HemsidaVatikanradion
Vatikanradion   
more languages  

     Hemsida > Kyrka >  2014-01-21 18:39:37
A+ A- Skriv utPåven Franciskus till det ekonomiska toppmötet i Davos: Affärsverksamhet är en kallelse i hela mänsklighetens tjänst(21.01.14) Påven Franciskus har sänt ett särskilt budskap till det 44:e årliga mötet med World Economic Forum i schweiziska Davos, med drygt 2 500 deltagare från politikens och näringslivets ledarskikt över hela världen, varav 40-talet stats- och regeringschefer. Mötet pågår formellt mellan 22-26 januari men öppnades informellt redan på tisdagen den 21:a januari.


Påvens budskap lästes upp av kardinal Peter Turkson, ordförande i det Påvliga rådet för rättvisa och fred, och inleds med förhoppningen att mötet ska erbjuda en god möjlighet att djupare reflektera över orsakerna till den ekonomiska kris som har påverkat världen under de senaste fem åren. Till detta vill påven med sin hälsning ”erbjuda några tankar i hopp om att de kan berika diskussionerna vid mötet”.


Franciskus rekapitulerar därefter sin s k Apostoliska uppmaning från före jul – Evangelii Gaudium – där han konstaterar att vår tid har medfört många goda förändringar med ”viktiga konsekvenser för mänkslighetens liv”. Faktum är, påpekar han, att ”vi måste lovorda de steg som har tagits för att förbättra människors välfärd inom områden som hälsovård, utbildning och kommunikationer, liksom på många andra fält av mänsklig verksamhet”. Det moderna näringslivet har spelat en ”fundamental roll” i denna utveckling, för vilken det ska ha sitt rättmätiga erkännande, konstaterar påven.


Men samtidigt som utvecklingen har minskat fattigdomen för ”ett stort antal människor” har den också inneburit en ”omfattande social exkludering. Fakum är att majoriteten av världens män och kvinnor i vår tid fortfarande erfar daglig osäkerhet, vilket ofta får dramatiska konsekvenser. ... jag vill därför understryka vikten av att olika politiska och ekonomiska verksamheter bidrar till värdigheten hos varje mänsklig person och det allmänna bästa.” Men, fortsätter påven Franciskus kritiskt, en sådan insikt verkar ”ibland bara vara ett tillägg i efterhand. ... Det är oacceptabelt att tusentals människor fortsätter att dö av hunger varje dag, trots att avsevärda mängder av mat faktiskt är tillgängliga men ofta bara slängs.” Den Helige Fadern fortsätter beskrivningen av dagens stora utmaningar som, trots alla hittillsgjorda framsteg, pockar på en lösning, med att påminna om situtationen för världens flyktingar, av vilka många inte bara förvägras gästfrihet utan också ”omkommer när de flyttar från ställe till ställe”.


Påven säger att han är medveten om att dessa hans ord är kraftiga och dramatiska men att han framför dem i en positiv tilltro till att mötet i Davos och människorna där kan göra skillnad: ”Faktum är att de som har visat sin skicklighet, genialitet och professionalitet i att vara innovativa och förbättra livet för så många människor, kan ställa sin förmåga till tjänst för dem som fortfarande lever i förskräcklig fattigdom.”


Därför manar påven till ett förnyat och vidgat ansvarskännande hos alla parter. Återigen citerar han sin Apostoliska uppmaning (paragraf nr 203) där han framhåller: ”Näringsliv och affärer är – faktiskt – en kallelse, och en ädel sådan, förutsatt att de som engagerar sig låter sig utmanas av en större mening i livet.” Med en sådan utgångångspunkt kan det allmänna bästa uppnås effektivare och världens rikedomar göras mer tillgängliga. Ekonomisk tillväxt, påpekar påven Franciskus vidare, är en förutsättning för detta men garanterar inte ensam att stora sociala och ekonomiska skillnader utjämnas. Franciskus citerar här sin företrädare Benedictus XVI:s socialencyklika Caritas in Veritate från 2009, som säger att det först och främst krävs en ”transcendent vision av den mänskliga personen”, eftersom ”utan perspektivet av evigt liv förnekas mänskligt framsteg i denna världen sitt utrymme att andas”. På basis av detta uppmanar påven till beslut, mekanismer och processer som inriktas på att fördela välståndet bättre, finna nya källor till sysselsättning och konkreta program för fattigdomsbekämpning som ”går utöver enkel understödstagaranda”.


Kan ett etiskt förhållningssätt med utgångspunkt i en sådan öppenhet för det transcendenta, alltmer vägleda den politiska och ekonomiska verksamheten, kommer alla de ”stora mänskliga och moraliska resurser” som påven finner i ”det internationella näringslivets... många män och kvinnor med stor personlig ärlighet och integritet”, vägledda av ”höga ideal om rättvisa, generositet och omsorg om den mänskliga familjens utveckling”, på rätt sätt att kunna tjäna lösningarna på vår tids sociala och ekonomiska utmaningar.” Innan han avslutar med att tillönska Guds välsignelse för mötesdeltagarna, deras familjer och deras arbete, sammanfattar påven Franciskus sitt budskap med att be mötesdeltagarna ”säkerställa att välståndet ska tjäna mänskligheten och inte styra den”.
Dela

Vilka är vi? Tider och program Skriv till redaktionen Vatikanradions produktion Länkar Andra språk Heliga Stolen Vatikanstaten Påveceremonier
Innehållet på sidan är under copyright ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Reklam