Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Ekumenizmas >  2014-01-27 12:29:02
A+ A- print this pagePanevėžyje minėta Maldų už krikščionių vienybę savaitėMinint maldų už krikščionių vienybę savaitę, sausio 25 d. vyko įvairių krikščioniškų bendruomenių šlovinimo popietė „Giedu Tau, mano Viešpatie“ Panevėžio muzikiniame teatre ir sausio 26 d. - ekumeninės pamaldos Panevėžio evangelikų liuteronų bažnyčioje. Žmonės neišsigando žvarboko oro ir gausiai dalyvavo šiuose renginiuose.

Muzikiniame teatre susirinkusiuosius kartu šlovinti Viešpatį giesmėmis, psalmių, poezijos posmais ir savo gyvenimu kvietė renginio vedantieji Deimantė Vertelkaitė ir Andrius Meškauskas, Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios kunigas Rimantas Kaunietis, Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčios vaikų choras, (vad. Liuda Vėžytė), krikščionių bažnyčios „Panevėžio vynuogynas“ pastorius Žilvinas Škulevičius, jungtinė Švč. Trejybės bažnyčios ir „Panevėžio Vynuogyno“ šlovintojų grupė (vad. Asta Žagelienė), Panevėžio jungtinės metodistų bažnyčios pirmininkė solistė Regina Juškienė, poetė Jolanta Toločkaitė iš Jonavos, Panevėžio bažnyčios „Tikėjimo Žodis“ Pastorius Ramūnas Jukna ir šlovintojai, Laisvųjų krikščionių bažnyčios pastorius Egidijus Gedvilas ir šlovintojai, poetė Dalia, svečias iš Vilniaus giesmių autorius ir atlikėjas Arnoldas Jalianiauskas.

Panevėžio evangelikų liuteronų bažnyčios narys skulptorius Alfridas Pajuodis šiai progai sukūrė kryžių, kuris vėliau keliaus per ekumeniškas Panevėžio bažnyčias ir bendruomenes.

Šlovinimo popietę organizavo Panevėžio krikščioniškos bendruomenės, Krikščioniškas pilietinio veikimo forumas, koordinavo Elona Stasiūnaitė.

Po giesmių tikintieji geriau susipažinti ir pabendrauti galėjo vaišindamiesi prie bendro stalo.

Ekumenines pamaldas Panevėžio evangelikų liuteronų bažnyčioje organizavo Panevėžio evangelikų reformatų bendruomenė.

Pamaldoms vadovavo Evangelikų reformatų bažnyčios kunigas Raimondas Stankevičius, drauge meldėsi Panevėžio katalikų vyskupas Lionginas Virbalas SJ, kunigai Simas Maksvytis, Jonas Morkvėnas, Rimantas Kaunietis, Saulius Černiauskas, Tikėjimo Žodžio bažnyčios pastorius Ramūnas Jukna, bažnyčios Panevėžio Vynuogynas pastorius Žilvinas Škulevičius, Evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Arvydas Malinauskas.

Pamoksle J. E. vyskupas Lionginas Virbalas SJ, primindamas šių metų maldų už krikščionių vienybę savaitės pagrindinę temą – apaštalo Pauliaus klausimą „Argi Kristus padalytas?“ ir šiandien minimą šio apaštalo atsivertimo šventę sakė, jog esame susirinkę melstis, kad Dievo Trejybės vardu pakrikštytieji būtų vieningi. Esame susirinkę melstis ir už pasaulį, už tuos, kurie Kristaus nepažįsta arba yra tik girdėję apie Jį, bet nepatiki Jam savo gyvenimo. Ir verta čia susirinkus melstis, kad prašytume Dievo atleidimo sau: galbūt tiek daug žmonių lieka abejingi Kristui kaip tik dėl to, kad mūsų suskilęs liudijimas jiems neatrodo įtikinantis. „Tikėjimas skelbiamas ne gražiais žodžiais. Mūsų visuomenei taip reikia tikros atidos ir jautrumo – gerojo Samariečio jautrumo pastebėti ir padėti kitam“ – sakė vyskupas, tuo pačiu prisimindamas krikščionis Rytų ir kitose šalyse, kurie vargsta persekiojami. Ganytojas pacitavo popiežiaus Pranciškaus interviu, kuriame sakoma, kad šiandien egzistuoja kraujo ekumenizmas – kai kuriose šalyse krikščionys žudomi, kad nešioja kryžių ar turi Bibliją - prieš žudynes neklausia, ar jie anglikonai, liuteronai, katalikai ar ortodoksai – jų kraujas susilieja – juos žudo, nes yra krikščionys. „Šiandien mūsų pareiga – liudyti gyvybės ekumenizmą, šeimos branginimą, moters ir vyro gerbimo ir pripažinimo ekumenizmą“ – sakė vysk. Lionginas Virbalas.

Visų bendruomenių dvasininkai pravedė tam tikras pamaldų dalis – atgailos, Dievo Žodžio skelbimo, maldavimų, palaiminimo. Visi tikintieji garsiai meldėsi Apaštališkojo tikėjimo išpažinimo ir Tėve mūsų maldomis.

Pamaldose vargonavo evangelikų reformatų vargonininkas Žygimantas Anilionis, giedojo „Tikėjimo Žodžio“, Panevėžio Švč. Trejybės ir „Panevėžio Vynuogyno“ bažnyčių šlovintojai, Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo grigališkojo choralo grupė, Jungtinės metodistų bažnyčios pirmininkė Regina Juškienė ir vokalinis ansamblis „Tolmėja“.

Kun. Raimondas Stankevičius pranešė, kad įvairių krikščioniškų konfesijų sutarimu ir pasiūlymu šią dieną surinktos aukos bus skiriamos šiuo metu projektuojamai Reformatų bažnyčiai. Kitos ekumeninės pamaldos, jei Viešpats nesurinks visų anksčiau, vyks Sekminių laiku, tikriausiai birželio 7 d.

Po pamaldų visus susirinkusius pasivaišinti pakvietė Evangelikų reformatų bažnyčios bendruomenė.

Kasmet Panevėžyje pastebime vis gausesnį tikinčiųjų dalyvavimą ekumeninėse iniciatyvose, augančią bendrystę. Tikėkimės, nedideliame mieste Panevėžyje sutinkamus žmones dažniau atpažinsime kaip savo brolius Kristuje.

Lina Kiršaitė Vatikano radijuiPasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising