Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2014-03-08 10:07:44
A+ A- print this pageJėzaus Širdies tarnaičių kongregacijos metinėsViskas prasidėjo prieš 140 m., kai tėvas Onoratas Kozminskis, kapucinas, pamatęs, kad carinė Rusija draudžia steigti vienuolynus, o esamiems – praktikuoti jų veiklą, sumanė kurti slaptas ir mažas vienuolijas. Pirmųjų vienuolių įžadai 1874 m. vyko bulvių rūsyje. Nepriklausomybės metais šios mažos vienuolijos paplito visoje Lietuvoje, dauguma seserų buvo mokytojos. Prieš karą Kaune seserys turėjo net mokytojų seminariją, kurioje pačios skaitė paskaitas. Sovietinės okupacijos metu vėl turėjo grįžti į pogrindį. Atgavus nepriklausomybę, daug darbuojamasi švietėjiškoje veikloje. Šiuo metu didžioji dalis seserų gyvena Kaune, yra garbingo amžiaus. „Stengiamės tarnauti apaštalavimu, kad Dievo Karalystė kuo labiau plėstųsi“ – sakė sesuo Asta Venskauskaitė ACJ.

Dėmesingai susirinkusieji sutiko Šiaulių dramos teatro režisierę Reginą Steponavičiūtę. Ji, režisavusi minėjimo vakarą, ėmė į rankas ir jo įgyvendinimą. Įtikinamai ir jaudinančiai skambėjo režisierės skaitomi Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių kongregacijos sesers Ksaveros Veriankaitės knygos „Viskas praėjo“ fragmentai. Juos giesmėmis iliustravo šv. Cecilijos sakralinės muzikos ansamblis. Vėliau sielos stygas virpino Reginos Steponavičiūtės skaitoma poezija iš ses. Stasės Kazlauskaitės knygos „Puokštė“. Vieną šios knygos eilėraštį, virtusį giesme, pritardamas sau gitara, giedojo jėzuitų Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės narys Rimgaudas Kavaliūnas.

Pakylėtą nuotaiką kūrė ir Dainų progimnazijos moksleiviai, atvykę su tikybos mokytoja Laisva Jankauskiene. Vien jų grojo kanklėmis, kiti skaitė poezijos posmus, giedojo.

Baigiamąjį žodį tarė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Ganytojas pabrėžė, kad daug sunkumų istorijos bėgyje išgyvenusios kongregacijos seserys buvo pasiruošusios pražudyti savo gyvybę dėl Evangelijos tiesos. Šiandien taip pat turime pareigą mylėti visa širdimi ir aukotis vardan tiesos, gėrio, tikėjimo. Ne visada būna lengva. Vyskupas priminė p. Motinos Teresės paraginimą ištverti tik šiandien, o rytoj – kaip Dievas duos. „Mums reikia išgyventi tik šiandien: mylėti, aukotis ir pasišvęsti“, – sakė Jo Ekscelencija. Renginį vainikavo tradicinė Viešpaties palaimos prašymo giesmė.

Vatikano radijui Inesė Ratnikaitė iš Šiaulių
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising