Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2014-03-05 15:35:51
A+ A- print this pageŠv. Kazimiero šventė Vėžaičiuose2014 m. kovo 4 dieną, kada visa Lietuva šventė savo dangiškojo globėjo – šventojo karalaičio Kazimiero šventę, maldininkai iš visos Telšių vyskupijos rinkosi į diecezinę Vėžaičių šv. Kazimiero šventovę. Čia tą dieną vyko iškilmingi Šv. Kazimiero atlaidai. 11 val. buvo aukojamos Šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM ir būrelis Telšių vyskupijos kunigų. Šv. Mišių metu prie altoriaus patarnavo 3 diakonai, taip pat dalyvavo visi Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai. Šv. Mišių metu ir per eucharistinę procesiją giedojo Vėžaičių Šventovės sumos choras.

Vėžaičių šv. Kazimiero bažnyčia - seniausia Šv. Kazimiero šventovė Vakarų Lietuvoje pastatyta 1784 m. – minit 300 šv. Kazimiero mirties metines. Šiais metais sukanka 530 metų nuo karalaičio Kazimiero gimimo dangui dienos ir 230 metų nuo Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčios pastatymo.

Šv. Mišių pradžioje Telšių vyskupas J. Boruta SJ pasveikino visus susirinkusius maldininkus, o ypač jaunimą. Vyskupas pasidžiaugė, kad pilnutėlė maldininkų Šventovė liudija apie tikrųjų vertybių svarbą ir šių dienų pasaulyje. Ganytojas kvietė nuoširdžiam ryšiui su Dievu, su eucharistiniu Jėzumi ir Dievo Motina Marija, nes tokio gilaus ir glaudaus ryšio pavyzdys būtent ir yra Šv. Kazimieras.

Sakydamas pamokslą Telšių vyskupas J. Boruta SJ susirinkusiesiems, remdamasis garsiu istoriku kun. prof. Pauliumi Rabikausku SJ, pristatė šv. karalaitį Kazimierą. Vyskupas kalbėjo apie šv. Kazimierą kaip apie puikų politiką, sugebantį tvarkyti sudėtingus karalystės ir LDK reikalus, taip pat priminė, jog jis ypatingai mylėjo ir šelpė vargšus, o taip pat pasižymėjo giliu nuoširdžiu pamaldumu, nes jo amžininkų liudijimu, dažnai buvo randamas besimeldžiantis net prie uždarų bažnyčių durų. Šiandien Šventasis Kazimieras iš naujo tampa pavyzdžiu kaip mes turime gyventi, kokias vertybes puoselėti, į ką orientuotis, kad nugyventume gražų, šventą, skaistų gyvenimą. Vyskupas taip pat priminė kaip Šv. Kazimieras pagelbėjo lietuviams, kovojantiems su priešais kovoje, kai jie patyrė šio šventojo pagalbą ir buvo pervesti per Dauguvos upę ir taip laimėjo kovą. Pamokslininkas priminė, jog šių dienų įvykiai Ukrainoje, kuri savo laiku priklausė Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei, rodo apie grėsmės realumą ir mūsų tautos laisvei ir kvietė melsti Šv. Kazimiero užtarimo, kad jis globotų mūsų tėvynę Lietuvą, joje gyvenančiu žmones, o ypač mūsų ateitį – jaunimą, kurio ypatingasis globėjas jis yra.

Po Šv. Mišių Vėžaičių miestelio gatvėmis vyko eucharistinė procesija, o sugrįžus į Šventovę visi buvo palaiminti Švč. Sakramentu. Po iškilmingų pamaldų į jaunimą kreipėsi Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Jis pasidžiaugė dalyvavusio jaunimo būreliu ir palinkėjo jiems ir visiems gražios ir prasmingos Gavėnios bei gražios tą dieną vykusios Užgavėnių šventės.

Po pamaldų visiems pamaldų dalyviams padėkos žodį tarė Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius, Vėžaičių parapijos klebonas kun. Viktoras Daujotis.

Tikintieji taip pat buvo palaiminti Šventovėje saugoma, šviesios atminties arkivysk. J. Bulaičio padovanota, šv. Kazimiero relikvija, kurią galėjo ir pagerbti pabučiuodami.

Telšių vyskupijos diecezinėje Šv. Kazimiero Šventovėje tikintieji, o ypač jaunimas, kviečiami rinktis į Šv. Kazimiero šventę 2 kartu metuose – kovo 4 ir rugpjūčio 26 dienomis, o piligrimai kviečiami atvykti pavieniui ar organizuotai per visus metus.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas Vatikano radijui iš Telšių vyskupijos.
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising