Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Vatikánske dokumenty  >  2014-02-24 18:49:15
A+ A- print this pageSvätý Otec ustanovil novú ekonomickú správu, sekretariát povedie kardinál PellVatikán 24. februára - Svätý Otec dnes formou motu proprio ustanovil osobitnú radu a sekretariát pre koordináciu ekonomických a administratívnych záležitostí Svätej stolice a Vatikánskeho mestského štátu. Novú inštitúciu s názvom Ekonomická rada (Consiglio per l´Economia) bude tvoriť 15 členov a jej úlohou bude „usmerňovanie hospodárskej správy a dozor nad administratívnymi a finančnými štruktúrami a aktivitami dikastérií Rímskej kúrie a inštitúcií spojených so Svätou stolicou a Štátom mesta Vatikán.“ Pápež František ďalej ustanovil Ekonomický sekretariát (Segreteria per l´Economia) ako nové dikastérium Rímskej kúrie. Za prefekta Ekonomického sekretariátu Svätý Otec vymenoval kardinála Goergea Pella, súčasného arcibiskupa austrálskeho Sydney. Jeho prvou úlohou bude vypracovanie príslušných štatútov nových ustanovizní a ich predloženie na schválenie Svätému Otcovi. Dnešným motu proprio, ktoré sa začína citátom Lukášovho evanjelia „Fidelis dispensator et prudens“ (t. j. „Verný a múdry správca“ – podľa Lk 12,42), pápež František zároveň ustanovil aj úrad generálneho revízora, ktorého úlohou bude vykonávanie ekonomického auditu v rámci vatikánskych inštitúcií.

Komuniké Tlačového strediska Svätej stolice uvádza, že dnes publikované rozhodnutie je výsledkom odporúčaní Pápežskej referenčnej komisie na preskúmanie a usmernenie usporiadania ekonomicko-administratívnej štruktúry Svätej stolice (COSEA) na základe uskutočnenej hĺbkovej revízie. Odporúčania komisie boli preskúmané a schválené dvoma grémiami kardinálov: osemčlennou radou kardinálov, ktorá Svätému Otcovi radí v otázkach reformy Rímskej kúrie, a rovnako aj radou pätnástich kardinálov, špecifickejšie zameranou na skúmanie ekonomických a organizačných otázok Svätej stolice.

Dnešné rozhodnutie Svätého Otca v sebe obsahuje viacero noviniek. O tom, čo všetko je tu nové, hovorí riaditeľ Tlačového strediska P. Federico Lombardi:

„Novosť je v tom, že pápež ustanovil inštitúciu, ktorá sa nazýva Ekonomický sekretariát, s právomocou nad všetkými ekonomickými a administratívnymi aktivitami Svätej stolice a Štátu mesta Vatikán. Ide teda o silnú inštitúciu, ktorá koordinuje celú túto dimenziu činnosti v rámci Svätej stolice a Vatikánskeho mesta: pripravuje a publikuje vyúčtovanie a zodpovedá sa rade, ktorá je ďalšou novou skutočnosťou: Ekonomická rada pozostáva z pätnástich členov, z ktorých ôsmi sú klerici - sú to kardináli alebo biskupi - a siedmi sú laici, odborníci kvalifikovaní v ekonomických a finančných záležitostiach. Takže táto nová Ekonomická rada nahradí doterajšiu radu pätnástich kardinálov, ktorá mala za úlohu vyjadrovať sa k účtovníctvu Svätej stolice. Ekonomický sekretariát, ktorý je zásadne novou inštitúciou, je riadený kardinálom prefektom. Týmto kardinálom prefektom je kardinál Pell, ktorý je momentálne arcibiskupom Sydney, a tento bude mať na pomoc sekretára. Ďalej je tu tiež zriadenie Úradu generálneho revízora, pod ktorý spadajú všetky úlohy kontroly účtovníctva a ekonomických záležitostí Svätej stolice a Štátu mesta Vatikán. Prirodzene, revízor je zo svojej podstaty nezávislý od Ekonomického sekretariátu, pretože má za úlohu kontrolovať. Ďalšie funkcie vo Vatikáne zostávajú ako doteraz: Úrad finančných informácií AIF (Autorità di informazione finanziaria), ktorý má za úlohu spoluprácu s úradmi finančných informácií iných štátov a zaoberá sa všetkým, čo sa vzťahuje na boj proti praniu špinavých peňazí, a ktorý preto musí byť inštitúciou plne nezávislou od ostatných; a Správa majetku Apoštolskej stolice APSA (Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica), ktorá má funkciu, ktorá sa ďalej špecifikuje a upresňuje ako funkcia centrálnej banky Štátu mesta Vatikán.

Ako ďalej vysvetlil vatikánsky hovorca, nové ustanovenia sa netýkajú úlohy Inštitútu pre náboženské diela IOR (tzv. „Vatikánskej banky“): „IOR je naďalej predmetom skúmania a zvažovania, no nedotýka sa ho táto reorganizácia, ktorá má oveľa širší horizont a ktorá sa vzťahuje na ekonomickú a administratívnu dimenziu Svätej stolice a Štátu mesta Vatikán ako celku. Je to teda horizont oveľa širší a komplexnejší, zatiaľ čo IOR je osobitná inštitúcia so špecifickou funkciou, teda malá čiastka širšej skutočnosti.“ -jb-
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising