HONLAPVatikáni Rádió
Vatikáni Rádió   
más nyelvek  

     Honlap > Pápai kihallgatások és Úrangyala imádság  >  2014-03-05 11:50:51
A+ a- print this pageNagyböjt a megtérés időszaka – Ferenc pápa katekéziseRealAudioMP3 Kedves testvérek, jó napot! – köszöntötte a Szent Péter teret és a környező utcákat megtöltő híveket Ferenc pápa március 5-én, a szerda délelőtti általános kihallgatáson. Ma,

Hamvazószerdán kezdődik a 40 napos nagyböjti időszak, amely elvezet bennünket a húsvéti szent háromnaphoz, amely az Úr kínszenvedésének, halálának és feltámadásának emlékezete, üdvösségünk misztériumának szíve, középpontja. Nagyböjt készít fel bennünket erre az olyan nagyon fontos pillanatra, ezért Nagyböjt lényeges időszak, olyan fordulópont, amely mindnyájunkban elősegítheti a változást, a megtérést: mindnyájunknak szükségünk van arra, hogy jobbak legyünk, hogy pozitív módon, a jó irányában megváltozzunk, és Nagyböjt segít bennünket ebben.

Ezáltal elhagyjuk régi, elfásult beidegződéseinket, a körülöttünk fondorkodó rosszba való lusta beletörődésünket. A nagyböjti időszakban az egyház két fontos felhívást intéz hozzánk: tudatosítsuk egyre jobban Krisztus megváltó művét, valamint éljük meg nagyobb elkötelezettséggel keresztségünket – mondta katekézisében Ferenc pápa.

Azoknak a csodálatos dolgoknak a tudata, amelyeket az Úr vitt végbe üdvösségünkért, az Úr iránti hálára készteti értelmünket és szívünket. Ez megtérésünk kiindulópontja: ez a hálás válasz Isten szeretetének csodálatos misztériumára. Amikor látjuk Istennek ezt az irántunk való szeretetét, érezzük annak a vágyát, hogy közelítsünk hozzá, és ezt nevezzük megtérésnek.

A második felhívás: éljük meg keresztségünket a maga teljességében – ez arra is szólít bennünket, hogy ne szokjunk hozzá a lepusztultság és a nyomor helyzeteihez, amelyekkel városaink utcáin járva találkozunk. Fennáll annak a veszélye, hogy passzívan elfogadunk bizonyos magatartásokat, és nem lepődünk meg a körülöttünk levő szomorú valóság láttán.

Hozzászokunk az erőszakhoz, mintha magától értetődő mindennapi hír lenne; hozzá szokunk ahhoz, hogy hajléktalan testvéreink az utcán alszanak. Hozzászokunk a szabadságot és méltóságot kereső menekültekhez, akiket nem úgy fogadnak be, ahogyan kellene.

Hozzászokunk, hogy egy olyan társadalomban élünk, amely nélkülözni akarja Istent, amelyben a szülők nem tanítják meg gyermekeiket imádkozni, sőt még arra sem, hogy hogyan kell keresztet vetni.

A pápa ekkor rögtönzött szavakkal fordult a hívekhez. Megkérdezem tőletek: a ti gyermekeitek tudnak keresztet vetni? Gondolkozzatok el róla. Unokáitok tudnak keresztet vetni? Megtanítottátok őket rá? Gondolkozzatok el és válaszoljatok szívetekben. El tudják imádkozni a Miatyánkot? Tudnak imádkozni a Szűzanyához az Üdvözlégy Mária imádsággal? Gondolkozzatok és válaszoljatok magatoknak. A nem keresztény, kényelmes magatartásokhoz való hozzászokás elkábítja a szívünket.

Nagyböjt a Gondviselés időszaka, hogy irányt változtassunk, hogy visszaszerezzük azt a képességet, hogy válaszoljunk a rossz valóságára, amely mindig kihívást jelent. Nagyböjtöt úgy éljük meg, mint a megtérés, a személyes és közösségi megújulás időszakát, azáltal, hogy közeledünk Istenhez, és bizalommal csatlakozunk az evangéliumhoz. Ez lehetővé teszi, hogy megújult tekintettel nézzünk testvéreinkre és szükségleteikre.

Ezért Nagyböjt kedvező pillanat arra, hogy megtérjünk a testvéreink iránti szeretetnek. Annak a szeretetnek, amely magáévá teszi az Úr ingyenességének és irgalmasságának magatartását, aki „szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjunk” (vö. 2Kor 8,9). Elmélkedve a hit központi misztériumairól, Krisztus kínszenvedéséről, keresztjéről és feltámadásáról, ráébredünk, hogy a Megváltás mérhetetlen ajándékát Isten ingyenes kezdeményezése révén kaptuk.

Hálaadás Istennek keresztre feszített szeretet misztériumáért; valódi hit, megtérés és szívünk megnyitása testvéreink felé: ezek a nagyböjti időszak lényeges elemei. Ezen az úton haladva különleges bizalommal fohászkodjunk Szűz Mária oltalmáért és segítségéért: Ő, az első Krisztus-hívő kísérjen el bennünket a buzgó ima és vezeklés napjaiban, hogy lélekben megtisztulva és megújulva ünnepeljük Fia Húsvétjának nagy misztériumát. Köszönöm szépen – fejezte be szerda délelőtti katekézisét Ferenc pápa.

(vm)
Megoszt


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések