HemsidaVatikanradion
Vatikanradion   
more languages  

     Hemsida > Audienser och angelus >  2014-02-03 13:43:45
A+ A- Skriv utBekräftelsens sakrament(31.01.2014) Lyssna här: RealAudioMP3 I denna den tredje katekesen om sakramenten skall vi se närmare på bekräftelsen eller konfirmationen, som man skall se som en fortsättning av dopet, som den hänger nära ihop med. Dessa bägge sakrament utgör, tillsammans med eukaristin, en enda frälsningshändelse som man kallar den kristna initiationen. Genom den infogas vi i den döde och uppståndne Jesus Kristus och blir nya skapelser och medlemmar av kyrkan. Därför firades från början dessa tre sakrament samtidigt efter slutet på katekumenernas trosundervisning, normalt under påskvakan. Så fullbordades trosundervisningen och det stegvisa inträdet i den kristna gemenskapen, som kunde vara i flera år. Steg för steg nådde man fram till dopet, sedan till bekräftelsen och eukaristin.

På italienska kallas detta sakrament “cresima”, vilket betyder “smörjelse”. Men använder en olja som kallas just ”krisma”, och som med Andens makt gör oss lika Jesus Kristus, som är den ende verklige “smorde”, “Messias”, Guds helige. Uttrycket “bekräftelse” påminner om att detta sakrament låter dopets nåd växa. Det förenar oss ännu närmare med Kristus. Det fullbordar vårt band till kyrkan. Det ger oss den heliga Andens särskilda kraft för att sprida och försvara tron, för att bekänna Kristi namn och för att aldrig skämmas för hans kors (jfr Katolska kyrkans katekes, nr. 1303).

Därför är det viktigt att vi ser till att våra ungdomar får ta emot detta sakrament. Vi bryr oss alla om att de skall bli döpta och det är bra, men kanske bryr vi oss inte lika mycket om ifall de tar emot bekräftelsens sakrament. Men på så vis stannar de halvvägs och får inte ta emot den heliga Anden, som är så viktig i det kristna livet, för den ger oss kraft att gå vidare. Låt oss tänka efter: bryr vi oss verkligen om ifall våra ungdomar får ta emot bekräftelsen? Detta är viktigt! Om ni har ungdomar hemma som ännu inte har tagit emot bekräftelsens sakrament men är i rätt ålder för att göra det, gör då vad ni kan för att de skall fullfölja sin kristna initiation och få ta emot den heliga Andens kraft. Det är viktigt!

Naturligtvis är det viktigt att de som skall ta emot bekräftelsens sakrament får en bra förberedelse som hjälper dem att bejaka tron på Kristus och att känna att de hör till kyrkan.

Liksom alla sakrament utförs bekräftelsen inte av människor utan av Gud. Han bryr sig om vårt liv och gör oss till en bild av sin son, för att vi skall förmå älska som han. Han gör det genom att gjuta sin heliga Ande i oss. Dess verkan genomtränger hela människan och hela livet. Det framgår av de sju gåvor som traditionen har pekat på i bibelns ljus. Jag vill inte fråga om ni kommer ihåg vilka dessa sju gåvor är, jag säger vilka de är i ert ställe: vishet, förstånd, råd, styrka, insikt, gudsdyrkan och gudsfruktan. Den heliga Anden ger oss dessa gåvor just i bekräftelsens sakrament. Efter dessa katekeser om sakramenten tänker jag ägna en rad katekeser just åt Andens gåvor.

När vi tar emot den heliga Anden i vårt hjärta och låter den verka, blir Kristus själv närvarande i oss och tar form i vårt liv. Genom oss är det då Kristus själv som ber, förlåter, inger hopp och tröst, tjänar sina bröder och systrar, hjälper behövande och marginaliserade, skapar gemenskap, sår fred. Tänk hur viktigt detta är: genom den heliga Anden kommer Kristus själv för att göra allt detta mitt ibland oss och för oss. Därför är det viktigt att ungdomarna får ta emot bekräftelsens sakrament.

Kära bröder och systrar, låt oss alla minnas att vi har mottagit bekräftelsens sakrament! Låt oss minnas det först och främst för att tacka Herren för denna gåva, och sedan för att be honom hjälpa oss att leva som sanna kristna, att alltid vandra i glädje med den heliga Anden som vi har fått ta emot.
Dela

Vilka är vi? Tider och program Skriv till redaktionen Vatikanradions produktion Länkar Andra språk Heliga Stolen Vatikanstaten Påveceremonier
Innehållet på sidan är under copyright ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Reklam