HomeRadio Vatican
Vatican Radio   
alte limbi  

     Home > Audienţe şi Îngerul  Domnului >  2014-02-05 15:28:03
A+ A- Tipăreşte PaginaAudienţa Generală. Euharistia, pâine care ne mântuieşte. Orice copil să primească Sfânta ÎmpărtăşanieRV 05 feb 2014. Pâinea care „ne mântuieşte, ne iartă, ne uneşte cu Tatăl”: sunt cuvintele prin care Papa Francisc a vorbit despre Euharistie, la cateheza audienţei generale de miercuri în Piaţa Sfântul Petru. Este important, a spus printre altele Sfântul Părinte, ca toţi copii să se pregătească bine şi să primească Prima Sfântă Împărtăşanie.

Este o zi în care devenim creştini, e ziua Botezului nostru. Dar este o zi precisă în care darul primit devine şi hrană pentru viaţă, cel puţin duminica, pentru a hrăni credinţa primită la Botez, şi este ziua Primei Sfinte Împărtăşanii. Papa Francisc s-a făcut din nou catehet în mijlocul a cel puţin 25 de mii de „curajoşi” care au sfidat ploaia şi vremea rece de miercuri dimineaţă, în Piaţa Sfântul Petru, cu excepţia celor bolnavi, care după cum era de cuviinţă, au urmărit audienţa generală la adăpostul Aulei Paul al VI-lea, şi pe care Papa i-a salutat înainte de a veni în aer liber.

După ce a vorbit la audienţele precedente despre Botez şi Mir, Sfântul Părinte a continuat miercuri seria catehezelor dedicată Sacramentelor şi a vorbit despre Euharistie.
Altarul, care ne trimite cu gândul la un ospăţ, Crucea, care arată jertfa lui Cristos pe acel altare, şi amvonul, care ne ajută să înţelegem că şi Cuvântul proclamat la Sfânta Liturghie este hrană pentru viaţa noastră creştină:
„Dragi prieteni, nu vom reuşi să-i mulţumim niciodată îndeajuns Domnului pentru darul pe care ni l-a oferit prin Euharistie! Este un dar atât de mare şi de aceea e atât de important să mergem duminica la Sf. Liturghie, să mergem la Sf. Liturghie nu doar pentru a ne ruga, dar pentru a primi Sf. Împărtăşanie, această pâine care este trupul lui Isus Cristos şi care ne mântuieşte, ne iartă, ne uneşte cu Tatăl. (…) Iată de ce duminica este atât de importantă pentru noi. Şi prin Euharistie simţim această apartenenţă la Biserică, la poporul lui Dumnezeu, la trupul lui Dumnezeu, la Isus Cristos”.

Papa Francisc şi-a îndreptat reflectorul catehezei sale şi asupra riturilor de la Sfânta Liturghie, rituri pe care le-am văzut cu toţii de mii de ori şi poate tocmai de aceea nu mai sunt înţelese cu adevărat. Începând de la jertfa pe care Isus, la Ultima Cină, o face din trupul şi sângele său:
● „Gestul lui Isus săvârşit la Cina de pe urmă este mulţumirea extremă adusă Tatălui pentru iubirea sa, pentru milostivirea sa. «Mulţumire» în greacă se spune «euharistie», de aceea Sacramentul se numeşte «Euharistie»: este mulţumirea supremă adusă Tatălui, care ne-a iubit atât de mult încât l-a dat pe Fiul său pentru noi, din iubire”.

„Din acest Sacrament de iubire izvorăşte orice drum autentic de credinţă, de comuniune şi mărturie”, a subliniat mai departe Sfântul Părinte, pentru care Sf. Liturghie este memorial, prin urmare, „mult mai mult decât un simplu ospăţ” şi, cu siguranţă, mai mult decât o celebrare repetitivă:
„«Memorial» nu înseamnă doar o amintire, o simplă aducere aminte, dar vrea să spună că ori de câte ori celebrăm acest Sacrament, participăm la misterul pătimirii, morţii şi învierii lui Cristos. Euharistia constituie momentul cel mai înalt din lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu: Domnul Isus, făcându-se pâine ce se frânge pentru noi, revarsă asupra noastră întreaga sa milostivire şi iubire, astfel încât reînnoieşte inima noastră, existenţa noastră şi modul nostru de a ne relaţiona faţă de El şi de fraţi”.

Să cerem, aşadar de la Dumnezeu – a încheiat Papa Francisc – „ca acest Sacrament să menţină vie şi pe mai departe în Biserică prezenţa sa şi să formeze comunităţile noastre în caritate şi comuniune, după inima sa de Tată”.
● „Şi aceasta se face pe timpul întregii vieţi, dar se începe din ziua Primei Sfinte Împărtăşanii. Este important ca copiii să se pregătească bine la Prima Împărtăşanie şi ca nici un copil să nu rămână fără Prima Împărtăşanie pentru că, după Botez şi Mir, acesta este primul pas din apartenenţa noastră la Isus Cristos”.

Aici, pe scurt, serviciul audio şi Binecuvântarea Apostolică: RealAudioMP3

(rv – A. De Carolis – A. Dancă)
Trimiteți


Cine suntem Orar programe Scrie redactiei Productie RV Linkuri Alte limbi Sfântul Scaun Cetatea Vaticanului Celebrari liturgice ale Papei
Conţinutul acestui site este protejat de Copyright ©. Webmaster / Referinţe / Condiţii legale / Pentru publicitate