HONLAPVatikáni Rádió
Vatikáni Rádió   
más nyelvek  

     Honlap > Fiatalok >  2014-01-20 12:50:56
A+ a- print this pageA katolikus egyház példát kíván mutatni a gyermekjogok minél teljesebb érvényesülése érdekébenRealAudioMP3 Az ismertetést Harsányi Pál Ottó ferences, erkölcsteológus készítette.

Január 13-a és 31-e között kerül sor Genfben, az Egyesült Nemzetek Szervezetének székhelyén a Szentszék hivatalos beszámolójának bemutatására, amely a Gyermekjogi egyezmény (CRC - Convention on he Rights of the Child) megvalósulását követi nyomon a 193 aláíró állam, így a Vatikánváros Állam esetében is.
Ezt az egyezményt az ENSZ 1989. november 20-án fogadta el és 1990. szeptember 2-án lépett hatályba. Az Apostoli Szentszék a dokumentumot az elsők között, 1990. április 20-án ratifikálta a Vatikánváros Állam nevében, és az első beszámolót 1994. március 2-án mutatta be az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának. Ez a bizottság a jogok érvényesülését követi nyomon és ellenőrzi az egyes aláíró országokban, bár nem „bíróságként” jár el. A szervezetet maguk az aláíró országok hozták létre. A beszámolók benyújtása és megvitatása a bizottság rendes munkamenetét jelenti, ahol az ENSZ és az adott ország képviselői megvizsgálják a beszámolókat, kiegészítő információkat kérhetnek, majd konkrét iránymutatások kerülnek megfogalmazásra a jogok minél teljesebb érvényesülése érdekében.

A Bizottság 18 tagból áll, akik megbízatása négy évre szól. Őket az aláíró országok választják független szakértők közül. Kilenc tagot a négyéves mandátum felénél választanak, hogy egyszerre biztosítsák a folyamatosságot és a bizottság összetételének változatosságát is. A Bizottság a mostani, 65. ülésen Oroszország, Németország, az Apostoli Szentszék, Portugália, Kongó és Jemen beszámolóját veszi sorra.

A Szentszék az egyezmény aláírásától kezdve - a nemzetközi jog által biztosított - három kitétellel élt, amelyek etikai és jogi alapelveit tükrözik. Ezek közül az első a családtervezéssel, a második a szülőknek a gyermeknevelés szabadságával, a harmadik pedig az egyezménynek a Vatikánváros Állam jogalkotásával és az egyházjoggal való összeegyeztethetőségével van kapcsolatban.

A hivatalos beszámoló a gyermekek jogait fogantatásuk pillanatától védendőnek tartja a családban, az egészségügyi, oktatási- és nevelési intézményekben egyaránt. A katolikus egyház krisztusi küldetésének alapján a kezdetektől fogva a gyermekjogok védelmének oldalán állt és áll ma is, amelyet jelenleg három szinten valósít meg. Az első és legismertebb szint Ferenc pápa személyes, szuggesztív és prófétai jelentőségű magatartása, amellyel a gyermekek, a gyermekeket váró anyák és különösen a súlyos betegséggel vagy fogyatékossággal élő gyermekek felé fordul. A második terület a Vatikánváros jogalkotása és az Apostoli Szentszék munkája. A Vatikánváros, mit aláíró állam, két másik kiegészítő egyezményt is aláírt. Az egyik a gyermekkereskedelmet, a gyermekprostitúciót és a gyermekpornográfiát tiltja (OPSC), a másik pedig a gyermekek a katonai és háborús konfliktusokba történő bevonását ítéli el (OPAC). Ezek ratifikálására 2001. október 24-én került sor, az első beszámoló pedig 2010. május 14-én készült. Az első kiegészítő egyezmény tekintetében a Szentszék a tizenegyedik, a második esetében pedig a hetedik volt a csatlakozó államok sorában. XVI. Benedek pápa hozta létre a Szentszék központi szervezetei között a Kiskorúak védelmének bizottságát, amely a gyermekek sérelmére elkövetett visszaélésekkel szembeni zéró toleranciát mozdítja elő.

Bár nemzetközi jogi értelemben a Vatikánváros az egyezményeket aláíró állam, de az egyház saját jogrendjén belül a szerte a világon jelenlévő katolikus intézményeken belül is védi a gyermekeket jogait. Ez a gyermekjogok védelmének harmadik és legszélesebb körű szintje. A katolikus egyházat ért vádak tekintetében Tomasi érsek megjegyzi, hogy bár azok nem nélkülöztek minden alapot, de nagy részük légből kapott volt. Minden állam joga és kötelessége a bűnüldözés és a kiskorúak jogainak fokozott védelme. Ferenc pápa a Szentszék tekintetében még nagyobb átláthatóságot kíván és a kiskorúak védelmében és egy újabb bizottság létrehozását is tervezi. Az rendkívül fájdalmas események kapcsán eddig is számos hatékony intézkedésre került sor a Hittani Kongregáció és a Családok Pápai Tanácsa által. Széleskörűek és hatékonyak azok a példák is, amelyek a házasságon kívül született gyermekek és a különböző nemű gyermekek diszkriminációja ellen történtek és történnek az egyház részéről.

A Szentszék által eddig készített és a mostani hivatalos beszámolóból is kitűnnek azok az alapértékek, amelyeket az egyház az emberi személy, a házasság, a család, a gyermeknemzés és a gyermekek méltóságával kapcsolatban fontosnak tart fogantatásuktól kezdve. A Vatikánváros gyors és elkötelezett csatlakozása az egyezményhez szorosan illeszkedik a katolikus tanításhoz és ahhoz a hallatlan erőfeszítéshez, amelyet világszerte tesz az egyház a gyermekek és kiskorúak érdekében, különösen a szegénység, a nélkülözés és a háborúk sújtotta területeken.


Megoszt


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések