Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2014-03-13 16:04:05
A+ A- print this pageMirė kardinolas José da Cruz PolicarpoTrečiadienį Portugalijoje mirė Lisabonos patriarchas emeritas José da Cruz Policarpo. 78 metų kardinolas ir buvęs sostinės ganytojas mirė nelauktai pratrūkus aortai. Žinia greitai pasklido sukeldama gilų liūdesį visoje Portugalijoje ir ne vien tik katalikų bendruomenėje.

Popiežius Pranciškus ir jo valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin pareiškė užuojautą Lisabonos Bažnyčiai ir velionio artimiesiems per dabartinį Lisabonos patriarchą Manuel José Macario do Nascimento Clemente. Šventasis Tėvas Pranciškus pažymėjo, jog kardinolas Policarpo su didžia išmintimi ir dosnumu tarnavo savo tautai ir visai Bažnyčiai bei reiškė viltį, kad ištikimos tarnystės Evangelijai pavyzdys paskatins visus krikščionis atnaujinti įsipareigojimą kurti Dievo karalystę tiesos ir meilės darbais.

Portugalijos vyriausybės vadovas Pedro Passos Coelho pareiškime prisiminė kardinolą Policarpo kaip didelės tolerancijos ir gilaus tikėjimo žmogų, atsidėjusi savo bendruomenės ir katalikų Bažnyčios tarnystei.

Kardinolas José da Cruz Policarpo buvo Lisabonos patriarchas penkiolika metų. Patriarchalinį sostą jis perėmė iš 1998 metais mirusio savo pirmtako kardinolo Antonio Ribeiro. Patriarchą Policarpo kardinolu paskyrė popiežius Jonas Paulius II 2001 metais. Patriarchas ėjo Portugalijos vyskupų konferencijos pirmininko pareigas, buvo Portugalijos katalikų universiteto kancleris, šio universiteto buvęs dėstytojas, teologijos fakulteto direktorius ir rektorius. Kardinolas atsimenamas kaip buvusių Portugalijos kolonijų Rytų Timoro ir Mozambiko laisvės ir žmogaus teisių užtarėjas bei tarpreliginio dialogo kūrėjas. 2000 metais patriarchas su Šv. Egidijaus bendruomene Lisabonoje surengė tarptautinį religijų suvažiavimą “Religijos už taiką”.

Velionis kardinolas Policarpo dalyvavo dviejose konklavose, kurios į Romos vyskupo sostą išrinko Benediktą XVI 2005 metais ir šiam pasitraukus iš tarnystės Pranciškų, lygiai prieš vienerius metus, 2013 kovo 13 d.

Kardinolas Policarpo 2000 metų gegužės 13-ąją, Fatimos Mergelės Marijos apsireiškimų trims piemenėliams liturginės šventės dieną lydėjo į Fatimą atvykusį pal. popiežių Joną Paulių II, o 2013 m. gegužės 13 d., popiežiaus Pranciškaus asmeniniu prašymu pavedė jo pontifikatą Fatimos Marijos užtarimui, liturginės šventės Mišiose Fatimoje dalyvaujant 300 000 tikinčiųjų.

Patriarcho emerito José da Cruz Policarpo laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 14 dieną Lisabonos katedroje. Po Patriarcho emerito mirties Kardinolų kolegiją sudaro 207 kardinolai, iš kurių 120 yra konklavos tėvų amžiaus. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising