: új elöljárókat és új rendi alkotmányt választanakA szenvedés megtisztított és megérlelt benneteket, most derűsen és bizalommal tekintetek a jövőbe – ezt emelte ki szentbeszédében Velasio De Paolis bíboros, aki január 8-án, szerdán szentmisét mutatott be Rómában, ezzel megnyitva a Krisztus Legiója Kongregáció rendkívüli nagykáptalanját. Ez a pillanat három és fél évnyi megújító munka után következett el, amelyet XVI. Benedek pápa rendelt el. A káptalan feladata a kongregáció új vezetőinek megválasztása lesz, valamint az új alkotmány jóváhagyása. Ahogy arra De Paolis bíboros homíliájában figyelmeztetett: a jól megalkotott törvényekre szükség van, de nem elegendőek, ha nem társul hozzájuk megfelelő szellemiség.

P. Federico Lombardi SJ hosszú interjút készített a bíborossal a Vatikáni Rádió számára, amelyben az apostoli vizitációt követő időszak eredményeiről, a megújulásról és a mozgalom új karizmájáról kérdezte.

Itt emlékeztetünk rá, hogy XVI. Benedek 2010 júliusában pápai delegátusának nevezte ki De Paolis bíborost, akit azzal bízott meg, hogy az öt főpásztor által korábban elvégzett apostoli vizitációt követően segítsen a kongregációnak a megtisztulásban és a megújulásban.
Mint ismeretes, a Krisztus Légiója Kongregáció (alapítva 1941.) három évvel ezelőtt nyilvánosan bocsánat kért mindazoktól, akik ellen alapítójuk, a mexikói Marcial Maciel Degollado atya (1920-2008) szexuális visszaélést követett el, vagy akiket bármilyen módon megsértett botrányos tetteivel. A Hittani Kongregáció 2004-ben indított vizsgálatot Maciel atya ellen. Miután megállapították a vádak megalapozottságát, előrehaladott korára és egészségi állapotára való tekintettel nem jártak el kánonjogilag az alapító ellen. Felszólították azonban, hogy mondjon le minden nyilvános tisztségéről, folytasson visszavonult életet, imádkozzon és vezekeljen bűneiért.

A Krisztus Légiója és a hozzá kapcsolódó Regnum Christi (alapítva 1959.) világi mozgalom elítélte Maciel atya tetteit. Tagjai elkötelezték magukat, hogy fényt derítenek az igazságra, éberen őrködnek, főleg a kiskorúak biztonságán, fokozottabban törekednek az életszentségre, illetve gyermeki engedelmességgel fogadják el és valósítják meg a pápa útmutatásait.

Ennek újabb állomásához érkeztünk most, amikor a kongregáció megnyitotta rendkívüli káptalanját. A megújulás elsősorban a rendi alkotmány átdolgozására és az új elöljárók megválasztására vonatkozik. Ami az alkotmányt illeti, ebben az elöljárói tekintély kérdését kellett megvizsgálni, annak gyakorlását a kormányzásban és a kongregáció vallásos életében.

A másik fontos kérdés az alapító és a rendi karizma szétválasztása volt. Általában a szerzetesrendek karizmája szorosan kapcsolódik az alapító személyéhez és működéséhez. A Krisztus Légiója esetében azonban éppen ezt a kettőt kellett gyökeresen szétválasztani. Ahogyan azt De Paolis bíboros elmagyarázta, kerülendő a karizma kifejezés, helyette inkább intézményi örökségről beszélnek, azokról az elemekről, amelyek meghatározzák a Krisztus Légió szellemiségét és egyházi jellegét. Ebből kirajzolódó hivatásuk Jézus misztériumának a megélésére, Országa eljövetelének hirdetésére irányul. A keresztről uralkodó Krisztus lelkiségének követéséhez eucharisztikus és máriás ájtatosság, valamint buzgó apostolkodás társul. Ezzel egyidejűleg fontos, hogy a Légióra nem mint a szerzetespapok elszigetelt egységére tekintsünk, hanem azt egy tágabb közegbe helyezve, a Regnum Christi mozgalom keretein belül értelmezzük. Így tehát egy szerteágazó valóságról van szó, az egyes hivatásoknak megfelelően, amelyben helyet kapnak a szerzetes papok, a világiak, illetve a megszentelt életet élő világiak egyaránt.

A most megkezdődött káptalan három fő feladatra összpontosít: az első a múltra vonatkozó lelkiismeretvizsgálat és bűnbánat, a második az új elöljárók kinevezése, míg a harmadik a rendi alkotmány átdolgozása a II. Vatikáni Zsinat előírásainak megfelelően. Az új alkotmány szövegét a pápa elé terjesztik végleges jóváhagyásra. Ahogy De Paolis bíboros a Vatikáni Rádiónak elmondta, az elmúlt évben bekövetkezett pápaváltás nem lassította az ügyet, mivel Ferenc pápa azonnal értesült a fejleményekről, és jóváhagyta a munkát, valamint a káptalan összehívását, amely így remélhetően meghozza a várt eredményeket.

(gá)
Megoszt


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések