HemsidaVatikanradion
Vatikanradion   
more languages  

     Hemsida > Kultur och samhälle  >  2014-02-18 12:36:06
A+ A- Skriv utOrganisationen Courage ser Kristus i påvens tal att inte döma dem som attraheras av personer av samma kön(18.02.2014) När påven Franciskus förra året, i två olika intervjuer, konfronterades med frågor om personer som attraheras av personer av samma kön svarade han med motfrågan att om en sådan person också söker Gud och Guds väg, och är av god vilja, vem är då han ”att döma”. Detta kom av vissa inom och utanför Kyrkan att tolkas som om påven skulle ha en annan uppfattning om sexuella handlingar utanför äktenskapet mellan man och kvinna än den som Kyrkan i alla tider, utifrån Kristi undervisning, har lärt. En av de reflektioner över dessa ord från påven vilka går i en helt annan riktning, gjordes nyligen av den amerikanske prästen f. Paul Check, chef för organisationen Courage International, i en intervju med den engelskspråkiga nyhetstjänsten Catholic News Agency, CNA, i Rom i slutet av januari i år.


Courage International är en pastoral organisation verksam i över 100 stift i USA och i 12 andra länder, som erbjuder andlig och praktisk hjälp till män och kvinnor som attraheras av personer av samma kön men som önskar att leva i enlighet med Kyrkans lära om kyskhet utanför äktenskapet. Organisationen arrangerar bl a enskilda möten, konferenser och reträtter, och erbjuder även ett individuellt 12-stegsprogram där det kan vara till hjälp.


”Den absolut viktigaste aspekten av Courages verksamhet är relationen mellan den enskilde personen och Jesus Kristus”, säger f. Check i intervjun med CNA. ”Ingen annan kan verkligen förstå våra enskilda kamper, allt det som pågår inom var och en av oss, vad det än må handla om, än Jesus Kristus. ... Courage är ett väldigt omsorgsfullt uppbyggt, väldigt konkret och väldigt praktiskt uttryck för Kyrkans pastorala omsorg för människor som attraheras av personer av samma kön. Dem vi vänder oss till är inte utanför Kyrkan, inte utanför Kristi hjärta, utan helt och fullt omslutna, och detta måste de få erfara – men inte bara det, utan också få hjälp med de verktyg de behöver för att kunna leva och uppfylla den djupaste och mest autentiska längtan i sina hjärtan, som Kristus har gett dem”, beskriver f. Check.


I intervjun rekapitulerar f. Paul Check Kyrkans lära om sexuella handlingar utanför äktenskapet mellan man och kvinna och framhåller först den viktiga distinktion som måste göras mellan personen, läggningen eller attraktionen och handlingen: ”Personen är alltid god, eftersom alla är skapade till Guds avbild. Sexuella handlingar med personer av samma kön, däremot, är ett allvarligt brott mot kyskheten vilket betyder att de står i stark motsättning till det sant mänskligt goda, och därmed inte kan leda till glädje, frid och tillfredsställelse, eftersom de går emot det som vår mänskliga natur, dvs vår bestämning som människor, talar om ska uttryckas med vår fysiska intimitet.”


F. Check menar att det kanske svåraste att förstå i Kyrkans lära är Kyrkans förhållande till den samkönade läggningen och attraktionen som sådan: ”Här talar Kyrkan om något som är ’objektivt oordnat’ och dessa ord är mycket svåra att höra, de kan uppfattas hårda och det är helt förståeligt om man tror att de avser en person. Men det gör de inte, utan betecknar att den erotiska attraktionen, viljan till ett romantiskt, sexuellt möte eller en sådan relation med en person av samma kön – att denna längtan inte är i harmoni med vår mänskliga natur så som Gud har gett oss den, när vi ser på komplementariteten mellan könen och den medskapande kraften i den sexuella förmågan. Termen ’objektivt oordnad’ relaterar alltså till själva längtan eller lusten. Den är absolut inte ett moraliskt omdöme eller än värre ett moraliskt fördömande av en person”, understryker f. Check.


Varje hjärta, framhåller f. Paul Check, är skapat för fullkomlighet i Kristus, men många hjärtan vet det inte än, många har inte fått höra det berättas och många ”har inte funnit vägen på vilken de kan gå bortom förutfattade meningar och missförstånd eller bortom erfarenheter av verklig smärta eller sorg som kan finnas där.”


När f. Paul Check kommenterar påvens yttranden ser han att den Helige Fadern helt och fullt praktiserar Jesu metod att förkunna evangeliet. Jesus tvekade inte att förkunna sanningen och trossatserna inför gruppen av sina lärjungar eller större människoskaror som t ex vid Bergspredikan, men Jesus engagerar också människor på ett helt annat sätt, ett personligt sätt, vid enskilda möten.


”Jag ser att det som påven Franciskus vill förmedla handlar om detta andra sätt: vädligt personligt, lyssnande och samtalande med enskilda människor, att ’vandra vägen med dem’, leda dem, föra dem till Kristus, säger f. Check och exemplifierar med Jesu samtal med den samariska kvinnan vid Sykars brunn ur Johannesevangeliets fjärde kapitel, vilken hade haft fem olika män:


”Herren vet att det finns en moralisk fråga involverad här och att det verkligen handlar om kyskhet. Kvinnan lever på ett ’oordnat’ sätt. Men han börjar inte sin konversation med henne om detta moraliska problem. Istället talar han med henne om det som är hennes både intresse och djupaste längtan – Gud. Så han involverar henne på ett väldigt personligt sätt i något som redan finns i hennes hjärta. Han talar med henne om Gud och om längtan efter evigt liv, som vi alla har. Jesus forstätter samtalet i denna underbara dialog tills han når den punkt där det passar sig att säga vad hon nu kan motta, dvs det hon också behöver höra om sitt oordnade sätt att leva, och när det sägs förnekar hon det inte. Men han har alltså först etablerat en relation till henne – och jag tror att det är precis vad vår Helige Fader föreslår: vi måste vandra med alla människor, lära känna dem, och eftersom vi inte som Jesus har fördelen att vi direkt kan se vad som är i djupet av någons hjärta, har vi än större anledning att göra allt med stor försiktighet och hänsyn.”


Och f. Paul Check understryker återigen att det just är detta vandrande invid och med som påven Franciskus vill betona som huvudsaken: ”Jag tror att den Helige Fadern är väldigt eftertänksam och barmhärtig i sitt sätt att tänka om andra människors möjligheter att ta emot evangeliets budskap idag, och försöker finna sätt på vilka denna undervisning kan ske och mottas.” Snarare än att evangliets budskap skulle ändras ser f. Check alltså att påven understryker vikten av de rätta metoderna.


Avslutningsvis återvänder f. Check till en annan kommentar av påven Franciskus där denne beskrev Kyrkan som ett ”fältsjukhus” och menar att organisationen Courage kan ses ”som en avdelning i Kyrkans sjukhus. Vi är ett rum där de som har lidit under en viss form bristfällighet kan komma och uppleva helande.”
Dela

Vilka är vi? Tider och program Skriv till redaktionen Vatikanradions produktion Länkar Andra språk Heliga Stolen Vatikanstaten Påveceremonier
Innehållet på sidan är under copyright ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Reklam