Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2014-03-05 12:26:33
A+ A- print this pageMalda prie šv. Jono Bosko relikvijų MarijampolėjeKovo 4 d., antradienį, iš įvairių Vilkaviškio vyskupijos parapijų atvykę tikintieji, laukdami jaunimo globėjo, saleziečių kongregacijos steigėjo šv. Jono Bosko relikvijų, giedojo Marijai skirtas giesmes. 11 val. sekdami vyskupą emeritą Juozą Žemaitį, vadovavusį iškilmingam relikvijų sutikimui, susirinkusieji išėjo į šv. arkangelo Mykolo bazilikos šventorių ir išsirikiavo. Skambant varpams relikvijos iškilmingai palydėtos į bažnyčią.

Bažnyčioje susirinkusiems maldininkams konferenciją vedė svečias iš Turino, kunigas salezietis Luca Barone SDB; iš italų kalbos vertė Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijos klebonas kun. Alessandro Barelli SDB. Kun. L. Barone SDB dėkojo už meilę ir tikėjimą priimant šv. Jono Bosko relikvijas ir prašė vyskupijai Dievo palaimos bei reikalingų malonių. Konferencijos metu pabrėžta, kad ši piligrimystė mūsų šalyje yra pasaulinės šventojo relikvijų kelionės, kuri 2009 m. prasidėjo Italijoje ir joje pasibaigs 2015 m., dalis skirta šv. Jono Bosko 200 metų gimimo jubiliejui 2015 m.

12 val. prasidėjo iškilmingos šv. Mišios, kurias celebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, vysk. emeritas J. Žemaitis ir kelios dešimtys kunigų. Šv. Mišių pradžioje vysk. R. Norvila sveikino susirinkusiuosius pabrėždamas šių šv. Mišių ypatingumą, nes šv. Kazimiero dieną vyskupijoje lankosi šv. Jono Bosko relikvijos. Ganytojas kvietė melsti šių jaunimo globėjų užtarimo prašant dvasinių pašaukimų bei malonių jaunimui Lietuvoje ir pasaulyje.

Pamokslą sakęs salezietis kun. A. Barelli SDB priminė, kad Dievas kiekvieną ragina tapti šventuoju. Šventumas - tai savo gyvenimo skyrimas Dievui ten, kur esu; nesvarbu ar esu vyskupas, ar kunigas, ar pasaulietis. Homiletas pateikė kelio į šventumą gaires: 1. Būk linksmas (visa kas neteikia džiaugsmo - ne iš Dievo); 2. Atlik, su Dievo pagalba, bet kokią pavestą pareigą skrupulingai ir tvarkingai; 3. Nepasitikėk savimi, savo jėgomis. Tik Dievu visiškai pasitikėk.

Šv. Mišių pabaigoje vysk. R. Norvila džiaugėsi šv. J. Bosko relikvijų piligrimine kelione, susirinkusiems linkėjo mokytis šventumo. Po iškilmingo palaiminimo susirinkusieji meldėsi tyloje.

Po asmeninės maldos vyko pamaldos, kurioms vadovavo s. Evelina Lavrinovičiūtė MVS. Kartu melstasi, giedotos giesmės, apmąstyti skaitiniai iš Šv. Rašto. Prisiminti keli šv. Jono Bosko pašaukimo ir gyvenimo įvykiai.

14 val., vadovaujant vysk. emeritui J. Žemaičiui, šv. Jono Bosko relikvijos iškilmingai išlydėtos į Alytaus šv. Angelų Sargų bažnyčią, o širdyje pasiliko troškimas dar geriau pažinti šį šventąjį.

Rūta Jurkšaitė
Vilkaviškio vyskupijos kurijos referentė
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising