Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2014-01-25 18:10:35
A+ A- print this pagePopiežius Pranciškus baigiant Maldų už krikščionių vienybę savaitę. Argi Kristus padalytas? (+ video)Šeštadienį, sausio 25 dieną, minint šventojo Pauliaus atsivertimo iškilmę popiežius Pranciškus vadovavo antriesiems mišparams šv. Pauliaus už Mūrų bazilikoje Romoje, užbaigdamas Maldų už krikščionių vienybę savaitę. Šiame ekumeniniame susitikime dalyvavo Konstantinopolio ortodoksų patriarchato delegatas ir anglikonų Kenterberio arkivyskupo delegatas, Romoje esančių krikščioniškų bendruomenių atstovai.

„Argi Kristus padalytas?“ – šiuo apaštalo Pauliaus klausimu, kuris šiais metais buvo parinktas visos maldų už krikščionių vienybę pagrindine tema, popiežius Pranciškus pradėjo savo apmąstymą. Jis priminė šv. Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams kontekstą: apaštalas su dideliu liūdesiu sužinojo, kad Korinto krikščionys yra pasidalinę: „yra tokių, kurie sako: „Aš esu Pauliaus“, „aš – Apolo“, „aš – Kefo“, „o aš – Kristaus““ (1 Kor 1, 12). Net ir tie, kurie skelbiasi esą Kristaus, nėra pagiriami, nes naudoja vienintelio Išgelbėtojo vardą, kad atsiribotų nuo kitų brolių bendruomenės viduje. Kitaip tariant, kiekvieno patirtis, liečianti bendruomenei svarbius asmenis, tapo kitų tikėjimo vertinimo matu.

Šioje situacijoje Paulius meldžia Korinto krikščionis „Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu“ kalbėti vieningai, nebūti susikildžiusiais, būti vienos dvasios ir vienos minties. Tačiau ši vienybė, apie kurią kalba apaštalas, nėra žmogiškų strategijų vaisius. Ji įmanoma tik būnant to paties nusiteikimo, kaip Kristus.

Šį vakarą, susirinkę maldoje, jaučiame, kad Kristus, kuris negali būti padalintas, nori mus patraukti link savęs, link savo širdies jausmų, link savo visiško ir pasitikinčio atsidavimo į Tėvo rankas, link savo radikalaus savęs atsisakymo dėl žmonijos. Tik jis gali būti mūsų vienybės principas, priežastis ir išjudintojas - kalbėjo popiežius Pranciškus.

Šventasis Tėvas pabrėžė, kad negalime Bažnyčios pasidalijimą vertinti kaip neišvengiamą, natūralų socialinio gyvenimo reiškinį. Mūsų pasidalijimai žeidžia Kristaus kūną ir mūsų pačių liudijimą pasauliui. Popiežius citavo Vatikano II Susirinkimo deklaraciją apie ekumenizmą „Unitatatis Redintegratio“, jog Kristaus mokinių pasidalijimas yra tiesioginis prieštaravimas Kristaus valiai ir kenkimas šventai Evangelijos skelbimo misijai.

Brangūs draugai, Kristus negali būti padalintas! Šis tikrumas turi drąsinti ir palaikyti mus su nuolankumu ir pasitikėjimu einant keliu link pilnos ir regimos vienybės tarp tikinčiųjų į Kristų atstatymo, - sakė Pranciškus, priminęs savo pirmtakų – palaimintųjų Jono XXIII ir Jono Pauliaus II, taip pat Pauliaus VI atvertus kelius, postūmį visai Bažnyčiai eiti ekumenizmo keliu. Dėl jų šiandien ekumeninis dialogas yra tapęs Romos vyskupo tarnystės esminiu aspektu. Be jo nebegalime suprasti petriškosios tarnystės. Dar daugiau, ekumeninis kelias leido geriau suprasti Petro įpėdinio tarnystę.

Su dėkingumu žvelgdami į žingsnius, kuriuos Viešpats mums leido žengti, neslepiant ekumeninio dialogo sunkumų šiandien, prašykime Kristaus nusiteikimo, kad galėtume eiti link jo norėtos vienybės, - dar kartą meldė popiežius. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising