HomeRadio Vatican
Vatican Radio   
alte limbi  

     Home > Biserică >  2014-02-14 14:29:13
A+ A- Tipăreşte PaginaPapa, episcopilor din R. Cehă în vizită "ad Limina": promovarea laicilor şi transparenţă în gestiunea economicăRV 14 feb 2014. O Biserică îndreptată cu Evanghelia spre periferii, dar transparentă în gestiunea chestiunilor interne: este mandatul încredinţat de Papa Francisc episcopilor din R. Cehă, primiţi vineri în audienţă cu ocazia vizitei „ad Limina Apostolorum”, în ziua Sfinţilor Ciril şi Metodiu, co-patroni ai Europei, evanghelizatorii popoarelor slave.

„Periferie” înseamnă pretutindeni, din moment ce pentru Papa Francisc periferie înseamnă oriunde Cristos nu este cunoscut, primit cu ostilitate sau indiferenţă. De aceea, din punctul de vedere al elanului misionar, discursul încredinţat vineri episcopilor din R. Cehă cuprinde toate domeniile vieţii sociale. Păstorilor care astăzi se îngrijesc de un popor cu puţini ani în urmă asuprit de totalitarisme, Papa le cere să promoveze educaţia catolică şi o prezenţă calificată în şcoli, pentru că în timpurile noastre sunt sufocante secularismul şi relativismul.

Noul orizont îi solicită cu siguranţă pe preoţi, dar apelul Papei Francisc îi îmbrăţişează şi pe credincioşii laici. „Nu poate să lipsească din partea voastră – se citeşte în discursul Papei – o deschidere vigilentă şi curajoasă la impulsurile noi ale Duhului Sfânt, care împarte darurile sale şi îi face disponibili pe credincioşii laici să-şi asume responsabilităţi şi slujiri, folositoare reînnoirii şi creşterii Bisericii”.

Fiecare în felul său, continuă îndemnul Papei, este chemat să aducă o contribuţie generoasă pentru ca Vestea cea bună să fie vestită în orice domeniu, chiar şi în cel mai ostil şi îndepărtat de Biserică; pentru ca vestirea să ajungă la periferii, la diferitele categorii de persoane, mai ales la cei slabi şi săraci de speranţă”, cu precădere la cei bătrâni şi cei bolnavi.

Promovarea laicilor înseamnă atât o pastoraţie familială atentă, cât şi o „prezenţă a catolicilor în viaţa publică” şi „în mijloacele de comunicare”. Depinde şi de ei, subliniază Sfântul Părinte, posibilitatea de a face auzită întotdeauna vocea adevărului în problemele momentului şi de a face de înţeles că Biserica este aliată a omului, în slujirea demnităţii sale”.

Referindu-se la viaţa internă a Bisericii din R. Cehă, Papa Francisc a îndemnat episcopii să promoveze o atenţie constantă faţă de necesităţile celor mai săraci şi să sprijine pastoraţia vocaţiilor la preoţie şi la viaţa consacrată. În fine, Sfântul Părinte a spus că „în domeniul economic e necesar să se dezvolte un sistem care, ţinând cont că mijloacele materiale sunt destinate exclusiv misiunii spirituale a Bisericii, să garanteze oricărei realităţi bisericeşti cele necesare şi libertatea activităţii pastorale. E nevoie de a veghea cu atenţie – a încheiat Papa Francisc – pentru ca bunurile bisericeşti să fie administrate cu precauţie şi transparenţă, să fie tutelate şi păstrate, cerând colaborarea unor credincioşi laici competenţi şi de încredere”.
(rv – A. De Carolis – A. Dancă)
Trimiteți


Cine suntem Orar programe Scrie redactiei Productie RV Linkuri Alte limbi Sfântul Scaun Cetatea Vaticanului Celebrari liturgice ale Papei
Conţinutul acestui site este protejat de Copyright ©. Webmaster / Referinţe / Condiţii legale / Pentru publicitate