Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Ekumenizmus  >  2014-01-11 17:39:07
A+ A- print this pagePríhovor pápeža členom výboru pre spoluprácu s pravoslávnymi cirkvamiVatikán 11. januára 2014 - Pri príležitosti 50. výročia zriadenia Katolíckeho výboru pre kultúrnu spoluprácu s pravoslávnymi cirkvami a pravoslávnymi východnými cirkvami prijal dnes pápež František na audiencii jeho členov. Medzi 60 účastníkmi stretnutia boli aj kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, pod ktorej kompetenciu výbor spadá, a Mons. Johan Bonny, biskup Anversy (Belgicko), predseda výboru. Svätý Otec v úvode príhovoru objasnil okolnosti vzniku výboru pre kultúrnu spoluprácu:

„Druhý vatikánsky koncil nebol ešte ukončený, keď Pavol VI. zriadil Katolícky výbor pre kultúrnu spoluprácu. Cesta zmierenia a obnovenia bratstva medzi cirkvami, mimoriadne pozitívne poznačená prvým historickým stretnutím pápeža Pavla VI. a ekumenického patriarchu Athenagora, potrebuje aj priateľstvo a delenie sa so skúsenosťami, ktoré sa rodia zo vzájomného poznania medzi príslušníkmi rôznych cirkví, najmä medzi mladými, ktorí sú začiatočníkmi v posvätnej službe. Takto, z iniciatívy východnej sekcie vtedajšieho sekretariátu na podporu jednoty kresťanov sa zrodil tento výbor. Rovnako dnes ako vtedy, vďaka veľkodušným dobrodincom, prideľuje štipendiá pre klerikov i laikov pochádzajúcich z pravoslávnych cirkví a východných pravoslávnych cirkví, ktorí chcú absolvovať svoje teologické štúdium v akademických inštitúciách Katolíckej cirkvi, a podporuje ďalšie projekty ekumenickej spolupráce.“

Pápež František vyjadril svoju „hlbokú vďačnosť všetkým darcom, ktorí v minulosti a aj dnes výbor podporujú“. Osobitne pozdravil „členov správnej rady, ktorí sa zhromaždili v Ríme na výročnej schôdzi“. Ocenil ich cenný podiel na diele a „povzbudil ich k pokračovaniu vo vykonávanej službe“. S osobitným pozdravom sa obrátil na prítomných študentov, ktorí dokončujú svoje štúdium teológie v Ríme:

Vaša prítomnosť uprostred nás je dôležitá pre dialóg medzi cirkvami dneška a najmä zajtrajška. Ďakujem Bohu, že mi dáva túto vzácnu príležitosť na stretnutie s
vami, aby som vám povedal, že biskup Ríma vás má rád. Prajem každému z vás, aby každý nadobudol radostnú skúsenosť Cirkvi a mesta Ríma, obohatenú duchovným a kultúrnym dedičstvom, a aby ste sa necítili ako hostia, ale ako bratia medzi bratmi. Som si istý, že svojou prítomnosťou ste na druhej strane vy obohatením pre komunitu študentov, ktorej ste súčasťou.“

Svätý Otec prítomných v závere stretnutia uistil o svojej spomienke v modlitbe a vyslovil nádej, že môže aj on rátať s ich modlitbou za neho a jeho službu. -jk-
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising