HemsidaVatikanradion
Vatikanradion   
more languages  

     Hemsida > Kyrka >  2014-02-24 15:27:48
A+ A- Skriv utMotu proprio: Påven grundar nytt Ekonomisekretariat, prefekt blir Kardinal George Pell(24.02.2014) Påven grundade idag genom Motu proprio "Fidelis dispensator et prudens" en ny samordningsstruktur för de ekonomiska och administrativa angelägenheterna som berör den Heliga stolen och Vatikanstaten.

Dagens tillkännagivande kom efter en rigorös genomgång av rekommendationerna från den Påvliga kommissionen som behandlar den ekonomiska och administrativa organisationen av den Heliga stolen (COSEA). Rekommendationerna övervägdes och godkändes av både kardinalsrådet som består av 8 kardinaler som inrättades för att ge påven råd om reformer av Kurian och kommittén bestående av 15 kardinaler som övervakar de finansiella angelägenheterna av den Heliga stolen.

COSEA rekommenderade förändringar som ska förenkla och konsolidera de befintliga förvaltningsstrukturerna
och förbättra samordningen och tillsynen över den Heliga stolen och Vatikanstaten. COSEA rekommenderade också klara redovisningsstandarder och rapporteringsrutiner samt förbättrade interna kontroller, insyn och översikt.

Förändringarna kommer att innebära en större roll för erfarna experter på ekonomiadministration, planering och rapportering och säkerställa en bättre användning av resurserna, förbättra det stöd som finns för olika program, i synnerhet arbetet med de fattiga och marginaliserade.

De förändringar som förkunnats av påven är:

1. Inrättandet av ett nytt Ekonomisekretariat som kommer att ha makten över all ekonomisk och administrativ verksamhet inom den Heliga stolen och Vatikanstaten. Sekretariatet ska bland annat ansvara för att förbereda en årlig budget för Heliga stolen och Vatikanstaten samt en finansiell planering och olika stödfunktioner såsom mänskliga resurser. Sekretariatet kommer också att förbereda närmare finansiella rapporter för Heliga stolen och Vatikanstaten.

2. Ekonomisekretariatet kommer att genomföra riktlinjer som bestäms av ett nytt ekonomiråd som består av 15 medlemmar: 8 kardinaler och biskopar, som ska återspegla olika
världsdelar och sju lekmän med olika nationaliteter som har en djup och professionell finansiell erfarenhet. Rådet kommer att träffas regelbundet och överväga strategier och
riktlinjer och förbereda och analysera rapporter om den ekonomiska och administrativa verksamheten av den
Heliga stolen.

3. Sekretariatet för ekonomi kommer att ledas av en kardinalprefekt som rapporterar till
ekonomirådet. Han kommer att stödjas av en generalsekreterare som bistår honom i den dagliga verksamheten.

4. Påven Franciskus har utsett Kardinal Pell, den nuvarande ärkebiskopen av Sydney (Australien) till prefekt för Ekonomisekretariatet.

5. Nya förändringar inkluderar även en revisor som ska utses av påven med befogenhet att när som helst utföra revisioner av samtliga byråer av den Heliga stolen och Vatikanstaten.

6. Förändringarna kommer att bekräfta APSA som Centralbanken i Vatikanstaten som därmed äger alla skyldigheter och ansvar som liknande institutioner äger runt om i världen.

7. AIF kommer att fortsätta att genomföra sin nuvarande och avgörande roll för tillsynen och regleringen av verksamheter inom den Heliga stolen och Vatikanstaten. Prefekten för det nya Ekonomisekretariatet har blivit ombedd att börja arbeta så snart som möjligt. Han kommer att förbereda de slutliga stadgarna och andra relaterade frågor, även med hjälp av nödvändiga rådgivare, och kommer att arbeta med COSEA för att genomföra dessa förändringar som godkänts av påven.
Dela

Vilka är vi? Tider och program Skriv till redaktionen Vatikanradions produktion Länkar Andra språk Heliga Stolen Vatikanstaten Påveceremonier
Innehållet på sidan är under copyright ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Reklam