HemsidaVatikanradion
Vatikanradion   
more languages  

     Hemsida > Vetenskap och etik  >  2014-01-10 11:24:39
A+ A- Skriv utNy internationell forskning om sambandet mellan abort och bröstcancer(10.01.14) Nya studier visar ett samband mellan abort och högre risk för bröstcancer.


En av tio nya cancerdiagnoser världen över idag är bröstcancer. Det finns ingen mirakelmedicin mot denna cancer men etiologiska studier har tillhandahållit kunskap om faktorer som kan förbättra oddsen: föd barn; föd många barn; starta tidigt. Men dessa riktlinjer går inte riktigt ihop med rådande sociala och kulturella normer i samhället idag. Därmed hör vi sällan talas om dem i officiella kampanjer för att öka medvetenheten om bröstcancer, även om de faktiskt finns allmänt tillgängliga, t ex genom en enkel Internetsökning på svenska hälsoportaler och svensk forskning.


Sedan kan möjligtvis ännu en preventionsstrategi formuleras: att undvika abort. I en ny referentgranskad kinesisk studie bekräftas inte bara det länge omdiskuterade sambandet mellan aborter och bröstcancer, utan visas också att risken för bröstcancer ökar med varje abort som en kvinna genomgår. Studien, ”A metaanalysis of the association between induced abortion and breast cancer risk among Chinese females” publicerades i slutet av november 2013 i den internationella cancerforskningstidskriften Cancer Causes and Control.


Bakgrunden till den kinesiska studien är bl a det faktum att utvecklingen av bröstcancer bland kinesiska kvinnor nu eskalerar efter att tidigare ha legat på en lägre nivå än den för t ex nordamerikanska kvinnor. Forskarna bakom studien, främst från Tianjiin Medical University Cancer Hospital and Institute, pekar på Kinas ettbarnspolitik, som har inneburit att mer än 300 miljoner aborter har genomförts från 1980-talet fram till idag, som en bov i dramat. Forskarnas har upptäckt ett samband, som beskrivs som ett s k dos-responssamband, där en abort medför en 44 procents ökad risk för bröstcancer, två aborter en 76 procents ökad risk och tre aborter en 89 procents ökad risk.


Även annan forskning stöder det kinensiska resultatet. En studie publicerad i Indian Journal of Community Medicin, officiell publikation för den indiska föreningen för preventiv och social medicin, i maj 2013, fann en sexfaldigt större risk för bröstcancer efter abort. Även om den studerade populationen var liten hörde sambandet med abort till de starkaste. Det mer ”accepterade” sambandet med hög ålder vid första barnet mättes t ex betydligt svagare. Kan det vara så att det här finns ett indirekt samband så att sannolikheten för att ha gått igenom en abort är större för kvinnor som föder barn senare i livet och att erfarenheten av abort ”slår igenom” i tidigare sambandet med högre barnafödande ålder?


Intressant är att den kinesiska och indiska studien kommer från länder vars regeringar aktivt främjar abort och således inte har något intresse av att sådana här undersökningar görs. Men endokrinologen Joel Brind, professor vid City University of New York, säger i en kommentar till kanadensiska National Post att resultaten i dessa studier ”är av samma magnitud som karläggningen av kopplingen mellan cigaretter och lungcancer”. Den Montreal-baserade kolumnisten och författaren Barbara Kay, som citerat professor Brind i National Post, lyfter också fram en ny bok från det kanadensiska deVeber Institute for Bioethics and Social research, ”Complications: Abortion’s impact on women”, skriven av tre forskare och vars evidensbaserade material med referentgranskade källor bemöter en mängd vanliga myter om abort.


En påstådd myt som boken polemiserar mot är att abort skulle vara säkrare för kvinnan än att föda, men fyra större s k kopplingsstudier tycks visa att det förhåller sig på motsatt sätt: aborter verkar orsaka högre mödradödlighet än födslar. Abort förutsätts generellt vara ett fritt val, men det finns faktiskt, visar boken, internationella studier som visar på ett samband mellan tvång i intima relationer och abort, så att fler aborter tycks följa på olika slags tvång gentemot kvinnan än på fritt val.
Dela

Vilka är vi? Tider och program Skriv till redaktionen Vatikanradions produktion Länkar Andra språk Heliga Stolen Vatikanstaten Påveceremonier
Innehållet på sidan är under copyright ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Reklam