HemsidaVatikanradion
Vatikanradion   
more languages  

     Hemsida > Kyrka >  2014-02-25 15:55:13
A+ A- Skriv utKardinal Pell får översikt över Vatikanens och den Heliga Stolens ekonomi(25.02.2014) Påven Franciskus har skapat ett nytt Ekonomisekretariat som ska övervaka alla Vatikanens olika avdelningar, i synnerhet de som hanterar pengar. Sekretariatet kommer att utarbeta en årlig budget och förbereda detaljerade finansiella rapporter. Genom "Motu proprio" Fidelis et dispensator prudens” (”En trogen och klok förvaltare”) har påven etablerat, för första gången i kyrkans historia, ett enda sammanhållet departement med översikt över Vatikanens och den Heliga Stolens hela ekonomi.

Ekonomisekretariatet kommer att rapportera direkt till påven och det kommer genomföra reformer som fastställs av en ny styrelse bestående av åtta biskopar och sju lekmän med kompetens i finansiella frågor. Som sin första "finansminister" har påven valt kardinal George Pell från Sydney, Australien. Han ingår redan i påvens särskilda kardinalsråd med åtta kardinaler från alla världsdelar som tillsammans med påven håller på att utarbeta en omfattade reform av hela den romerska kurian.

Att den nya avdelningen har benämningen "sekretariat" understryker dess vikt, eftersom det bara finns en annan avdelning i Vatikanen med det namnet, statssekretariatet. Kardinal Pell kommer enligt ärkestiftet i Sydney att flytta till Rom i slutet av mars för att inleda sitt arbete som kardinalprefekt för Ekonomisekretariatet. Hela Kurian kommer att vara under det nya sekretariatets och kardinal Pells insyn i ekonomiska och administrativa frågor. I påvens "Motu proprio" står det att kardinalprefekten och Ekonomisekretariatet ”kommer att ha makten över all ekonomisk och administrativ verksamhet inom den Heliga stolen och Vatikanstaten.” Kardinal Pell brukar anses som en mycket beslutsam person som har förmågan att driva igenom reformer.

”Om vi bättre utnyttjar de resurser som anförtrotts oss kan vi förbättra vår förmåga att stödja kyrkans goda gärningar, i synnerhet vårt arbete för de fattiga och utsatta." Det säger kardinal Pell till ärkestiftet Sydney, som han har lett sedan 2001. "Rekommendationerna betonade att mycket kan uppnås genom förbättrad finansiell planering och rapportering samt förbättringar i ledningen, intern kontroll och olika administrativa stödfunktioner. Jag ser fram emot att genomföra dessa rekommendationer på den Helige Faderns begäran.”

"Jag har alltid erkänt kyrkans behov att ledas av experter på området och ser fram emot att få arbeta med medlemmarna i det nya ekonomirådet när vi bemöter dessa uppgifter". "Vi måste vara öppna för expertråd och medvetna om alla möjligheter att förbättra det sätt vi bedriver vår finansförvaltning.” "Det är en enorm uppgift och det är viktigt att vi anammar och genomför de rekommenderade förändringarna så snart som möjligt."

Kardinalen lämnar efter sig ett utökat ärkestift som har sett stora förändringar de senaste åren. Ärkestiftet har nu två seminarier, två katolska universitet, nästan 70,000 elever i dess skolor samt omfattande stödprogram för ungdomar och familjer. Arbetet med de fattiga och marginaliserade har också utökats genom CatholicCare och ärkestiftet genomför över 140 Caritas-initiativ genom ett nätverk av center i Sydney.

Ärkestiftet blev känd över hela världen år 2008 när kardinalen var värd för Världsungdomsdagen och välkomnade påven Benedictus XVI och världens ungdomar till Sydney för den största sammankomsten i Australiens historia. Även under 2011 välkomnades Benedictus XVI av kardinal Pell till Domus Australia, det nya pilgrimscentret i Rom, som han välsignade och invigde.
Dela

Vilka är vi? Tider och program Skriv till redaktionen Vatikanradions produktion Länkar Andra språk Heliga Stolen Vatikanstaten Påveceremonier
Innehållet på sidan är under copyright ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Reklam