Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Ekumenizmas >  2014-01-11 17:29:40
A+ A- print this pageKatalikų kultūrinio bendradarbiavimo su Ortodoksų ir Rytų Ortodoksų Bažnyčiomis komitetas mini 50-ąsias įkūrimo metines (+video)Šiemet sukanka 50 metų, kai įkurtas Katalikų kultūrinio bendradarbiavimo su Ortodoksų ir Rytų Ortodoksų Bažnyčiomis komitetas. Komitetą 1964 m. liepos 27 d. įsteigė popiežius Paulius VI savo laišku kardinolui Agostino Bea, pirmajam tuometinio Krikščionių vienybės sekretoriato prezidentui (vėliau ši institucija tapo Popiežiškąja krikščionių vienybės taryba). Taip popiežius atsiliepė į pastangas „atkurti broliškus ryšius tarp Katalikų Bažnyčios ir gerbiamų Rytų Bažnyčių ”. Komiteto užduotis buvo „skatinti nuoširdų abipusio pažinimo ir supratimo troškimą, kurie remtųsi tarpusavio pagarba ir meile”.

Komitetas skiria licenciato ar doktorantūros bažnytinių studijų stipendijas ortodoksų studentams, remia ekumeninio bendradarbiavimo projektus, ypatingai skirtus formacijai.

Minint šią sukaktį sausio 11 d. popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė kultūrinio bendradarbiavimo komiteto ir valdybos narius, lydimus Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininko kardinolo Kurto Kocho, bei Romoje studijuojančius stipendininkus studentus. Juos pasveikindamas popiežius priminė, kad komitetas įsteigtas dar nepasibaigus Vatikano II Susirinkimui. Susitaikymo ir atnaujintos brolystės tarp Bažnyčių keliui, pažymėtam istoriniu susitikimu tarp popiežiaus Pauliaus VI ir ekumeninio patriarcho Atenagoro, reikėjo ir draugystės bei dalijimosi, kuris užsimezgė tarp skirtingų Bažnyčių atstovų, ypač tarp jaunų žmonių, pasišventusių šventai tarnystei. Taip gimė komitetas, kuris remia studentus bei ekumeninio bendradarbiavimo projektus. „Dėkoju visiems komiteto rėmėjams, sveikinu narius, susirinkusius į metinį susitikimą. Be jūsų indėlio ši veikla būtų neįmanoma. Tad skatinu jus toliau tęsti vykdomą veiklą”, - kalbėjo popiežius Pranciškus.

Šventasis Tėvas ypatingai pasveikino Romoje studijuojančius ortodoksų studentus: „Jūsų buvimas tarp mūsų yra svarbus dialogo tarp Bažnyčių veiksnys šiandien ir rytoj. Dėkoju Dievui už šią nuostabią galimybę susitikti su jumis ir pasakyti, kad Romos vyskupas jus myli. Linkiu, kad jūsų pažintis su Bažnyčia ir Roma būtų džiaugsminga, praturtinanti dvasiškai ir kultūriškai; kad pasijustumėte ne svečiais, o broliais tarp brolių. Esu tikras, kad jūs praturtinate savo buvimu studentų bendruomenes, kurioms priklausote“. Suteikdamas palaiminimą, popiežius pažadėjo melstis už juos, paprašydamas prisiminti maldoje jį ir jo tarnystę.

Per šiuos penkiasdešimt komiteto veiklos metų stipendijų dėka šimtai ortodoksų studentų galėjo baigti studijas akademinėse Katalikų Bažnyčios institucijose. Šiandien Popiežiškuosiuose Romos universitetuose studijuoja penkiasdešimt studentų, penki – Paryžiaus katalikiškajame institute. Komitetas parėmė įvairius bendradarbiavimo projektus vykdytus Rusijoje, Graikijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Libane. (Vatikano radijas)


Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising