Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Audiencijos ir vidudienio malda >  2014-02-14 18:20:40
A+ A- print this pagePopiežius Pranciškus Čekijos vyskupams: reikia dialoguoti ir su tais, kuriems svetimas bet koks religinis jausmas (+video)Čekijos katalikų ganytojai iš abiejų krašto bažnytinių provincijų šeštadienio rytą aplankė Šventąjį Tėvą Pranciškų. Susitikimas su popiežiumi buvo jų vizito „ad Limina“, kuris tęsis iki pirmadienio, svarbiausias įvykis, nors jau trečiadienį visi vyskupai su Prahos arkivyskupu kardinolu Dominik Duka ir grupe juos lydinčių tikinčiųjų dalyvavo popiežiaus bendrojoje audiencijoje. Prahos kardinolas Duka yra Domininkonų vienuolis ir šiuo metu eina Čekijos vyskupų konferencijos pirmininko pareigas.

Šventasis Tėvas savo linkėjimus ir pageidavimus Čekijos katalikų Bažnyčios vyskupams išsakė laiške, kurį įteikė penktadienį audiencijos metu.

Popiežius Pranciškus Čekijos ganytojams be kita ko paminėjo praeityje katalikų bendruomenės patirtus sunkumus bei nūdieną jai iškylančius naujus uždavinius: Jei jūsų Bažnyčia ilgą laiką patyrė žmogaus orumui ir laisvei priešiškomis ideologijomis paremtų režimų priespaudą, šiandien turite susidurti su kitokiais priešiškumais, kaip pavyzdžiui, su sekuliarizmu ir reliatyvizmu.

Todėl reikia, be nenuilstančio evangelinių vertybių skelbimo, veiksmingo dialogo su visais, taip pat su tais, kuriems svetimas bet koks religinis jausmas. Jūsų krikščioniškos bendruomenės visuomet tebūna svetingos, sudarančios sąlygas atviram ir dalykiškam bendravimui, tesidarbuoja vardan susitaikymo ir taikos, tebūna visai visuomenei stimulu siekti bendrojo gėrio ir atsižvelgti į labiausiai stokojančiųjų poreikius, tebūna susitikimo kultūros darbininkės.

Popiežius taip pat paragino ganytojus sutvirtinti asmeninio tikėjimo liudijimą, rūpintis jaunimu ir šeimomis. Skirkite dėmesį šeimos pastoracijai, šeima yra visuomeninio gyvenimo pamatas. Sutvirtindami šeimą padėsite atnaujinti bažnytinių bendruomenių ir pačios visuomenės audinį.

Pranciškus paragino Čekijos vyskupus skaidriai valdyti bažnytinį turtą. Budėkite, kad bažnytinis turtas būtų valdomas akylai ir skaidriai, pažymėjo popiežius.

Čekijos katalikų Bažnyčios ir kitos vietinės krikščionių bendruomenės gali semtis iš garbingo krikščionybės paveldo, siekiančio devintąjį amžiuje. Pirmieji misionieriai buvo bavarai benediktinai iš Vakarų ir šventieji broliai Kirilas ir Metodijus iš Rytų, beje, kaip tik šią dieną, vasario 14-ąją, minimi Romos Bažnyčios liturginiame kalendoriuje. Šv. Kirilas, trokšdamas nuoširdžiai pasirengti priartėjusiai mirčiai, davė vienuolinius įžadus 869 metais ir po penkiasdešimties dienų, vasario 14 dieną mirė. Jo brolis Metodijus tęsė evangelizavimą, buvo konsekruotas vyskupu, mirė 885 metais. Abu šventieji tituluojami Slavų apaštalais, abu pal. popiežius Jonas Pauliaus II paskelbė Europos globėjais.

Šiandien maždaug pusė Čekijos gyventojų, kurių iš viso yra apie 10,5 milijono, neišpažįsta jokios religijos. Krikštytųjų Katalikų Bažnyčioje skaičius siekia 30 procentų. Bažnyčios administracinę struktūrą sudaro dvi provincijos – Prahos, su keturiomis sufraganinėmis vyskupijomis, ir Olomuoco, su dviem sufraganinėmis vyskupijomis, o taip pat graikų apeigų katalikų egzarchatas. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising