Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2014-02-12 17:29:38
A+ A- print this pagePanevėžio vyskupijos kunigų susitikime kalbėta apie ALFA kursąVasario 12 d. Panevėžio kurijoje vyko kunigų susitikimas. Pagrindinį pranešimą apie Alfa kursą, kaip vieną iš ‚naujosios evangelizacijos‘ galimybių, padarė benediktinė s. Celina. Ji pasidžiaugė, jog panevėžiečiai vieni pirmųjų Lietuvoje pradėjo vesti evangelizacijos Alfa kursus žmonėms. Savo pranešime ji nagrinėjo keletą esminių Alfa kurso klausimų: kas tai? Kokia jo tematika? Kuo jis naudingas parapijos evangelizacijoje?

Skaudi parapijų ir bendruomenių patirtis verčia ieškoti atsakymo į klausimą - kaip išspręsti žmogaus drungnumo problemą? Ką daryti, kad parapija nepatektų į rutiną? Kaip Eucharistija gali tapti kataliko gyvenimo „šaltiniu ir viršūne“?. Mes parapijose parengiame vaikus sakramentams, bet vaikai nepažįsta gyvo Jėzaus. Jie „prieina I komunijos“ ir išeina iš bažnyčios. Alfa – tai yra pradžios kursas. Tai kerigmos skelbimo momentas,- sakė prelegentė.

Šis kursas skirtas tiek tikintiesiems, tiek netikintiems. Jis skirtas mokinystei ugdyti, padeda vietinei bažnyčiai augti. Jų metu perduodamos pamatinės tiesos apie Kristų ir krikščionybę. Kursas trunka dešimt savaičių.

(Truputis istorijos ir statistikos. Alfa kursai prasidėjo Londone anglikonų bažnyčioje 1977 metais. 1993 metais pradėta mokyti Bažnyčias, kaip vesti kursą. Šią patirtį pirmiausia perėmė Katalikų Bažnyčia. Šiandien šiuose kursuose jau dalyvavo virš 20 mln. žm. 169 šalyse. Pravesta virš 36 000 kursų įvairiose denominacijose. Kursai išversti į 112 kalbų. Lietuvoje kursas pradėtas skaityti 2002 gruodžio mėn. Iki 2013 metų pravesti – 88 kursai 20-yje parapijų. Juose dalyvavo 17 tūkst. lietuvių. Alfa kursas buvo rengiamas 74 šalių kalėjimų. 5 kursai per metus vyksta Lietuvos kalėjimuose. Paprastai parapijose, kuriose jie organizuojami, gausėja bažnyčią lankančiųjų skaičius).

S. Celinos patirtis. Į pirmus Alfa kursus, kuriuos benediktinės seserys organizavo I-osios vaikų katechezės tėvams, atėjo tik šeši tėvai, iš kurių nei vienas nepanoro pasilikti tęsti kelionės bendruomenėje. Antrąkart į kursą atėjo virš dvidešimties. Liko nedaug. Ir tik ketvirtą kartą organizuojant - prasidėjo atšilimas... Dabar paprastai į kursą, kurį veda seserys, susirenka po 50-60 žmonių.

Šis kursas yra lankstus - jis atliepia vietiniams poreikiams. Taip pat kursas puikiai atitinka Katalikų Bažnyčios pašaukimą misijoms, atitinka Bažnyčios magisterijumą. Kursas tampa tiltu, atveria kelią nuolatiniam evangelizavimo ir formavimo procesui. Svarbu pasirūpinti katalikų mokymo tęstinumu po Alfos. Kursų sėkmei svarbus yra parapijos klebono palaiminimas. Dažnai Alfa kursas jaunimui panaudojamas kaip pirmoji dalis, ruošiant jaunuolius sutvirtinimo sakramentui.

Alfa kurso svarbiausia dalis – diskusijos grupelėse. Svarbiausias bendravimo dalykas – drauge ieškoti atsakymo. Jeigu pats žmogus atranda atsakymą, vėliau jis pats tuo gyvena. Tokios bendrystės metu dalyviai patiria, jog Bažnyčia yra draugiška. Mokymo tematikos ašis - Jėzaus asmuo.

Alfa kurso neatidėliotina dalis – Alfa savaitgalis. Tokių draugystės rekolekcijų tema–„Šv. Dvasia“. Bendras išvažiavimas padeda žmonėms susibičiuliauti. Žmonės nori tęsti savo kelionę su Dievu. Kurso pabaigoje laukia apsisprendimo klausimas: ar aš liudysiu Dievo darbus? – sakė s. Celina.

Pabaigoje kun. Albertas Kasperavičius ir kun. Mindaugas Kučinskas pasidalino savo Alfa kurso patirtimi. Kun. Albertas kalbėjo apie pasikeitusius žmonių gyvenimus po Alfos. „Žmonės pradeda kvėpuoti vidine laisve“, - sakė jis. Kun. Mindaugas pabrėžė Alfa savaitgalius. „Tai nuostabus laikas ir Eucharistijos bei Susitaikinimo sakramento šventimas drauge. Tokie savaitgaliai – tai –džiaugsmo savaitgaliai. Ar gali būti didesnė dovana Truskavos Šv. Dvasios parapijai šv. Dvasios džiaugsmas mūsų bendruomenėje“,-retoriškai užbaigė kunigas. Tiek s. Celina, tiek kun. Mindaugas vasario 21-22 d.d. kvietė atvažiuoti į Truskavą.ir patiems tai pamatyti.

Kitoje susitikimo dalyje Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas pristatė einamuosius vyskupijos klausimus. Kovo mėnesį konferencijoje bus kalbama apie kunigų pagalbą šeimoms ir atnaujintas šeimų pastoracijos gaires. Jis pakvietė atsakinguosius už projektus pristatyti informaciją apie šv. Jono Bosko relikvijų pagerbimą katedroje, ekstraordinarinių komunijos dalintojų rengimą. Galop, Magnificat redakcijos atstovas Eduardas padėkojo visiems už leidinio sėkmingą platinimą ir supažindino kunigus su leidyklos naujovėmis ir perspektyva.

Vatikano radiju kunigas Algirdas Dauknys iš Panevėžio RealAudioMP3
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising