Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2014-02-25 12:43:55
A+ A- print this pageGairės pasaulio lietuvių maldos sekmadieniuiPriimkite vieni kitus, kaip ir Kristus jus priėmė, Dievo garbei (Rom 15,7) Lietuvos vyskupų konferencijos posėdyje, įvykusiame 2013 m. spalio 22-24 dienomis Vilniuje, LVK delegatas prel. E. Putrimas pristatė pasiūlymą vieną dieną metuose skirti maldai už visame pasaulyje gyvenančius lietuvius. Vyskupai sumanymui pritarė ir nusprendė liturginiame kalendoriuje pirmąjį kovo sekmadienį skirti maldai už lietuvius pasaulyje, kasmet šią dieną pažymėti visuose lietuvių telkiniuose pasaulyje ir parapijose Lietuvoje, pasinaudojant numatytomis gairėmis.

Maldos sekmadienio rengimui ir dalyvavimui siūlome sutelkti parapijos bendruomenę, esančius maldos būrelius, visuomenines organizacijas, vietos Lietuvių Bendruomenę, diplomatines atstovybes. Maldose siūlome prisiminti visus lietuvius pasaulyje: dirbančius, studijuojančius, keliaujančius, nukentėjusius ar nusikaltusius ir patekusius į kalėjimą, išsiskyrusias šeimas, valstybės atstovybių darbuotojus, dvasininkus, seseris ir brolius vienuolius, šeimų narius ar gimines, taip pat mirusiuosius. Jungiant su kasmet Bažnyčios pasiūloma katechezės tema, svarbu skirti dėmesio šeimos vertės atnaujinimui, šeimos vienybės stiprinimui, tikėjimo branginimui, ištikimybės tėvynei išlaikymui. Svarbu visiems priminti pareigą stiprinti gyvenimo skirtingoje šalyje atskirtus šeimų narius, suvokti ir atsiliepti į jų socialines bei pastoracines reikmes, taip pat tinkama pagalba, priėmimu ir įjungimu pasirūpinti visais vietovėje gyvenančiais ar atvykstančiais tautiečiais.

Ši maldos diena – tai paskatinimas ir gera proga prisiminti, melstis visiems lietuviams vieni už kitus. Įvykiai ir laiko datos jungia visame pasaulyje gyvenančius tautiečius, šeimos tikėjimo ir gyvenimo svetur istorijas, visus sieja Lietuva, tauta, religija, kalba ir kultūra. Temų šaltiniu gali būti šiam sekmadieniui artimi kalendoriuje minimi tikėjimo ir tautos bei valstybės įvykiai, jų svarba šiuo laikmečiu pasaulyje gyvenančių lietuvių tautiniam ir krikščioniškajam tapatumui. Minėtini įvairūs bibliniai pavyzdžiai, ypač Šventoji Šeima, taip pat Evangelijos liudytojo šv. Brunono Kverfurtiečio misija, Lietuvos globėjo karalaičio šv. Kazimiero asmenybė, Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios datos – nepriklausomą Lietuvos valstybę žymintys įvykiai bei kiti kilnūs pavyzdžiai.

+Arkivyskupas S. Tamkevičius, SJ, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas

prel. Edmundas J. Putrimas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams

2014.01.27 Pal. Jurgio Matulaičio diena
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising