Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Kultúra a spoločnosť  >  2014-02-25 15:21:16
A+ A- print this pageV Ríme sa začal Svetový kongres katolíckych masmédií SIGNISV Ríme sa v tomto týždni zišlo vyše 300 predstaviteľov katolíckych médií z piatich kontinentov na Svetovom kongrese SIGNIS. Téma kongresu znie „Médiá pre kultúru pokoja: vizuálna tvorba v spojení s novou generáciou.“ Pozdrav Svätého Otca účastníkom tlmočil formou krátkeho posolstva vatikánsky štátny sekretár, kardinál Pietro Parolin.

Ako sa v posolstve uvádza, Svätý Otec žehná celému podujatiu a oceňuje, že kongres sa podujal „uvažovať nad komunikačnou silou obrazov, ktoré prostredníctvom masmédií formujú skúsenosti, nádeje a záujmy vyrastajúcich generácií. V globalizovanom svete, v ktorom sa neustále rodia nové kultúry so svojimi novými vyjadrovacími jazykmi a symbolmi a objavuje sa nová spoločná predstavivosť, sa katolícki komunikátori musia aktívne postaviť k stále väčšej výzve prezentovať múdrosť, pravdu a krásu evanjelia takým jazykom, ktorý je schopný dotknúť sa sŕdc a myslí nespočetného množstva ľudí hľadajúcich zmysel a nasmerovanie svojho života, ako jednotlivci i ako členovia spoločnosti (porov. Evangelii gaudium 73-74).“

Otvárací príspevok na tému etických a duchovných aspektov digitálnej kultúry dnes predniesol P. Antonio Spadaro SJ, šéfredaktor časopisu La Civiltà Cattolica. Päťdňový program kongresu pozostáva zo stretnutí delegátov zastupujúcich jednotlivé krajiny a zo špecializovaných seminárov a workshopov. Tieto sú zamerané najmä na súčasné trendy vizuálnej tvorby, so zapojením mladej generácie ako tvorcov i adresátov mediálnej tvorby. V závere kongresu delegáti zvolia nového prezidenta asociácie SIGNIS.

SIGNIS, Svetová katolícka asociácia pre komunikáciu (www.signis.net) je medzinárodné neziskové mimovládne združenie, ktoré združuje široké spektrum komunikačných a mediálnych špecialistov z oblastí rozhlasu, televízie, kinematografie, mediálnej výchovy, internetu a nových technológií, spoločne s akademickými a výskumnými pracovníkmi v týchto oblastiach.

Združenie SIGNIS vzniklo v novembri 2001 zlúčením Medzinárodnej katolíckej asociácie pre rozhlasové a televízne vysielanie (UNDA) s Medzinárodnou katolíckou organizáciou pre kinematografiu a audiovizuálnu oblasť (OCIC). Spoločnosť SIGNIS je oficiálne uznaná Svätou stolicou ako katolícka organizácia pre komunikáciu a má poradný status pri UNESCO, ECOSOC a Rade Európy.

Členovia SIGNIS, ktorí sú vo viac než 100 krajinách sveta, sú zjednotení vo viere a v presvedčení, že kreatívna energia dobrých médií môže premieňať násilné konflikty, budovať toleranciu, doceňovať rôznorodosť a vytvárať kultúru pokoja, založenú na úcte k ľudskej dôstojnosti a podpore spravodlivosti a zmierenia v dnešnom svete. -jb, ar-
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising