Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2014-03-12 15:19:15
A+ A- print this pageKovo 11-osios šventė TelšiuoseLietuvos laisvės ir nepriklausomybės atkūrimo 24 – osios metinės – Kovo 11 - oji iškilmingai paminėta ir Telšiuose.

Kovo 10 dienos vakarą, Šventės išvakarėse, tradiciškai Telšių „Žemaitės“ dramos teatro salėje buvo giedami Žemaičių Kalvarijos Kalnai. Kartu su tikinčiaisiais meldėsi Telšių vyskupas J. Boruta SJ, Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovai ir klierikai, Telšių miesto ir savivaldybės meras Vytautas Kleiva. Kalnai buvo giedami meldžiantis už Tėvynę Lietuvą, o po maldos vyko gražus pabendravimas, buvo surengta agapė.

Kovo 11 – osios rytą prie Telšių miesto ir rajono savivaldybės Nepriklausomybės aikštėje vyko iškilmingas minėjimas, kuriame dalyvavo gausus būrys telšiškių. Buvo iškilmingai keliama Lietuvos Respublikos vėliava, giedamas Lietuvos himnas, sveikinimo kalbas sakė Telšių miesto civilinės valdžios, Katalikų Bažnyčios ir visuomenės atstovai.

Po minėjimo Telšių Nepriklausomybės aikštėje tikintieji rinkosi į Telšių Katedrą kur 12 val. buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišios, meldžiamasi už Tėvynę Lietuvą. Šv. Mišių koncelebrai vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas, vicerektorius, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. Remigijus Saunorius, dvasios tėvas kun. Saulius Tomošaitis, prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, Telšių dekanato dekanas prel. Juozas Šiiurys, Telšių vyskupo sekretorius kun. Haroldas Šneideraitis, Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso Šiluvoje vadovas kun. Ramūnas Norkus. Šv. Mišiose dalyvavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, giedojo Telšių tremtinių choras, vadovaujamas vargonininkės Elenos Žirgulienės.

Šv. Mišių pradžioje Telšių vyskupas J. Boruta SJ visus pasveikino su Lietuvos Respublikos laisvės ir nepriklausomybės diena ir pakvietė nuoširdžiai maldai už Lietuvą.

Sakydamas pamokslą Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM išryškino būtinybę kurti gyvenimą Lietuvoje, remiantis tikrosiomis vertybėmis, brandinti teigiamą ir teisingą požiūrį į vertybes. Jis kvietė nepasiduoti pagundai į viską žiūrėti per materializmo prizmę, o augti dvasingume ir taip kurti laisvės bei demokratijos pagrindą visiems čia gyvenantiems.

Po Šv. Mišių Katedroje sugiedojus Lietuvos Respublikos himną buvo renkamasi į Telšių „Žemaitės“ dramos teatro salę, kur vyko Kovo 11 – ajai paminėti skirtas koncertas. Koncerto pradžioje sveikinimo žodį tarė Telšių vyskupas J. Boruta SJ, LR Seimo nario Valentino Bukausko vardu sveikino jo patarėja, į susirinkusiuosius taip pat kreipėsi Telšių miesto meras Vytautas Kleiva, Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės - Kovo 11 – osios akto signataras Vytautas Puplauskas.

Pilnutėlėje žiūrovų salėje koncertavo Telšių miesto kultūros centro mišrusis choras „Žemaičiai“, vadovaujamas Gintaro Vaikaičio, chorui akomponavo Telšių miesto kultūros centro vokalinė instrumentinė grupė „Gromofonas“, vadovas V. Tekorius.

Šis gražus, šiltą ir saulėtą pavasario dieną vykęs Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atgavimo dienos šventimas dar kartą visu lietuvius pakvietė dirbti ir kovoti dėl Lietuvos. Šventės įkvepia kurti gražesnį gyvenimą Lietuvoje, kartu kuriant ir mūsų Valstybės ateitį.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas Vatikano radijui iš Telšių vyskupijos
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising